TÜM DUYURULAR

DUYURULAR
Eczane Çalışma Düzeni Hakkında 04-0304.03.2021 15:24

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 5 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulamaya başladığımız cumartesi günleri nöbet sistemimiz sona ermiştir.

Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 08:30-18:30 saatleri arasında hizmet verecektir.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yazı için tıklayınız...

 

 

TİTCK Tarafından Güncellenen Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi Hakkında 04-0304.03.2021 09:59

TİTCK Tarafından Güncellenen Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 02 Mart 2021 tarihinde “Ek İzlemeye Tabi İlaçlar” listesi güncellenmiştir.

02 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olan liste ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi için tıklayınız.

KVKK Uygulamaları Konusunda Birliğimizce Alınan Karar 03-0303.03.2021 09:38

KVKK Uygulamaları Konusunda Birliğimizce Alınan Karar

Bilindiği üzere, faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel kural olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup istisnalar dışında kalan tüm veri sorumluları için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararıyla Sicile kayıt olunması gereken tarihler belirlenmiş ve bu karar 26.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan karar gereği, “Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının” Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son kayıt tarihi 31.03.2021 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının; 6698 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt başvurusu yapma ve sisteme girerek bildirimde bulunma işlemlerini süresi içinde yerine getirmeleri önem taşımaktadır.

KVKK kapsamında eczanelerin VERBİS kayıtlarının 31.03.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekliliği ile ilgili olarak VERBİS kaydından istisna tutulacak gruplara eczacıların da dahil edilmesi için Kurum ile sözlü görüşmeler yapıldıktan sonra yazılı başvurumuz da Birliğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletilmiştir.

Herhangi bir istisna ve öteleme olmaması durumunda, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren serbest eczanelerimiz, Bölge Eczacı Odalarımız ve Birliğimiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hizmet alınması amacıyla, çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiştir.

KVKK Uygulama Rehberi’ndeki gerekli olan tüm adımları içeren, ilgili metinlerin hazırlanması ve güncellenmesi ile, eğitim içeriklerinin oluşturulması gerekliliklerinin dijital ortamda yürütülebilmesi;  güvenlik aydınlatma metinlerinin hazırlanması, veri sızıntısı olmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve VERBİS kaydı gibi tüm süreçlerin dijital olarak yürütüleceği bir çözüm noktası oluşturmak üzere bu yükümlülüğün yerine getirilmesini hedefleyerek çalışmalarımız sürdürülmüştür.

Buna göre, Türk Eczacıları Birliği tarafından Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve serbest eczane eczacısı olan üyelerimizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi noktasında, merkezi hizmet alınması planlanmıştır.

Alınacak hizmet maliyeti Birliğimiz tarafından üstlenilecek olup, Bölge Eczacı Odalarımıza ve meslektaşlarımıza ek bir maliyet getirmeyecektir.

Süreç içerisinde yapılacak işlemler ve planlama, Birliğimiz tarafından internet sitemiz aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

“İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine” Başlıklı TİTCK Duyurusu Hakkında 01-0302.03.2021 10:19

“İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine”

Başlıklı TİTCK Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 01.03.2021 tarihinde yayımlanan duyuru ile, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 2021 yılı içerisinde Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne tabi olarak eczane açma hakkı kazanan veya nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeniyle bulunacakları ayrılış taleplerine müsaade edilmesinin uygun olacağı yönünde değerlendirme yapıldığı bildirilmiştir.

Kurum duyurusu aşağıdaki şekildedir;

“İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacılarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Kurumumuza ulaşan başvurulara istinaden gerek nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek gerekse hali hazırda nüfus kriterine tabi olmadan (Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuru yapmaksızın) eczane açma hakkını haiz kamu eczacılarının istifa taleplerinin ayrıca değerlendirilerek neticesinden tarafımıza bilgi verilmesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir.

Gelen cevabi yazıda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 2021 yılı içerisinde gerek Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne tabi olarak eczane açma hakkı kazanan gerekse 6197 sayılı Kanun’a istinaden nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeniyle bulunacakları ayrılış taleplerine müsaade edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

2021 Yılı Ocak Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında 01-0301.03.2021 09:25

2021 Yılı Ocak Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2021 Yılı Ocak ayı Eczane Kan Ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait katılım payı tutarlarının 01.03.2021 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün meslektaşlarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yardımcı Eczacılar İçin 2021 Yılı Birinci Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında 23-0224.02.2021 15:11

Yardımcı Eczacılar İçin 2021 Yılı Birinci

Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

 

2021 Yılı için Birinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Birliğimiz tarafından belirlenerek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmiş ve Kurum tarafından uygun bulunmuştur.

 

Buna göre, 2021 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi aşağıdaki şekildedir:

 

01-05 Mart 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

08-11 Mart 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

12 Mart 2021 tarihinde, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması.

Bu bilgiler doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, tercih aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

 

Ön kayıt işlemini tamamlamış olan eczacılarımızın, tercih başvurusunu gerçekleştirmeden önce, yardımcı eczacı olarak çalışacağı eczaneyi kendisinin bulması ve bu nedenle, yaptırmış olduğu ön kaydı sildirmek istemesi halinde, 5 Mart Cuma günü saat 17:00’ye kadar kendisine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında 22-0222.02.2021 15:55

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 22.01.2021-20.02.2021 tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda, 22.02.2021 tarihinde eczacı yerleştirme işleminin gerçekleştirildiği ve yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Kurum tarafından 22.02.2021 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 22.01.2021-20.02.2021 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 22/02/2021 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup sonuçlar https://eys.titck.gov.tr  adresinde yer alan kullanıcı hesaplarında görüntülenebilmektedir.

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru 22-0222.02.2021 09:31

İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin

Değiştirilmesi Hakkında Duyuru

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 19 Şubat 2021 tarihinde (Bugün) yayımlanan "İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 19/02/2021 tarihinde yapılan Duyuru ile 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırıldığı, uygulamanın 20/02/2021 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 20/02/2021 tarihinden itibaren uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.

İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 20/02/2021 tarihinden itibaren geçerlidir.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıkayınız.

TİTCK nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında 19-0219.02.2021 15:32

TİTCK'nın Güncel Avro Kuruna İlişkin Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Tüm Firmaların Dikkatine” başlıklı olarak 19.02.2021 tarihinde yayımlanan duyuruda;

19 Şubat 2021 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

1- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Geçici Maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırılmıştır.

2- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 13,17 TL ve 6,89 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 15,80 TL ve 8,26 TL olarak güncellenmiştir.

3- Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın 20 Şubat 2021 tarihinde geçerli olması kararı alınmıştır.

Önemle duyurulur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) 2021 Yılı 1. Dönem Yerleştirme Başvurusu Hakkında 18-0218.02.2021 10:50

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS)

2021 Yılı 1. Dönem Yerleştirme Başvurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait EYS başvurularının,  eys.titck.gov.tr adresi üzerinden 22/01/2021 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olduğu, son gün olarak ilan edilen 20/02/2021 cumartesi gününün, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasından dolayı herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına başvuru sahiplerinin  eys.titck.gov.tr adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardından, EYS’ye eklenen belgelerin asılları ile birlikte 19/02/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Novartis Firması Tarafından Yapılan Bilgilendirme Hakkında 18-0218.02.2021 10:50

Novartis Firması Tarafından Yapılan Bilgilendirme Hakkında

Galvus MET 1000 mg ve Galvus MET 850 mg” isimli ilaçlarda 16 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ani bir fiyat düşüşü gerçekleşmesi sonrasında, fiyat düşüşünden kaynaklanacak eczane stok zararlarının firma tarafından karşılanmasına yönelik olarak Birliğimiz tarafından Novartis Firması ile görüşmeler gerçekleştirilerek, Galvus MET için izlenecek yol ve yöntem hakkında bilgi vermeleri istenmiştir.

Firma tarafından Birliğimize yapılan bilgilendirme ekteki şekildedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

Metamizol: İlaca Bağlı Karaciğer Hasarı Riski 16-0216.02.2021 13:04

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen mektup dağıtılması uygulaması kapsamında,

Metamizol etkin maddesi içeren ilaçlarda "ilaca bağlı karaciğer hasarı" riski hakkında bilgilendirme içeren ve dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

TİTCK’nın 09.02.2021 tarihli ve E.54398317-510.01.10-338971 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

Göç İdaresi İl Müdürlükleri ile Yapılacak Sözleşme İşlemleri Hakkında 15-0215.02.2021 10:32

Sayın Eczacımız;

Göç İdaresi İl Müdürlükleri ile yapılacak olan sözleşmeler eczacı odasına gelmiştir. Sözleşmenin eczacı odasından alınıp, 19.02.2021 tarihine kadar tekrar odaya teslim edilmesi gerekmektedir.

2020 Yılı Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında12.02.2021 15:45

2020 Yılı Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Yılı Kasım Ayı Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.02.2021 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU VE İMMUNİTE SEMİNERİ12.02.2021 11:53
Diabetes Mellitus ve Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Raporlarıyla İlgili Medula Eczane Sistemi’nde Yayımlanan Duyuru Hakkında 12-0212.02.2021 09:21

Diabetes Mellitus ve Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Raporlarıyla İlgili Medula Eczane Sistemi’nde Yayımlanan Duyuru Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sistemi’nde 10.02.2021 tarihinde yayımlanan “İlaç Rapor Uygulamaları” başlıklı duyuru bugün güncellenmiş olup, aşağıdaki şekildedir;

“08.01.2021 tarihinden itibaren çıkan Diabetes Mellitus (kilo, HbA1c, AKŞ alanlarının tamamı) ve endikasyon dışı (endikasyon dışı izninin ne için alındığının belirtilmesi amacıyla yaş, doz, cinsiyet, endikasyon, SUT kuralı gibi alanlardan en az birinin) ilaç raporlarında eklenmesi gerekmekte olup bu bilgilerin yer almadığı raporun düzenlenmesine izin verilmemektedir. Ancak 08.01.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş raporlara bu tanıların ilavesini takiben uygun değerler eklenmemiş ise ilacın bu raporlarla karşılanması esnasında ‘barkodlu ilaç için rapora ilave değer(ler) girilmelidir. Eksik ilave değer(ler; gibi uyarı verilerek ilaç verilmesi engellenmektedir. Bu durumlarda rapor sahibinin raporu çıkaran hekime yönlendirilerek eksikliklerin giderilmesi yönünde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kurallar 08.01.2021 tarihinden sonra düzenlenmiş raporlar için geçerlidir.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 11-0211.02.2021 09:16

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile;

- Eczaneler de dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

- İlgili mükelleflerin 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğu bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)’e ulaşmak için tıklayınız.

