bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

VERG BORCU HAKKINDA

 Vergi Borcu Yoktur Yazs stenmeyecei Hakknda

T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl tarafndan 25.12.2017 tarihli Tahsilat Genel Teblii (Seri:A Sra No:1’de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli) ile yaplan bildirimle, 01.01.2018 tarihinden itibaren balayaca duyurulan borç sorgulama ilemlerinin meslektalarmza yeni bir i yükü getirmemesi amacyla; T.C.Maliye Bakan Sayn Naci Abal, T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Salk Sigortas Genel Müdürlüü, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Gelitirme Bakanl ile, Teblii yaymlanmasnn hemen ardndan görümeler yaplmtr.

Meslektalarmzdan talep edilen “Borcu Yoktur Yazs” ile ilgili Maliye Bakanmz Sayn Naci Abal, Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Salk Sigortas Genel Müdürlüü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Gelitirme Bakanl ile yaplan görümeler sonucunda vergi borcunun sorgulanmas hususundaki düzenlemenin uygulamas 1 Mart 2018 tarihine ertelenmitir. Meslektalarmzn herhangi bir ekilde “Vergi Borcu Yoktur” yazs temin etmeleri gerekmemektedir. Mart ayndan sonra da vergi borcu sorgulamas web servisler araclyla Kurumlar arasnda yaplacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

2018-01-10 14:28:41