bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

yeri Hekimliklerinde E-Reete Uygulamas Hakkanda

 Bilindii üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 22.12.2017 tarihinde “yeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulamas” balkl duyuru ile yeri hekimleri için “Sgk Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenlikli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete giriine “Sistem çalmad için e-reçete düzenlenememitir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafndan imzalanan reçetelerde izin verilebilecei; ancak Güvenlikli elektronik imzasn temin edemeyen yeri hekimlerinin de olabilecei ve bu nedenle de hasta maduriyeti de olumamas için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim ifresi” ile yazlan e-reçete’ler kabul edilebileceibildirilmiti.

Birliimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda imzalanan Protokolün “3.3. Reçete iadesi” bal altnda yer alan “3.3.1. Reçete üzerinde” maddesinin 14. fkrasnda “Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmamas,” hükmü yer almaktadr.

Bu hüküm çerçevesinde 02.01.2018 tarihi itibariyle manuel olarak düzenlenen iyeri hekim reçetelerinde “Sistem çalmad için e-reçete düzenlenememitir.” ibaresi ve hekim kae imzas bulunmamas reçeteiade gerekçeleri arasnda yer almaktadr.

Süreç içerisinde olas maduriyetlerin yaanmamas adna tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET

Kurum duyurusu için tklaynz.

2018-01-12 10:06:48