COVID19 SALGININDA AŞI ve İLAÇ TARTIŞMALARI 09-0209.02.2021 14:59

COVID19 SALGININDA AŞI ve İLAÇ TARTIŞMALARI

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama sürecine girildi. 
▫️Peki aşıların olası yan etkileri neler olabilir? 
▫️Aşılar ne kadar sürede bağışıklık oluşturabilir? 
▫️Aşı karşıtlığıyla ilgili ne durumdayız?
▫️Covid-19 tedavi protokolündeki ilaçların kullanım amaçları nelerdir? 

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Başkanı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Müdürü Prof. Dr. Tayfun UZBAY ile tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulacağınız 7 eczacı odası ortak online konferansı Öğr. Gör. Zeynep Ülkü GÜN moderatörlüğünde Zoom Meeting üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tarih: 9 Şubat 2021
Saat: 20.00


Webinar Katılım Linki:
https://us02web.zoom.us/j/84032070679?pwd=OFVMb1lZbGZEa2NuZHp2Z1BxVWRPUT09

Yayınımız eş zamanlı olarak YouTube kanalından da yayınlanacaktır. 

_ YouTube Kanal Linki:_
http://bit.ly/meogkecz

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesinde Yapılan Güncelleme Hakkında08.02.2021 12:10

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesinde Yapılan Güncelleme Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı tarafından 03.02.2021 tarihinde, 2016/3 sayılı Genelge kapsamında düzenlenmekte olan “Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listesi”nin güncellendiği duyurulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Güncel Listesi için tıklayınız.

Göç İdaresi İl Müdürlükleri ile Yapılacak Sözleşme İşlemleri Hakkında 04-0205.02.2021 12:12

Sayın Eczacımız;

Göç İdaresi İl Müdürlüklerine reçete karşılamak için sözleşme yapılacaktır. Sözleşme yapmak isteyen eczanelerimiz eczacı odasını arayarak sözleşme talebinde bulunması gerekmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNDEN GELEN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ...

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 04-02-202104.02.2021 16:08
Tıbbi Malzeme Reçeteleri Hakkında 04-0204.02.2021 09:23

Tıbbi Malzeme Reçeteleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.01.2021 tarihinde yayımlanan bir duyuru ile, medikal malzeme karşılayan eczanelerin, manuel ortamda düzenlenen reçeteleri, Ankara ve bağlı illerde 01/02/2021 tarihinden itibaren tarayarak dijital hale getirmesinin istenmesi üzerine, Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile görüşme yapılarak bu uygulamanın yapılmasının mümkün olamayacağı iletilmiş ve Kuruma yazılı olarak da bildirilmiştir.

Söz konusu duyuru kapsamında Kurumla görüşmelerimiz devam etmekte olup, meslektaşlarımız, herhangi bir tarama işlemi yapmadan, işlemlerini eski şekilde yürütmelidir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru Hakkında 03-0203.02.2021 10:34

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere

İlişkin Duyuru Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02.02.2021 tarihinde yayımlanan “2020/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu ve 2020/2. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru” aşağıdaki şekildedir.

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.”

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemelere ulaşmak için tıklayınız.

 

Eczacı Kimlik Kartlarının Hazırlanması Hakkında yeni26.01.2021 16:42

Eczacı Kimlik Kartlarının Hazırlanması Hakkında

Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı olan üyelerimize hazırlanacak Eczacı Kimlik Kartları için meslektaşlarımızın fotoğraf güncelleme işlemini Farma Inbox üzerinden EBS'ye giriş sağlayarak veya www.teb.org.tr internet sayfamızda  oluşturulan EBS Giriş bölümü aracılığıyla gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu.

Eczacı Kimlik Kartlarının hazırlık süreci başlatılmış olup, meslektaşlarımızın fotoğraf güncelleme işlemlerini 05.02.2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

***Eczacı Bilgi Sistemine ilk kez giriş yapacak olan ve/veya parolası bulunmayan meslektaşlarımız, EBS Giriş linki üzerinden, Parolamı Sıfırla butonuna tıklayarak sistemde kayıtlı olan e-posta adresi veya GSM numarasına gönderilecek kod aracılığıyla yeni bir parola belirleyebileceklerdir.

Parola belirlemek için;

www.teb.org.tr ekranında Uygulamalar bölümünden EBS Giriş bölümüne tıklanır.

Açılan ekranda TC Kimlik Numarası ve Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı e-posta adresi veya GSM numarası yazılır.

Kod gönder butonuna tıklanır.

E-posta adresine veya cep telefonuna gönderilen doğrulama kodu 2 dakikalık süre içinde ekrandaki alana yazılır.

Yeni parola belirlenerek değiştir butonuna tıklanır.

Parola belirleme işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapılır.

Eczacı Kimlik Kartlarının Hazırlanması Hakkında 26-0126.01.2021 09:46

Eczacı Kimlik Kartlarının Hazırlanması Hakkında

Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı olan üyelerimize hazırlanacak Eczacı Kimlik Kartları için meslektaşlarımızın fotoğraf güncelleme işlemini Farma Inbox üzerinden EBS'ye giriş sağlayarak veya www.teb.org.tr internet sayfamızda  oluşturulan EBS Giriş bölümü aracılığıyla gerçekleştirilebileceği duyurulmuştu.

Eczacı Kimlik Kartlarının hazırlık süreci başlatılmış olup, meslektaşlarımızın fotoğraf güncelleme işlemlerini 05.02.2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

***Eczacı Bilgi Sistemine ilk kez giriş yapacak olan ve/veya parolası bulunmayan meslektaşlarımız, EBS Giriş linki üzerinden, Parolamı Sıfırla butonuna tıklayarak sistemde kayıtlı olan e-posta adresi veya GSM numarasına gönderilecek kod aracılığıyla yeni bir parola belirleyebileceklerdir.

Parola belirlemek için;

 • www.teb.org.tr ekranında Uygulamalar bölümünden EBS Giriş bölümüne tıklanır.
 • Açılan ekranda TC Kimlik Numarası ve Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı e-posta adresi veya GSM numarası yazılır.
 • Kod gönder butonuna tıklanır.
 • E-posta adresine veya cep telefonuna gönderilen doğrulama kodu 2 dakikalık süre içinde ekrandaki alana yazılır.
 • Yeni parola belirlenerek değiştir butonuna tıklanır.
 • Parola belirleme işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapılır.
Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında 25-0125.01.2021 10:04

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvurular eys.titck.gov.tr adresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 22/01/2021- 20/02/2021 tarihleri arasında alınacak ve eczacı yerleştirme işlemi yapılacağı,

Başvuru sahiplerinin eys.titck.gov.tr adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardından, EYS’ye eklenen belgelerin asılları ile birlikte 20/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmaları gerektiği,

Başvuru sahipleri tarafından gerektiğinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr  e-posta adresine ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Başvuru yapılmadan önce eys.titck.gov.tr  sayfasında ve kullanıcılara ait panellerde yer alan Eczacı Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nun dikkatlice okunması ve söz konusu Kılavuz doğrultusunda işlemlerin sürdürülmesi büyük önem arz ettiği ayrıca ifade edilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ - COVID-19 Aşılama Programı Hakkında22.01.2021 09:18

ÖNEMLİ - COVID-19 Aşılama Programı Hakkında

COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

-          Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,

-          Eczane çalışanlarımız,

-          Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

-          Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

-          Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,

-          Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021)  itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

2021 YILI ODA AİDATLARI HAKKINDA22.01.2021 09:21

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ

2021 OCAK DÖNEMİ AİDATLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BİLGİLERİNİZE SUNARIZ

NOT:

1-Yardımlaşma Sandığı ve Afet fonu aidatları kesinlikle bankaya yatacaktır ve banka dekontları eczacı odasına gönderilecektir.

2-Oda aidatı olan 682,89 TL OCAK ayı içinde ödenecektir.

3-Banka dekontları 0264 277 74 25 no telefona faxlanabilir

 

SAKARYA ECZACI ODASI AİDATLARI 2021

ODA AİDATLARI 2021 OCAK DÖNEMİ YILI ÖDENECEK AİDAT
AİDAT 82,89 TL ODA AİDATI:           682,89 TL
ODA G.K. PAYI 600,00 TL
TOPLAM 682,89 TL ŞEKERBANK - ADP. ŞUBESİ
  HESAP NO: 528-8
KAMU ECZACISI AİDAT 41,45 TL  
YARDIMCI ECZACI 82,89 TL  
ÇALIŞMAYAN ECZACI 82,89 TL IBAN: TR 58 0005 9000 2051 1032 0052 88

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI 2021 - ANKARA

(BANKAYA YATACAK)

GİRİŞ(İLK KAYITLARDA) 248,68 TL 248,68 TL
AİDAT 248,68 TL İŞ BANKASI FARABİ           97146 NOLU HESAP
            ŞUBESİ                               ANKARA
KAMU ECZACISI 124,34 TL  
ÇALIŞMAYAN ECZACI 248,68 TL TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46

TEB AFET FONU 2021
(BANKAYA YATACAK)

T.İŞ BANKASI

82,89 TL

FARABİ ŞUBESİ

İBAN: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40

TİTCK’nın “İl Sağlık Müdürlüklerinin/21.10.2020 Tarihinde EYS Yerleştirmesi Yapılan ve Kamuda Çalışan Eczacılarımızın Dikkatine” Konulu Duyurusu18.01.2021 09:51

TİTCK’nın “İl Sağlık Müdürlüklerinin/21.10.2020 Tarihinde EYS Yerleştirmesi Yapılan ve Kamuda Çalışan Eczacılarımızın Dikkatine” Konulu Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Bilindiği üzere Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 21/09/2020-20/10/2020 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 21/10/2020 tarihinde yerleştirme işlemi yapılmıştır. 

