bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

YURT DIINDAN LA TEMN HAKKINDA

 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

 

Yurt dndan ilaç temini için öncelikli art T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’nun ithalat için onay vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonlar Kurum tarafndan yaynlanmaktadr. Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaynlanan Yurtd Aktif laç Listesi için tklaynz

2

Asl gibidir onay; reçeteyi yazan doktor tarafndan veya raporu çkaran hastanedeki doktorlardan biri tarafndan veya raporun asl Birliimize iletildii takdirde eczaclarmz tarafndan yaplabilir.

3

laç kullanm raporunda verildii hastanenin açk ad bulunmas zorunludur.

4

Hasta ad, soyad ve TC Kimlik numaras reçete ve ilaç kullanm raporu ile uyumlu olacaktr.

5

Raporda TC Kimlik numaras mutlaka yer alacaktr.

6

Raporda raporun tarih ve numaras mutlaka yer alacaktr.

7

Reçete tarihi, rapor tarihi ile ayn veya o tarihten sonraki bir tarih olmaldr. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz.

8

Salk kurulu raporlarnda 3 uzman hekim, tek hekim raporlarnda ise 1 uzman hekim kae ve slak imzas aranmaktadr.

9

Reçetede, tarih, protokol numaras, tan, ilaç ad, kullanm dozu, kutu adedi (yaz ve rakam ile) mutlaka yazlm olacaktr. Reçete üzerinde herhangi bir karalama veya düzeltme yaplmas ihtiyac halinde, düzeltme yaplan yere reçeteyi yazan hekim, kaesini basarak slak imza atmaldr.

10

Reçetede, reçeteyi yazan uzman hekimin kae ve imzas (Kaede uzman olduunu gösterir ve diploma numaras okunabilir olmak kaydyla) mutlak surette bulunacaktr. Hekimin reçete, rapor ve eklerindeki imzalar (paraf eklinde olmayacaktr) arasnda uyum aranmaktadr.

STENLEN BELGELER

SOSYAL GÜVENLK KURUMU MENSUBU HASTALAR ÇN

1- Reçetenin asl
2- laç kullanm raporunun asl veya asl gibidir onayl örnei
3- laca bal Sosyal Güvenlik Kurumunca istenen dier evraklar
4- Hasta Bilgi Formu (Hasta Bilgi Formu çin Tklaynz.) 

TÜRKYE BANKASI VE YAPI KRED BANKASI MENSUBU HASTALAR ÇN

1- Reçetenin asl
2- laç kullanm raporunun asl gibidir onayl örnei
3- Hastann/Hak sahibinin banka mensubu olduunu gösterir belge
4- Hasta Bilgi Formu (Hasta Bilgi Formu çin Tklaynz.)

REÇETE BEDELLERN KENDLER ÖDEYECEK HASTALAR ÇN

 

1- Reçete (Fax yolu ile gönderilebilir)
2- laç bedelinin banka hesaplarmzdan birine yatrldna dair dekont (Fax yolu ile gönderilebilir)
*laç bedellerinin hasta adna yatrlmas esnasnda dekontun açklama ksmna hasta ad ve TC kimlik numarasnn mutlaka yazdrlmas gerekmektedir.
3- Hasta Bilgi Formu (Fax yolu ile gönderilebilir) (Hasta Bilgi Formu çin Tklaynz.) 

AKI EMASI

NEREDEN YAPACAINIZI  RESML GÖRÜNTÜLEMEK ÇN TIKLAYINIZ

2015-01-28 13:47:15