bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

yeri Hekimliklerinde E-Reete Uygulamas Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 22.12.2017 tarihinde “yeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulamas” balkl duyuru yaymlanmtr. Duyuruda;


Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü’nün 02.10.2017 tarihinde https:// isgkatip.csgb.gov.tr web adresinde yaymlad yeri Hekimliklerinde e-reçete konulu duyurusundan da anlalaca üzere yeri hekimliklerinin 31.12.2017 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli Elektronik mzal” e-reçete uygulamas için alt yap hazrlklarnn tamamlanmas gerektiinin belirtildii;


Kurumca yeri hekimliklerindeki “Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli elektronik imzal” e-reçete uygulamasna yönelik alt yap çalmalar tamamland; “Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli elektronik imzal” e-reçete sisteminin alt yapsn tamamlayan yeri hekimleri tarafndan kullanlmaya baland;


“Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete giriine “Sistem çalmad için e-reçete düzenlenememitir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafndan imzalanan reçetelerde izin verilebilecei; ancak Güvenlikli elektronik imzasn temin edemeyen yeri hekimlerinin de olabilecei ve bu nedenle de hasta maduriyeti de olumamas için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim ifresi” ile yazlan e-reçete’ler kabul edilebilecei bildirilmektedir.


Duyuruda ayrca;


“Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin “SGK KURUMSAL HEKM FRES”ni 
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almalar ve “Güvenlikli Elektronik mza”y temin etmeleri gerektiine deinilerek;


“SGK KURUMSAL HEKM FRES” ile ilgili sorunlarn eczane@sgk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektii belirtilmektedir.


Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.


TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET

Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 

2017-12-27 13:50:19