27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli sağlık personelinin görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceğinin bildirilmesi ile yerleştirmesi yapılan eczacılar tarafından Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen en geç doksan gün içerisinde il veya ilçe sağlık müdürlüklerine eksiksiz başvuruda bulunmaları ihtimalleri ortadan kalkmıştır.

Konunun Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilmesi neticesinde 13/01/2020 tarihli ve 114 sayılı yazı doğrultusunda 21/10/2020 tarihinde Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden yerleştirilen ve halen kamu görevi yürütmekte olan eczacıların eczane açmak üzere istifa etmelerine imkan tanınmıştır.

Bu doğrultuda;

-21/10/2020 tarihli yerleştirme neticesine göre eczane açma talepleri devam eden eczacıların 20/01/2021 tarihine kadar Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatında görevli olduklarını gösterir belge ve eczane açma taleplerinin devam ettiğini bildirir dilekçeleri ile bulundukları ilin il sağlık müdürlüklerine başvurmaları, il sağlık müdürlüklerince kendilerine yapılan bildirimlerin en geç 21/01/2021 tarihine kadar eczane.ruhsat@titck.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Süresinde başvuru yapmayan eczacılar yerleştirmeden kaynaklı haklarını yitirmiş sayılacaklardır.

-20/01/2021 tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde başvuru yapan eczacılar tarafından yerleştirmesi yapılan ilçelerde eczane açmak üzere ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüklerine 16 Nisan 2021 tarihine kadar eksiksiz başvuru yapılabilecektir. Bu eczacılar Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden 2021 yılı ilk başvuru dönemi için başvuruda bulunamayacaklardır.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Stajyer Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında 18-0118.01.2021 09:28

Stajyer Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında

Eczanelerimizde stajyer olarak faaliyet göstermekte olan eczacılık fakültesi öğrencilerimizin de Covid-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesi için, bilgilerinin Eczacı Bilgi Sistemine kayıt edilebileceği bir alan oluşturulmuştur. Klinikte staj yapan öğrencilerimizin bilgileri de ayrıca temin edilerek Sağlık Bakanlığına iletilecektir.

Eczacı Bilgi Sistemi verileri, Farma Inbox sistemi üzerinden veya https://ebs.teb.org.tr/giris/   adresi aracılığıyla, kullanıcı adı şifre ile giriş sağlanarak güncellenebilmektedir.

Eczanesinde stajer eczacılık fakültesi öğrencisi  bulunan meslektaşlarımızın, stajyer öğrencilere ait verileri Eczacı Bilgi Sistemine 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 15:00 e kadar kayıt etmeleri için  meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

 

Eczane Çalışanlarının EBS deki Bilgilerinin Bugün Saat 15:00 e Kadar Güncellenmesi Hakkında 15-0115.01.2021 12:40

Eczane Çalışanlarının EBS’deki Bilgilerinin Bugün Saat 15:00’e Kadar Güncellenmesi Hakkında

Bilindiği üzere, Bilim Kurulunca belirlenen Covid-19 Aşılama Programına ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinde çalışan personel ile başlanması planlanmış olup, bu kapsamda eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız da öncelikli grup içinde yer almaktadır.

Eczacı Bilgi Sistemimizde kayıtlı olan eczane çalışanları (eczane teknisyeni ve personeli) bilgisi, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığına iletilecek olup, bu bilgilerin Eczacı Bilgi Sisteminde güncel tutulması son derece önemlidir.

Eczacı Bilgi Sistemi verileri, Farma Inbox sistemi üzerinden veya https://ebs.teb.org.tr/giris/   adresi aracılığıyla, kullanıcı adı şifre ile giriş sağlanarak güncellenebilmektedir.

Eczane çalışanlarına ait veriler Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığına iletileceğinden, 15.01.2021 (BUGÜN) saat 15:00’e kadar güncellenmesi için tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

KVKK ve VERBİSTE ECZACI SORUMLULUĞU SEMİNERİ HK. 14-01 (GÜNCELLENDİ)15.01.2021 16:57

31.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun eczanelere getirdiği zorunluluklar nelerdir? 
VERBİS nedir, veri girişi nasıl yapılır? 
Eczanede işlenen kişisel veriler nelerdir? 
Eczanelerin yapması gerekenler nelerdir?

Sorularının cevaplarını bulacağınız 6 Eczacı Odası ortak online konferansı 22.Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ebru SÖNMEZ'in moderatörlüğünde Eczacı-Hukukçu İbrahim ANKARA katılımıyla Zoom Meeting üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Tarih: 16 Ocak 2021
Zaman: 20.00

ZOOM PROGRAMI TOPLANTI KATILIM LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TOPLANTIYI YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Özel Sağlık Tesisleri Personeli Aşı Programı Hk. 12-0112.01.2021 11:45

Sayın Eczacımız;

     Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden gelen bilgiye göre;

     Sağlık Bakanlığı; Sağlık İnsan Gücü Planlama Dairesi Başkanlığının aşı lojistiği ve dağıtım planlamasında “EKİP-PBY” sistemine girilen veriler dikkate alınacağını belirtmektedir.

     Bu kapsamda; Sağlık Bilgi Sistemleri,  süreçlerin ve eksik ve hatalı verilerin düzeltilmesinin sağlanarak sürecin titizlikle takip edilmesi hususlarında; Sağlık çalışanları kendisine ait kayıtların doğruluğunu https://ekip.saglik.gov.tr adresindeki “Çalışma Bilgisi Sorgulama” alanından sorgulayabilmektedir. Bireysel sorgulama işlem adımları da kullanım klavuzunda bulunmaktadır. Kendi kaydında eksiklik ya da hata tespit eden sağlık tesisi çalışanı, kendi tesis yetkilisine başvurarak kaydını tanımlatabilir veya düzelttirebilir.

     Aşı lojistiği ve dağıtım planlamasında “EKİP-PBY” sistemine girilen veriler dikkate alınacağından, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan süreçlerin (https://ekip.saglik.gov.tr ana sayfasında Çalışma Bilgisi Sorgulama Kullanım Klavuzu ve EKİP-PBY Kullanım Klavuzu bulunmaktadır.) sistemde kayıtlı görünen müessese sahibi ve mesul müdürü tarafından https://ekip.saglik.gov.tr sistemi üzerinden ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca müessese sahip ve mesul müdürleri tarafından müesseselerde görev yapan çalışanların bilgilerinin ilgili sistem üzerindeki kaydının ivedilikle yapılması gerekmektedir.

 

 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 12-1112.01.2021 10:20

ODAMIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ODA SAYMANIMIZ KOCAALİ HAKAN ECZANESİ SAHİBİ ECZ. HAKAN KIRAN'IN EŞİ SEVİNÇ KIRAN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN İKİNİDİ NAMAZINDA PAMUKOVA ŞEYHVARMAZ KÖYÜNDE DEFNEDİLECEKTİR. MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

ECZ.HAKAN KIRAN = 0 532 632 10 45

TUGAY SÖZLEŞMESİ YAPAN ECZANELER HAKKINDA 11-0111.01.2021 10:34

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 7. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI İLE OCAK 2021 - HAZİRAN 2021 DÖNEMLERİNDE REÇETE KARŞILAMAK İSTEYEN ECZACILARIMIZIN EKTE FORMU DOLDURUP 13 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR ODAYA TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.

 

EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında 05-0105.01.2021 09:25

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 31.12.2020 tarihinde, E-BELGE UYGULAMALARINDAN GİB PORTAL YÖNTEMİ İLE YARARLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda, her ne sebep ile olursa olsun Ocak/2021 döneminde Aralık/2020 dönemine eBelge düzenlemesi gerekecek mükelleflerin, GİB Portalları üzerinden 31/12/2020 tarihine taslak belge oluşturması zorunluluğu bulunmadığı bildirilmektedir.

Duyuru metni ekte yer almakta olup tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metni için tıklayınız.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında 05-0105.01.2021 09:25

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik Hakkında

31 Aralık 2020 Perşembe Tarihli ve 31351 Sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazetede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

418 DEVAM REÇETELERİ KARŞILANMASI HAKKINDA 31-12-202031.12.2020 14:23

Sayın Meslektaşlarımız;         

       Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Teminine ilişkin yapılan düzenlemeler doğrultusunda, hastanın eczaneye herhangi bir müracaatı olmadan eczaneler tarafından hastalar aranarak veya sms yoluyla 'ilaç alım zamanınız geldi, devam reçetenizi yapalım' gibi beyanlarda bulunulması, reçete toplama ve yönlendirme eylemi kapsamında olup; SGK Protokolünün 3.17. ve 4.2.13. maddeleri ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 24. maddesine ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinin 5. bendine ve açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu durumun tespiti halinde gerekli mesleki disiplin soruşturması başlatılacak ve SGK'na gerekli bilgilendirmelerde bulunulacaktır. 

Hasta veya hasta yakınlarından istenilen dilekçe örneği için TIKLAYINIZ...

Mevsimsel Grip Aşıları Hakkında 29-12-202029.12.2020 12:47

Mevsimsel Grip Aşıları Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 29.12.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan “Tüm Hekim ve Eczacılarımızın Dikkatine” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir.

“Bilindiği üzere COVID-19 pandemisi sürecinde vatandaşlarımızın, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup bunun için vatandaşlarımızın daha önce olduğu gibi e-nabızdan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir.

1)    Hekimlerimizin;

Ücretsiz grip aşısı reçetelerini ‘’Halk Sağlığı Grip Aşısı’’ ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir.

2)    Eczacılarımızın;

Ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı ecza depolarından ücretsiz olarak temin edilecektir.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Eczacı Kimlik Kartları Hakkında (Güncellendi) 29-12-202029.12.2020 12:47

İlgi : 25/12/2020 tarihli ve 9450 sayılı yazımız

İlgi yazımız ile, Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı olan üyelerimize Eczacı Kimlik Kartları hazırlanarak gönderimi sağlanacağı ve meslektaşlarımızın fotoğraf güncelleme işlemini Farma Inbox üzerinden EBS'ye giriş sağlayarak gerçekleştirilebileceği bildirilmişti.

