bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Deerli Eczac Meslektalarmzn dikkatine

 Deerli Eczac Meslektalarmzn dikkatine;
 Adapazar Merkez, Erenler, Serdivan bölge eczaneleri ile ilgili olarak yeni bir yaplanmaya gidilmi olup, bu yaplanma “Merkez Eczaneleri  stiare Projesi(MEP)” olarak isimlendirilmitir. Bu proje kapsamnda Adapazar Merkez, Erenler, Serdivan ilçelerinde faaliyet gösteren eczaneler fiziki yaknlklarna göre 8 bölgede toplanm, bu bölgeler; 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge, 4. Bölge, 5. Bölge, 6. Bölge, 7. Bölge, 8. Bölge eklinde oluturulmutur.
Yukarda ad geçen bölgelere de 20. Bölge Sakarya Eczac Odas(SEO) tarafndan “Merkez Eczaneleri stiare Proje Temsilcileri(MEPT)” atanmtr.
Merkez Eczaneleri stiare Projesi(MEP)nin amac, Adapazar Merkez, Erenler, Serdivan ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerle, Sakarya Eczac Odas (SEO) arasnda her türlü koordinasyonu salamak, eczane faaliyetlerinin 6197 Sayl Eczaclar Ve Eczaneler Hakknda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygunluunu gözlemlemek ve bu konularda SEO bilgilendirmek üzere planlanm bir organizasyondur.
Tüm üyelerimizin bilgisine rica olunur.
 
NOT: BÖLGELERE BALI ECZANE LSTES AAIDAK LSTEDEDR.
meipt listesi

Dosyalar

MEPT-20121218-181824.xlsx

2012-12-18 18:03:23