bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

MADI GEM LALARIN BERTARAF EDLMES HAKKINDA

 Sakarya Eczaclarnn Dikkatine;


            laçlarn Bertaraf Edilmesi le lgili Aamalar Aadaki Gibidir;

  •  laçlar tasnif edilirken psikotroplar, sitotoksik (ayrca kaln bir naylon poete konularak) ilaçlar, mamalar ayr bir karton koliye koyulur, uygun bir ekilde koli bant ile kapatlr.
  • Eczane programndan ayr ayr listeler alnr.  Listelerin üstüne görünecek ekilde bir A4 kadna eczane ad, eczac ad, listelenen grup türünün ad, cep tel., ecz. tel. belirtilir.
  • Kolileyip listeleri alnm ilaçlar bir sonraki duyuruya kadar eczanede bekletilir.
  • Yaplan listelerin bir nüshas torba dosyaya koyularak ait olduklar kolilerin üstüne yaptrlr.
  • Yaplan listelerin bir nüshas 26.10.2018 tarihine kadar ilçelerde temsilciliklere, merkezde eczac odasna teslim edilir.

2018-10-24 11:39:38