Ayrıca, Eczacı Bilgi Sistemine kayıtlı olan tüm meslektaşlarımızın, Eczacı Bilgi Sistemi işlemlerine erişimi ve fotoğraf güncelleme işlemleri için www.teb.org.tr internet sayfamızda EBS Giriş bölümü oluşturulmuştur.

Eczacı Bilgi Sistemine ilk kez giriş yapacak olan ve/veya parolası bulunmayan meslektaşlarımız, EBS Giriş linki üzerinden, Parolamı Sıfırla butonuna tıklayarak sistemde kayıtlı olan e-posta adresi veya GSM numarasına gönderilecek kod aracılığıyla yeni bir parola belirleyebileceklerdir.

Parola belirlemek için;

 • www.teb.org.tr ekranında Uygulamalar bölümünden EBS Giriş bölümüne tıklanır.
 • Açılan ekranda TC Kimlik Numarası ve Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı e-posta adresi veya GSM numarası yazılır.
 • Kod gönder butonuna tıklanır.
 • E-posta adresine veya cep telefonuna gönderilen doğrulama kodu 2 dakikalık süre içinde ekrandaki alana yazılır.
 • Yeni parola belirlenerek değiştir butonuna tıklanır.
 • Parola belirleme işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapılır.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

Eczacı Kimlik Kartları Hakkında 28-12-202028.12.2020 10:04

Birliğimiz tarafından, Eczacı Bilgi Sisteminde kayıtlı olan üyelerimize Eczacı Kimlik Kartları hazırlanarak gönderimi sağlanacaktır.

Kartların hazırlanması sırasında Eczacı Bilgi Sisteminde yer alan fotoğraflar kullanılacağından, üyelerinizin Eczacı Bilgi Sisteminde yer alan fotoğraflarının 7 Ocak 2021 tarihine kadar kendileri tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Fotoğraf yükleme/güncelleme işlemi, www.farmainbox.com adresinden Reçete Tevzi Sistemi Farma Inbox'a giriş yapıldıktan sonra bu alanda Uygulamalar'da yer alan EBS bölümünde, işlem menüsü içinde yer alan Eczacı Kimlik Kartı Başvurusu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

İlgili işlemlerle ilgili görseller yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Ketax 500 mg/10ml Enjeksiyonluk/ İnfüzyonluk Çözelti’nin Satış Blokajının Kaldırıldığı Hakkında TİTCK Duyurusu 28-12-202028.12.2020 10:03

Ketax 500 mg/10ml Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti’nin Satış Blokajının Kaldırıldığı Hakkında TİTCK Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde (bugün) “Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine” başlıklı yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu “Ketax Enjeksiyonluk/ İnfüzyonluk Çözelti 500 mg/10ml” adlı ürünün 003002 (SKT:02.2022) parti numaralısı ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 27.07.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 003002 (SKT:02.2022) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

İlaç Güvenlik İzlem Formuyla Kullanılan İlaçlar Hakkında 23-12-202023.12.2020 12:45

İlaç Güvenlik İzlem Formuyla Kullanılan İlaçlar Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan İlaç Güvenlik İzlem Formuyla Kullanılan İlaçlar Listesinde yer alan “Kladribin” etkin maddesini içeren “Mavenclad” adlı ilaca ait İlaç Güvenlik İzlem Formu, Hasta Onay Formu ve Uygulama Basamakları dokümanları 22.12.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Güncellenen dokümanlar duyurumuz ekinde yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kladribin Güvenlik İzlem Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kladribin Hasta Onay Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kladribin için Uygulama Basamakları dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

COVID-19 AŞISI HAKKINDA 22-12-202023.12.2020 11:48

Değerli meslektaşlarımız;

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri tarafından Covid-19 aşısı, eczacı ve eczane teknisyenlerimize yapılması planlanmaktadır. Aşı olmak isteyen eczacılarımız veya eczacı teknisyenlerimizin ECZACI PANELİNDE bulunan COVİD AŞISI İSTEK formunu 23.12.2020 tarihine kadar doldurulması hususunda bilgilerinize rica olunur... 

 

COVID-19 ve Aşılama Paneli Hakkında 18-1218.12.2020 09:36

COVID-19 ve Aşılama Paneli Hakkında

COVID-19 ve Aşılama Paneli, 21 Aralık 2020 tarihinde, saat 20.00’de gerçekleştirilecektir. Tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Moderatörlüğünü Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın gerçekleştireceği panelin programı ise şu şekildedir:

Aşılama ve COVID-19 Aşıları
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

Aşı Kararsızlığı
Prof. Dr. Alpay Azap

Panele kayıt olmak için:

https://zoom.us/meeting/register/tJUkd-mvpj0vHNIER3ygIznakVV0WFfGYrBL

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 17-12-202017.12.2020 20:22
TİTCK Tarafından Yayımlanan Eczaneler Tarafından Satılabilecek Tıbbi Cihazlar Listesi Konulu Duyuru 16-1216.12.2020 10:24

TİTCK Tarafından Yayımlanan Eczaneler Tarafından Satılabilecek Tıbbi Cihazlar Listesi Konulu Duyuru

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde (bugün)  “Eczaneler Tarafından Satılabilecek Tıbbi Cihazlar Listesi” konulu bir duyuru yayımlanmıştır.

 Duyuru aşağıdaki şekildedir:

 "Malumlarınız olduğu üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin “İstisnaî hükümler” başlıklı 33 üncü maddesinin “(1) (Değişik:RG2/9/2020-31232) Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar ile beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir. ” hükmü sevk olunmuştur.

Yapılan bu düzenleme ile eczanelerin tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi almadan münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların dışındaki cihazlar ve farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazlar ile beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan cihazların satışının yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yine 6197 sayılı Kanun’un 28 maddesinde "Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır. İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir." hükmü yer almaktadır.

  Bu minvalde;

 • Yalnızca; işitme cihazı merkezlerinde, ısmarlama protez ve ortez merkezlerinde, optisyenlik müesseselerinde veya diş protez laboratuvarlarında satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazlar,
 • Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezlerinde uygulama gerektiren cihazlar hariç olmak üzere:
 1. Farmasötik formda piyasaya arz edilen tıbbi cihazların,
 2. Beşeri tıbbi ürünlerin uygulanmasında kullanılan tıbbi cihazların;
 3. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinin Ek3 ün de yer alan tıbbi cihazların,
 4. Bireysel kullanıma yönelik cihazların, eczanelerden satılabileceği hususu;

 Önemle duyurulur."

Duyuru metni ile, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin EK-3 ünde yer alan tıbbi cihazlar listesi ekte belirtilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Eczaneler Tarafından Satılabilecek Tıbbi Cihazlar Listesi konulu yazı için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Ek-3 Listesi için tıklayınız.

YENİ TEBEOS KURULUMLARI BAŞLADI 15-12-202016.12.2020 10:24

YENİ TEBEOS KURULUMLARI BAŞLADI

Meslektaşlarımızın Eczane Yönetimindeki Yardımcısı Yeni TEBEOS, bugünden itibaren kullanımda.

Yeni Tebeos için kurulum taleplerinizi 11 Aralık 2020 tarihinden  itibaren https://tebeos.teb.org.tr/ adresinden doldurduğunuz Yeni TEBEOS Kurulum Talep Formu aracılığıyla aldık.

Bugün itibariyle ön başvuruda bulunan meslektaşlarımızın kurulum dosyalarının gönderimine ve  kurulumlara başladık.

Yeni Tebeos için kurulum talebi iletimi ve sonrasındaki işlemler şu şekildedir:

1)  Yeni Tebeos Kurulumu işlemleri için talep formu doldurulması gerekmektedir.

2) Talep Formu https://tebeos.teb.org.tr/  adresinden doldurulur.

3)  Talepte bulunan eczacılarımıza, kurulum dosyası linkleri ve yardım dosyaları gönderilir.

4) Gönderilen kurulum dosyaları, Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla Tebeos talep kayıt kontrolü yapmaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yeni Tebeos için Başvurular Başlıyor 14-12-202014.12.2020 09:16

Yeni Tebeos için Başvurular Başlıyor

Meslektaşlarımızın Eczane Yönetimindeki Yardımcısı Yeni TEBEOS, 15 Aralık’ta kullanıma açılıyor.

Yeni Tebeos için kurulum taleplerinizi 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren https://tebeos.teb.org.tr/ adresinden Yeni TEBEOS Kurulum Talep Formunu doldurarak iletebilirsiniz.

Yeni Tebeos için kurulum talebi iletimi ve sonrasındaki işlemler şu şekildedir:

1)  https://tebeos.teb.org.tr/ adresinden Talep Formu doldurulur.

2)  Talepte bulunan eczacılarımıza, kurulum dosyası linkleri ve yardım dosyaları gönderilir.

3) Gönderilen kurulum dosyaları, Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla Tebeos talep kayıt kontrolü yapmaktadır.

4) Talep formu doldurulmadan Yeni Tebeos Kurulumu gerçekleştirilememektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kırmızı ve Yeşil Reçeteye Tabi İlaçların Veteriner Hekimlerce İstisnai Reçetelendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında 10-12-202010.12.2020 10:27

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan 03.12.2020 tarih, E.278075 sayılı yazı ile, 

14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı, 2016/3 No'lu "Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler" konulu Genelge'ye göre, yeşil reçeteye tabi ilaçların bir reçeteye yazılabilecek maksimum miktarının 2 (iki) kutu olarak düzenlendiği, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara ilişkin diğer kısıtlamaların titck.gov.tr ve Reçetem Sistemi'nde yer aldığı,

14.03.2017 tarihli ve 966 sayılı, 2017/1 No'lu "Renkli Reçete Sistemi" konulu Genelge'ye göre, veteriner hekimler tarafından düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler istisnai olarak değerlendirildiğinden, basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçetenin aranmasının gerektiği,

 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların veteriner hekim raporu ile karşılanmasının uygun olmadığı, veteriner hekimlerin kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları istisnai reçetelendirmesinde Kurum tarafından getirilen yeni bir uygulamanın bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

TİTCK’nın 03.12.2020 tarih ve E.278075 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 08-12-202008.12.2020 10:44

Odamız üyeleri Ecz.Yakup Yavuzyiğit’in babası, Ecz.Sema Yavuzyiğit’in kayınpederi MAHMUT YAVUZYİĞİT vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz...

