bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Oral Oksibutinin fadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluu Hakknda

 Sayn lgili,

“Oral Oksibutinin” ifadesinin raporlarda yer alma zorunluluu hakknda bilgilendirmenin yer ald 28.12.2017 tarih ve 667 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.


EKLER - 1 ADET

2018-01-03 11:00:05