 

Yenilenen TEBEOS Eczane Yazılım Programı Hakkında 04-1204.12.2020 09:26

TEBEOS Eczane Yazılım Programı, sayısı hızla artan kullanıcılarının geri bildirimleri doğrultusunda; daha verimli, daha hızlı, daha kullanıcı dostu olarak ve aynı zamanda Türk Eczacıları Birliği'nin uygulamaları ile entegre olacak şekilde, gelişen yeni teknolojiler ile tamamen yenilendi.

TEBEOS Eczane Yazılım Programı, yenilenen şekliyle, 15.12.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak meslektaşlarımızın kullanımına açılacak olup, detaylı bilgilendirme Birliğimiz internet sayfası teb.org.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

 

 

Platex Scrub %7,5 Povidon İyot’un Kullanımının Durdurulması Hakkında 02-12-202004.12.2020 09:22

Platex Scrub %7,5 Povidon İyot’un Kullanımının Durdurulması Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 02 Aralık 2020 tarihli “Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Abdulalim Alışmış İhlas Kimya Temizlik ve Dezenfektan Ürünleri İmalatı adlı firmanın biyosidal ruhsatına sahip olduğu “Platex  Scrub  %7,5  Povidon  İyot”  adlı ürünün“1710S031”  seri  numaralısının  analizi  sonucunda  güvensiz  olduğu  tespit  edildiğinden  ilgili serisinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

CUMARTESİ GÜNDÜZ NÖBETÇİ ECZANE HAKKINDA 02-12-202002.12.2020 13:32

Sayın Eczacımız;

         Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması başladığından dolayısıyla ADAPAZARI-ERENLER-SERDİVAN-YENİKENT bölgeleri için cumartesi gündüz nöbetçi eczane uygulaması başlamıştır. Gündüz eczaneler 08:30 - 18:30 saatleri arasından nöbet tuttacaktır.

        Gündüz nöbet listesini görüntülemek için tıklayınız...

SGK tarafından Yayımlanan Danıştay Kararları Hakkında 26-1126.11.2020 09:13

SGK tarafından Yayımlanan Danıştay Kararları Hakkında 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde (bugün) “Danıştay Kararları Hakkında” bir duyuru yayımlanmıştır.

Yayımlanan duyuru ile, Danıştay Onuncu Dairesinin 09/09/2020 tarihli 2019/11029, 2019/11354 ve 2019/11734 sayılı kararları ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değişik “Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri “ başlıklı 4.2.35.A numaralı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan “3 ay süreli” ibareleri ile “Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.35.B numaralı maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ve “3 ay süreli” ibarelerinin yürütmesinin durdurulduğu,

26/11/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Sistemik ve İnhale Florokinolonların Kalp Kapağı Regürjitasyonu/Yetersizliği Riski Hakkında 25-1125.11.2020 09:13

Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla mektup dağıtılması uygulaması yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, "Sistemik ve İnhale Florokinolonların Kalp Kapağı Regürjitasyonu/Yetersizliği Riski" başlığı ile dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

TİTCK’nın 12.11.2020 tarihli ve E.257106 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 24-11-202024.11.2020 09:45

ODAMIZ ÜYESİ İLİM ECZANESİ SAHİBİ ECZ. İLİMİ AYDOĞAN'IN EŞİ BERRİN AYDOĞAN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ YARIN 25.11.2020 ÖĞLEN NAMAZINDAN SONRA EMİRDAĞ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ...

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... 24-1124.11.2020 09:34
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 20-1120.11.2020 11:37

Odamız üyesi Deva Eczanesi sahibi Ecz. Fatma TEKİN'in annesi Müşerref TEKİN vefat etmistir.  Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz...

Ecz. Fatma TEKİN = 0505 637 4643

Adres: Yeni doğan mh. 1529.Sk. No=1 Adapazarı (ESKİ DOĞUM EVİ YANI)

Medula Eczane Sistemi’nde Yayımlanan Endikasyon Dışı İzin Belgeleri Duyurusu Hakkında18.11.2020 15:50

Medula Eczane Sistemi’nde Yayımlanan

“Endikasyon Dışı İzin Belgeleri” Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Sistemi’nde 17.11.2020 tarihinde yayımlanan “Endikasyon Dışı İzin Belgeleri Hk.” başlıklı duyuru ile;

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 Yılı Ekim ayı itibariyle kişiye özel verilen endikasyon dışı izin belgelerinin reçete giriş ekranından görüntülenmesinin sağlandığı, endikasyon dışı izin belgelerinin görüntülenmesini sağlayacak butona tıklandığında belge görüntülenememesi durumunda Güncelle butonuna tıklanmasının yeterli olacağı bildirilmektedir.

Endikasyon dışı izin belgelerinin görüntülenmesini sağlayacak buton, reçete giriş ekranının üst kısmında yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

ANTİDEPRESAN İLAÇLARI HK.17.11.2020 15:02
Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu 2020 Yılı Sözleşme Formları Hakkında 17-11-202017.11.2020 15:00

Sayın Eczacımız,

Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu 2020 Yılı Sözleşme Formları Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 12.11.2020 tarih ve 8354 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ekte bilginize sunulmaktadır.

 

EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

Dijital Dünyada Varoluş ve Dijitalleşme Yöntemleri Eğitim 16-1116.11.2020 16:51
Covid-19 panedemisi ve Burun Sinüs Rahatsızları Eğitimi 16-1116.11.2020 17:01
EYÜPOĞLU OTELDEN ECZACILARA ÖZEL İNDİRİMLER 11-1111.11.2020 11:07
ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ 10-11-202009.11.2020 16:32

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

SAKARYA ECZACI ODASI

 

Medula Eczane Sisteminde Yayımlanan 30 Ekim İzmir Depremi Sonrası İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Duyuru Hakkında09.11.2020 10:30

Medula Eczane Sistemi’nde Yayımlanan

“30 Ekim İzmir Depremi Sonrası İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Duyuru” Hakkında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sistemi’nde 06.11.2020 tarihinde yayımlanan “30 Ekim İzmir Depremi Sonrası İlaç ve Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Duyuru” ile,

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir İlinde meydana gelen depremde evleri hasar gören hastaların, ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini hasarlı olan evlerinden alarak kullanmalarının mümkün olmaması nedeniyle mağduriyetlerinin önlenmesi açısından, ikametgahı Bayraklı veya Bornova ilçesi olan hastaların; Kurum tarafından 28/08/2020 tarihinde yayımlanan “Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç/Tıbbi Malzeme Temini Hakkında” başlıklı duyuruda belirtilen sağlık raporuna istinaden kullanacakları ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini; İzmir ilinde faaliyet göstermekte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin sözleşmeli eczanelerden ve/veya Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme kapsamında Kurum ile sözleşmeli olan merkezlerden alınması kaydıyla MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan temin süreleri dikkate alınmaksızın temin edebileceği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

PNR BİLİŞİMDEN ECZANELERE ÖZEL TEKNİK DESTEK VE İNDİRİMLER 09-1109.11.2020 09:25
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 06-1106.11.2020 12:38

Odamız üyesi Hacıoglu Eczanesi sahibi Ecz. Selma Sucuoglu'nun kayinpederi vefat etmistir. Cenazesi Arifiyedeki evinden ikindi namazindan once kalkacaktir. Merhuma Allah'tan rahmet Kederli ailesine başsağlığı dileriz..

Ecz. Selma Sucuoğlu = 0533 346 2299

Yardımcı Eczacılar İçin 2020 Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında 05-1105.11.2020 16:49

Yardımcı Eczacılar İçin 2020 Yılı Üçüncü

Başvuru Dönemi ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

2020 Yılı için Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Birliğimiz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirilmiş ve Kurum tarafından uygun bulunmuştur.

Buna göre, 2020 Yılı Üçüncü Başvuru Dönemi Takvimi aşağıdaki şekildedir:

 • 9-13 Kasım 2020 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 • 16-19 Kasım 2020 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
 • 20 Kasım 2020 tarihinde yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması.

Bu bilgiler doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, il tercihi aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

Ön kayıt işlemini tamamlamış olan eczacılarımızın, il tercih başvurusunu gerçekleştirmeden önce, yardımcı eczacı olarak çalışacağı eczaneyi kendisinin bulması ve bu nedenle, yaptırmış olduğu ön kaydı sildirmek istemesi halinde, 13 Kasım Cuma günü saat 17:00’ye kadar kendisine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 05-1105.11.2020 15:30

    Odamız üyesi Adacerrahoğlu Eczanesi sahibi Ecz. Aydan Cerrahoğlu'nun annesi ve odamız üyesi Cerrahoğlu Eczanesi sahibi Ecz.Ali Mekin Cerrahoğlu'nun kayınvalidesi Leman Copur vefat etmiştir. Cenazesi 6 Kasım 2020 cuma günü (yarin) öglen namazında Sapanca Kırkpınar soğuksu camiinden kalkacaktir.

     Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz...

Ecz. Aydan Cerrahoğlu = 0532 312 0203

Ecz. Ali Mekin Cerrahoğlu = 0532 791 3773

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek 04.11.2020 Tarihi İtibariyle Geçerli Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında 04-1104.11.2020 10:06

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek 04.11.2020 Tarihi İtibariyle Geçerli

Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 04.11.2020 tarihi itibariyle geçerli olan “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Güncel liste için tıklayınız.

Depremde Zarar Gören Vatandaşlarımız İçin Yardımlaşmaya Çağırıyoruz 02-1102.11.2020 17:51

Depremde Zarar Gören Vatandaşlarımız İçin Yardımlaşmaya Çağırıyoruz

30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir ve çevre illeri etkileyen deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. Türk Eczacıları Birliği 3. Bölge İzmir Eczacı Odamızın başlattığı yardım kampanyasına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Odamızın yaptığı görüşmeler sonucunda oluşturulan ihtiyaç listesi ise şu şekilde:

- Çocuk bezi

- Dezenfektan

- Hijyenik ped

- Sıvı sabun

- Islak mendil

- Maske

- Bebek maması

Kampanyaya destek olmak isteyen eczacılarımız,  çalıştıkları ilaç deposu veya ecza kooperatifleri aracılığı ile yardım kampanyasına katkıda bulunabilirler.

Depolarda ve kooperatiflerde toplanan yardım malzemeleri, toplu olarak Afet Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilecektir. Eczanesi bulunmayan meslektaşlarımız ise diledikleri eczane üzerinden kampanyaya katkı verebilirler.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

T.İş Bankası Aracılığıyla Verilen Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında 02-1102.11.2020 17:50

Bankalarca uygulanan kredi faiz oranlarındaki artış ve ekonomik değişkenliklere göre Meslektaşlarımıza Sandığımızca kullandırılan kredi faizlerini yükseltmek durumunda kalınmış olup; kredi kullandırım aylık faiz oranı % 1,31 olarak güncellenmiştir.

Covid – 19 Pandemi sürecinde meslektaşlarımıza daha fazla destek olabilmek amacıyla Eczane İşletme Kredisinde ve eczanesi olmayan meslektaşlarımızın kullandığı Sosyal Yardım Kredilerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay ödemesiz seçenekleri devam etmektedir.

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

30.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın

Sayman

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası, 

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi. 

 

Türkiye İş Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

Kullanımı Durdurulan Ürün Partileri Hakkındaki TİTCK Duyurusu 02-1102.11.2020 17:50

Kullanımı Durdurulan Ürün Partileri Hakkındaki TİTCK Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.” nin ruhsatına sahip oldukları “Diapam 10 mg/ 2 ml Ampul” isimli ürünün 20625001 parti numaralısının sekonder ambalajının içinden 20624015 parti numaralı “Deksamet 8 mg/2 ml Ampul” isimli ürünün çıktığı yönünde Kurumumuza iletilen bildirim nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup işlemler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu 02-1102.11.2020 17:50

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Enaxil 0,2 mg/mL Enjeksiyonluk Çözelti adlı ürünün 909001 (SKT:‪08.2021) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 909001 (SKT:‪08.2021) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN... 29-1028.10.2020 16:36

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin 97. yılı Kutlu Olsun…

                                                                                                      SAKARYA ECZACI ODASI

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesinde Yapılan Güncelleme Hakkında 27-1027.10.2020 14:51

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar Listesinde Yapılan Güncelleme Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı tarafından 26.10.2020 tarihinde (bugün), 2016/3 sayılı Genelge kapsamında düzenlenmekte olan “Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listesi”nin güncellendiği duyurulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların Güncel Listesi için tıklayınız.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 27-1027.10.2020 09:28

Odamız haysiyet kurul üyesi,Akçakoca temsilcimiz Ecz.Nusret Kırma’nın babası Hüseyin Kırma vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğlen vakti Akçakoca’daki evinden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz...

Nusret Kırma :05323230451

DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ ONLİNE SEMİNERİ HAKKINDA26.10.2020 13:26
Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında 22-1022.10.2020 10:35

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 21 Ekim 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 21/09/2020-20/10/2020 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 21/10/2020 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup sonuçlar https://eys.titck.gov.tr adresinde yer alan kullanıcı hesaplarında görüntülenebildiği,

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda  bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Şekerbank Protokolü Hakkında 21-1021.10.2020 10:05

Sayın Eczacımız;

Şekerbank Protokolü Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 15.10.2020 tarih ve 7679 sayılı Türk Eczacıları Birliği yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

 

EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 19-1019.10.2020 12:34

SAKARYA ECZACI ODASI ESKİ DENETLEME KURULU ÜYESİ ECZ.EMİNE GÜLAY ERKAN'ın babası MEHMET TEVFİK ERKAN vefat etmistir. Cenazesi bugun ikindide SERDIVAN ADATIP HASTANESİ arkası HAKKI BEY KONAKLARINDAN direk olarak SERDİVAN aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

 

EMİNE GÜLAY ERKAN: 0532 475 6311

ŞEKERBANKTAN ECZACILARA ÖZEL İNDİRİMLER 19-1019.10.2020 11:31
SAKARYA ECZACI ODASI SUT KOMİSYONU HAKKINDA16.10.2020 16:47

Sayın Eczacımız;

Sakarya Eczacı Odamızın, SUT Komisyonu tarafından hazırlanan SUT DUYURULAR ve SUT YAYINLARI bölümleri www.seo.org.tr adresine eklenmiştir.
Ayrıca Özgür arkadaşımızın desteği ile kurulmuş olan panelde, Reçetelerinizle ilgili Kesinti, Reçete iadesi ve Sorularınızı hızlıca SUT Komisyonuna iletebilmeniz sağlanmıştır.
Yaşamış olduğunuz Kesinti ve İadeleri, "Kesintim Var" veya "İadem Var" butonları ile SUT Komisyonuna bildirmeniz, Hazırlanacak olan Rehber Özetler ve Yardım Videolarına yön verecektir.
Bu sebeple siz değerli eczacılarımız ve eczane çalışanlarımızın sayfamızı sık ziyaret etmenizin verimli olacağını düşünmekteyiz; ayrıca SUT DUYURULAR bölümünde de protokolün maddeleri grubumuz tarafından yorumlanarak ÖZET BİLGİLER sizlere hatırlatıcı olarak sunulacaktır.

SAKARYA ECZACI ODASI

SUT KOMİSYONU

2020 YILI SGK VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA 16-1016.10.2020 16:36

SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ;

2020 SGK İLAÇ VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ 19.10.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE DAĞITILMAYA BAŞLANACAKTIR. SÖZLEŞMELER 26.10.2020 PAZARTESİ SAAT 17:00'E KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 


2020 SGK SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

 SÖZLEŞME BEDELİ ÖDEMESİ SADECE ŞEKERBANK TR 58 0005 9000 2051 1032 0052 88 NOLU HESABA YATIRILIP DEKONTUN ODAYA GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AÇIKLAMA KISMINA KESİNLİKLE ECZACI ADI SOYADI VE ECZANE ADI BELİRTİLMELİDİR. SÖZLEŞME BEDELLERİ ECZACI PANELİNDE ECZACILARA ÖZEL KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

* SÖZLEŞME TARİHİ 01.10.2020 YAZILACAKTIR.

* PROTOKOLDE SADECE KURUMA TESLİM EDİLECEK NÜSHANIN EN ALTINA /VARSA MESUL MÜDÜRÜNDE;”PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM VE KABUL ETTİM “ EL YAZISI İLE YAZILIP İMZALANACAK.(ÖN SAYFA) DİĞER TÜM SAYFALARA PARAF ATILACAK.

* MESUL MÜDÜR OLAN ECZANELERDE ECZANE SAHİPLERİ VE MESUL MÜDÜR AYRI AYRI HER İKİ KAŞEYİ YAN YANA BASIP,HER SAYFADA İKİ KİŞİNİN DE İMZASI OLACAK.

* ECZANE KAŞELERİ 'ECZANE' İBARESİNİN ÜZERİNE BASILIP ,ÜZERİNE İMZA ATILACAK.

* SÖZLEŞMELERİN ÖN SAYFASINDAKİ KAŞENİN ÜZERİNE SGK SİCİL NUMARASI YAZILACAK.

* SÖZLEŞMEDE YAPILAN HER TÜRLÜ KALEM OYNAMASI YANINA İMZA ATILACAK.

* SÖZLEŞME MAVİ TÜKENMEZ KALEMLE DOLDURULACAK.

* E-DEVLETTEN ALINACAK ADLİ SİCİL KAYDI EKLENECEK.

* ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VARSA RUHSAT VE SERTİFİKANIN FOTOKOPİSİ EKLENECEK.

* SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ VARSA DAHA ÖNCE KURUMA BİLDİRİLMEDİYSE KİMLİK FOTOKOPİSİDE EKLENECEK.


GEREKLİ EVRAKLAR;
Başvuru dilekçesi
* Sözleşmeye engel yoktur belgesi
* Onaylı sözleşme metni
* Adli sicil kaydı E-Devletten çıktı ya da adliyeden ıslak imzalı olarak alınabilir.


2020 MEDİKAL SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR
(ÜCRETSİZ)

YENİLEME YAPACAKLAR İÇİN;
Başvuru dilekçesi
* Ek-6/2 başvuru formu (2.satırda Eczane Tanımlayıcı no kısmına ÜTS numarası yazılmalıdır.)
* Adli sicil kaydı E-Devletten çıktı ya da adliyeden ıslak imzalı olarak alınabilir.

İLK DEFA YAPACAKLAR İÇİN;
Başvuru dilekçesi
* Ek-6/1 Ek-6/2 başvuru formu ve Ek-6/3 taahhüt formu (Ek-6/2 başvuru formu 2.satırda Eczane Tanımlayıcı no kısmına ÜTS numarası yazılmalıdır.)
* Nüfus cüzdan fotokopisi
* İmza sirküleri (Aslı ya da noter onaylı fotokopisi)
* Eczane ruhsatname ve sertifika fotokopisi İl Sağlı Müdürlüğü ya da Noterden ‘Aslı Gibidir’ onaylı
* Adli sicil kaydı ile (Adli sicil kaydı E-Devletten çıktı ya da adliyeden ıslak imzalı olarak alınabilir.)
* İlk defa yapacak olan eczaneler evrakları SGK'ya kendileri götürecektir.

GÜÇLÜ KEMİKLER SAĞLIKLI YARINLAR EĞİTİM KONU WEBİNAR HAKKINDA 15-1015.10.2020 10:34

Sayın Eczacımız,
Osteocare firmasının düzenlediği "GÜÇLÜ KEMİKLER SAĞLIKLI YARINLAR" projesi için webinar bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

2020 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında 14-1014.10.2020 13:13

2020 Temmuz Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Temmuz Ayı Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.10.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Chp İl Yönetimi odamızı ziyaret etti 14-1019.10.2020 17:58

SAKARYA CHP İL BAŞKANI SN. ECEVİT KELEŞ, BAŞKAN YARDIMCISI ECZ.HAYRİYE ATABEY VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ.

 

Şekerbank tan odamıza ziyaret 13-1013.10.2020 13:42

    Şekerbank Bolu Şube müdürü Hilmi Tokmar, Düzce Şube Müdürü Bilge Kağan Barbaros, Akyazı Şube Müdürü Gültekin Geçel ve Adapazarı Şube Müdürü Berk Bengisu yönetim kurulunu ziyarette bulundular.

 

Zostex (Brivudin) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında 12-1012.10.2020 11:04

Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla mektup dağıtılması uygulaması yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, floropirimidinlerin brivudin ile tedaviden kısa bir süre önce, tedavi sırasında veya tedavinin bitiminden sonraki 4 hafta içinde kullanılması halinde potansiyel olarak ölümcül toksisitesi hakkında bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

TİTCK’nın 25.09.2020 tarih ve E.218235 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Pnömoni Aşıları Online Semineri Hakkında 05-1005.10.2020 15:52

Sayın Meslektaşlarımız;

8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 20:00'da Pnömoni Aşıları Online Semineri yapılacaktır. Siz değerli meslektaşlarımızın katılmasını bekleriz...

Eğitimci : Ecz. Naz Çakır/ Pfizer Aşı -Medikal Müdür

Eğitim ZOOM programı üzerinden yapılacak olup, giriş bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

 

İyi Çalışmalar...

İMZALANAN YENİ İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜ HAKKINDA 02-1002.10.2020 16:08

İMZALANAN YENİ İLAÇ TEMİN PROTOKOLÜ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Temini Hakkında protokolün hazırlık ve görüşme sürecini, yenileme sürecinde değerlendirilen konuları, gerçekleştirilen değişiklik ve düzenlemeleri içeren bilgilendirme notunu meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Bilgilendirme Notuna ulaşmak için tıklayınız.

Kesinti ve İadeler için yapılan anket hakkında 02-1002.10.2020 15:41

Siz değerli eczacılarımızın kesinti ve iadelerini en aza indirgeyebilmek için aşağıda linki verilmiş olan anket yayınlanmıştır. Sizde yaşadığınız kesinti ve iadelerinizi anketimizde paylaşarak hazırlanacak olan klavuza katkı sağlayabilirsiniz.
Anketimize Eczane Çalışanlarınız da katılabilir.

ANKET LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

2019 SATIŞ HASILAT FORMU HAKKINDA 30-0930.09.2020 15:07

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDEN VEYA BULUNDUĞUNUZ VERGI DAIRESI ONAYLI 2019 YILI SATIS HASILATI FORMU, SAĞ ÜST KÖŞESİNE SGK NO YAZILARAK 05.10.2020 TARIHINE KADAR ECZACI ODASINA TESLIM EDILMESİ GEREKMEKTEDİR.

VERGİ DAİRESİNDEN ONAYLATILACAK EK-5 HASILAT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

2020 Yılı Ağustos Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında 29-0929.09.2020 11:55

2020 Yılı Ağustos Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Yılı Ağustos Ayı Eczane Kan Ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait katılım payı tutarlarının 30.09.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün meslektaşlarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru Hakkında 29-0929.09.2020 10:03

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere

İlişkin Duyuru Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28.09.2020 tarihinde (bugün) “2020/ 1. Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler” başlıklı bir duyuru yayımlanmış olup duyuruda yer alan düzenlemelerin 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru ekinde yer alan listelere ulaşmak için tıklayınız.

 

SAKARYA VALİMİZ ÇETİN OKTAY KALDIRIMI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK28.09.2020 15:30

Sakarya valimiz ÇETİN OKTAY KALDIRIM’ı oda yönetimimiz olarak ziyaret ettik.Bölgesel sorunlarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz Arasında 2020 Yılı İlaç Temin Protokolü İmzalandı 28-0928.09.2020 11:20

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz Arasında 2020 Yılı İlaç Temin Protokolü İmzalandı

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 25 Eylül 2020 (bugün) tarihinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı bir törenle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Sayın Ecz.Erdoğan Çolak tarafından imzalandı.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 

 

Protokol metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Tüm Meslektaşlarımızın Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun... 25-0925.09.2020 11:39
Ürün Takip Sistemi Planlı Sistem Kesintisi Hakkında 24-0924.09.2020 13:48

Ürün Takip Sistemi Planlı Sistem Kesintisi Hakkında

Ürün Takip Sisteminin internet sayfasında 23.09.2020 (bugün) tarihinde yayımlanan duyuru ile;

Sistemde gerçekleştirilecek bakım/iyileştirme çalışmaları sebebiyle 25 Eylül Cuma günü saat 20:00 ile 28 Eylül Pazartesi günü saat 08:00 arasında planlı sistem kesintisi yapılacağı ve kesinti nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için çalışmaların buna göre planlanmasının önem arz ettiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Ürün Takip Sistemi internet sayfasında yayımlanan duyuru için tıklayınız.

 

İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ HAKKINDA 22-0924.09.2020 09:18

Sayın meslektaşlarımız;

Sakarya Eczacı Odasına bağlı ilçelerimizde bulunan temsilci eczacılarımız aşağıdaki gibidir. İlçe içinde yaşadığınız sorunları veya yenilik taleplerinizi temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

İyi çalışmalar,

 

ECZACI ADI ECZANE ADI İLÇE ADRES TELEFON
KUTAY İNCE KUTAY İNCE AKYAZI KONURALP MAH. 2010 SOK. NO:11/B 4188889
EMRE BAĞCI ARİFİYE ARİFİYE ARIFBEY MAH. ATATÜRK CAD. NO:28 2291075
ALİ SUBAŞI YALÇIN FERİZLİ İNÖNÜ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:66 7817025
TUTKUN YILDIRIM TUTKUN GEYVE CAMİKEBİR MAH. ŞEHİT ERDİNÇ TURETKEN SOK. 12 5171365
ÖZLEM COŞKUN ÖZLEM ŞİFA HENDEK CUMHURİYET MEYDANI HENDEK PLAZA NO:1 6146192
YAKUP ALTUNTAŞ SAKARYA KARASU AZİZİYE MAH. HASTANE KARŞ. 7181287
YUSUF MUT UMUT KAYNARCA ORTA MAH. KANDIRA CAD. BULVAR PASAJI NO:10 8713413
HAKAN KIRAN HAKAN KOCAALİ MEHMET AKİF CAD.             NO:23/A 8124580
MURAT AYDOĞDU  MURAT PAMUKOVA ELPEREK MAH. ANKARA CAD. NO:90/B 5513344
BURCU BALCI ARALP SAPANCA SAPANCA R. PAŞA MAH. VEHBİ BEY CAD. NO:21/B 5827774
CEYLAN GÖNÜL İŞLEK CEYLAN SERDİVAN KEMALPAŞA MH. BELEDİYE CAD. NO:1/B 2112323
SAMET TURAN TURAN SÖĞÜTLÜ CAMICEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:483/A 6812595
CANAN ACAR AYDEMİR AYDEMİR YENİKENT CAMILI-1 1507 ADA TUGBA CAMII ALTI NO:2 ADP. 2510202
TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek 21.09.2020 Tarihi İtibariyle Geçerli Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında 22-0922.09.2020 10:07

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek 21.09.2020 Tarihi İtibariyle Geçerli

Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında

T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olan “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Güncel liste için tıklayınız.

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkındaki TİTCK Duyurusu 21-0921.09.2020 10:44

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkındaki TİTCK Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 18 Eylül 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu Clarol 500 mg IV İnfüzyon Çözeltisi İçin Konsantre Liyofilize Toz İçeren Flakon adlı ürünün 910009 (SKT:09.2021) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 910009 (SKT:09.2021) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu firma spesifikasyonları yönünden uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Ambisome ve Fungizone İsimli İlaçların Dozlama Farklarından Kaynaklanan Ölümcül Olabilen Kullanım Hataları Riski Hakkında 21-0921.09.2020 10:43

Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla mektup dağıtılması uygulaması yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, Amfoterisin B içeren Ambisome ve Fungizone isimli ilaçların dozlama farklarından kaynaklanan ölümcül olabilen kullanım hataları riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

04.09.2020 tarih ve E.200779 sayılı Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

 

Genel Sekreter

TİTCK’nın 04.09.2020 tarih ve E.200779 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Metotreksat Kullanımında Fatal Olabilen Dozlama Hatalarından Kaçınılmasına Yönelik Tavsiyeler Hakkında 21-0921.09.2020 10:43

Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla Kurum tarafından mektup dağıtılması uygulaması yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, otoimmün hastalıklar için metotreksat kullanımında fatal olabilen dozlama hatalarından kaçınılmasına yönelik tavsiyeler başlığı ile dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

15.09.2020 tarihli ve E.208816 sayılı Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

 

Genel Sekreter

 

 

TİTCK’nın 15.09.2020 tarihli ve E.208816 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Mevsimlerden Sonbahar, Covid de ne yapmalı konulu eğitim hakkında 18-0918.09.2020 16:21

Sayın meslektaşımız,

     Abdi ibrahim ilaç firmasının düzenlediği mevsimlerlerden sonbahar konulu covid de ne yapmalı nasıl yapmalı konulu online eğitim 22.09.2020 salı günü saat 12.30-  13.30 saatleri arasında online eğitim yapılacaktır.

     Eğitime katılmak isteyen eczacılarımız, Ad,soyad,eczane adı ve mail adresi bilgilerini zafer.guleryuz@abdiibrahim.net mail adresine gönderebilirler.

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında 16-0916.09.2020 14:52

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 16 Eylül 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvuruların eys.titck.gov.tr adresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 21/09/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında alınacağı ve eczacı yerleştirme işleminin yapılacağı,

Başvuru sahiplerinin eys.titck.gov.tr adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardından, EYS’ye eklenen belgelerin asılları ile birlikte 20/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmaları gerektiği,

Başvuru sahipleri tarafından gerektiğinde destek almak için eyssistem@titck.gov.tr e-posta adresine ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Pnömoni (Zatürre) Aşıları Online Semineri Hakkında...14.09.2020 16:54

Pnömoni (Zatürre) Aşıları Online Semineri Hakkında...

Ülkemizde ve dünyamızda devam etmekte olan Pandemi sürecinde Eczacı meslektaşlarımızın hasta odaklı yaklaşımına katkı verecek eğitimlerle yine karşınızdayız. 

Sakarya Eczacı Odası ve Pfizer işbirliğiyle Sakarya-Bolu-Düzce için Pnömoni (Zatürre) Aşılarıyla ilgili Online Seminer Düzenlenecektir. Eczacılarımızdan gelecek olan geri bildirimler sonucunda, Online Seminerin Gün ve Saatine karar verilecek olup, Yakın Zamanda Ayrıca Duyurulacaktır.

SEMİNER ÖN KATILIM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

 

2020 Yılı Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında 14-0914.09.2020 12:01

2020 Yılı Haziran Ayı Sağlık Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Yılı Haziran ayı Eczane, Optik ve Tıbbi Malzeme tedarikçilerine ait fatura bedellerinin 15.09.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün meslektaşlarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

DESTEKLEYİCİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN VE GIDA TAKVİYELERİNİN KULLANIM ALANLARI EĞİTİMİ HAKKINDA14.09.2020 11:52

Değerli meslektaşlarımız,

ZADEVİTAL tarafından "DESTEKLEYİCİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN VE GIDA TAKVİYELERİNİN KULLANIM ALANLARI" konulu online seminerine katılımınızı bekleriz. Kontenjan 100 kişilik olup isim,soyisim,eczane adınızı afişteki irtibat numarasına bildirerek seminer için kurulacak whatsapp grubuna katılabilirsiniz. Seminer hakkında bilgiler afişte yer almaktadır.

 

GÜNCELLENDİ - Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında 02-0902.09.2020 15:21

GÜNCELLENDİ - Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile meydana gelen farkları içeren karşılaştırmalı tablo duyurumuz ekinde yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Candisept Flakona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında 02-0902.09.2020 15:21

Candisept Flakona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 31 Ağustos 2020 tarihli “İlaç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.” nin ruhsatına sahip olduğu “Candisept 100mg/50ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon” isimli müstahzarın 807022 (SKT:06/2021) parti numaralısına yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmalara duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

2020 Yılı Temmuz Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında 28-0828.08.2020 14:26

2020 Yılı Temmuz Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Yılı Temmuz ayı Eczane kan ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait katılım payı tutarlarının 31.08.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün meslektaşlarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 28-0828.08.2020 09:57

ECZ.SEVDA PIRILDAR ORALin annesi SEMRA PIRILDAR Vefat etmistir.Cenazesi bugun 11:30-12:00 Arasi SERDIVAN ISTIKLAL MAH.KAZIMPASA CAD.NO:23 ELIF EVLER SITESIndeki hanesinde kaldirilacaktir.

 

SEVDA PIRILDAR ORAL: 0532 620 2355

COVID-19 Testleri Hakkında 26-0826.08.2020 16:37

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine, 25.08.2020 tarih ve E.191256 sayılı yazı gönderilerek, Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Bakanlık tarafından gerekli birtakım önlemlerin alınmakta olduğu bildirilmiştir. Bu önlemler gereğince;

 

15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" ile düzenlenmiş olan, Piyasaya Arz Edilen Tıbbi Cihazların Satış, Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Yükümlülükler" başlıklı 26. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan;

 

"Ek-3'te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı yapılamaz." ifadesi ile "İstisnai hükümler" başlıklı 33. maddesinin birinci fıkrasında;

 

"İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir." hükümleri ile, söz konusu ürünlerin sağlık profesyonellerinin kullanımına yönelik ürünler olduğu ve mevzuat uyarınca ilgili ürünlerin eczane, tıbbi cihaz satış merkezi veya başkaca bir ticari işletme tarafından tüketiciye hitaben perakende amaçlı satışı ile gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışının mevzuata aykırılık teşkil ettiği bildirilmiştir.

Kurum yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konuyla ilgili bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

TİTCK’nın 25.08.2020 tarih ve E.191256 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında 24-0824.08.2020 09:50

Piyasa koşullarında gelişen ekonomik değişkenliklere göre Meslektaşlarımıza Sandığımızca kullandırılan kredi faizlerini yükseltmek durumunda kalınmış olup; kredi kullandırım aylık faiz oranı % 1,20 olarak güncellenmiştir.

Covid – 19 Pandemi sürecinde meslektaşlarımıza daha fazla destek olabilmek amacıyla Eczane İşletme Kredisinde ve eczanesi olmayan meslektaşlarımızın kullandığı Sosyal Yardım Kredilerinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay ödemesiz seçenekleri eklenmiştir.

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir. Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır. Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

 

Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

20.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Sayman

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;
a. Nüfus Cüzdanı,
b. İmza Sirküleri,
c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,
d. Vergi Levhası,
e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,
f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

Türkiye İş Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru 21-0821.08.2020 11:24

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.08.2020 tarihinde (bugün) “2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” hakkında bir duyuru yayımlanmıştır. Yayımlanan duyuru ile 14.07.2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme tarihinin 28.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Cezaevi Reçete Takip Sistemi İnternet Sayfası "cetas.teb.org.tr" Hakkında 21-0821.08.2020 09:54

Birliğimizin öz kaynakları ile hazırlanan, tutuklu ve hükümlülere düzenlenmiş reçetelerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi'nin (CETAS) ülke genelinde kullanımına başlanması için gerekli altyapı çalışmalarının Birliğimizce tamamlandığı ve 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Türkiye genelindeki tüm ceza infaz kurumlarına ait reçeteler için reçete kayıt işlemlerinin yalnızca Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) üzerinden yapılacağı ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştu.

 

Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerin yer aldığı internet sayfası, "cetas.teb.org.tr" adresinde kullanıma açılmış olup, bu sitede; Eczacı Odalarının, Eczanelerin, Ceza İnfaz Kurumlarının ve Eczane Otomasyonlarının sistemi kullanımına yönelik olarak hazırlanan;

 

 • Kılavuzlar
 • İşlem Adımları
 • Yapılması Gerekenler
 • Sık Sorulan Sorular bölümleri bulunmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

20.08.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında 20-0820.08.2020 16:49

20.08.2020 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan SUT Değişikliği ve

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında

 

20 Ağustos 2020 tarihli ve 31219 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği metni ve komisyon kararı ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Komisyon kararı için tıklayınız.

 

TUGAY SÖZLEŞMESİ YAPAN ECZANELER HAKKINDA 18-0818.08.2020 13:45

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 7. KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI İLE HAZİRAN 2020 - ARALIK 2020 DÖNEMLERİNDE REÇETE KARŞILAMAK İSTEYEN ECZACILARIMIZIN EKTE FORMU DOLDURUP 21 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR ODAYA TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.

 

EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

GENEL KURULA ÇAĞRI.. 18-0818.08.2020 12:56

GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Meslektaşımız...
            6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi gereğince Odamızın 2019-2020 yılı Seçimsiz Mali Genel Kurulu 04 Eylül 2020 Cuma günü Saat: 14:00’de Tığcılar Mah. Küçük Osman Sok. No:27 Oda Merkezinde gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanmadığı takdirde  05 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat:14:00’de aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
            Bilgilerinize sunarız.
           
                                                                                              20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
                                                                                                      Yönetim Kurulu Adına             
                                                                                                                   Başkan
                                                                                                    Ecz. Orhan YONTAR
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3-Genel Kurul Divan Seçimi
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması
6-Denetleme Kurulu Raporu okunması
7-Raporların görüşülmesi
8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
9-2020-2021 tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış
 
Not: 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasasına göre, odaların seçimli ve seçimsiz Genel Kurul’una mazeretsiz katılmamak durumunda para cezası uygulanması zorunludur.
 

 

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında 06-0806.08.2020 10:44

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında

Bilindiği gibi,

“418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodu,

- Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise,

- Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa kullanılabilmektedir. Bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanmasında Medula Sistemi bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirmektedir.

SGK tarafından Medula Eczane Sisteminde yapılan düzenleme ile Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında olan 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişiler ve e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için düzenlenmiş olan, 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının  süresinin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İrinocam Flakona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında 04-0804.08.2020 16:52

İrinocam Flakona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 04 Ağustos 2020 tarihli “İlaç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu  İrinocam 100mg/5ml IV Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon  adlı ürünün 1965907 (SKT:04.2021) partisine, yapılan inceleme ve analiz  sonucunda; gözle görülür yabancı partikül içermesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmalara duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN 31-0731.07.2020 06:31
Tüm Ceza İnfaz Kurumlarında Düzenlenen Reçeteler için CETAS Kullanımına Geçilmesi Hakkında 24-0724.07.2020 14:18

Birliğimizin özkaynakları ile hazırlanan, tutuklu ve hükümlülere düzenlenmiş reçetelerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS); 01.05.2019 tarihi itibariyle Manisa ili ve ilçelerinde bulunan tüm Ceza İnfaz Kurumlarında, 01.08.2019 tarihi itibariyle İzmir ili ve ilçelerinde bulunan tüm Ceza İnfaz Kurumlarında, 20.09.2019 tarihi itibariyle Van ve Kocaeli illeri ve ilçelerinde bulunan Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarında pilot olarak kullanılmaya başlanmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında yürütülen Protokol çalışmaları sonrasında "Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" 15 Ekim 2019 tarihinde imzalanmış ve bu protokol kapsamında 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle ülkemiz genelindeki kampus cezaevlerinde reçete kayıt işlemlerinin yalnızca CETAS üzerinden gerçekleştirileceği; T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz tarafından belirlenecek ve duyurulacak takvim doğrultusunda Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi'nin (CETAS),  Türkiye'deki tüm ceza infaz kurumları tarafından kullanılmasının sağlanacağı da ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur.

Gerekli altyapı çalışmaları Birliğimizce tamamlanmış olup, 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Türkiye genelindeki tüm ceza infaz kurumlarına ait reçeteler için reçete kayıt işlemleri yalnızca Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) üzerinden yapılacaktır.

Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler, www.teb.org.tr’de ayrıca duyurulacaktır.  

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

Jectera Enj. Çözelti Hazırlamak İçin Liyofilize Toz ve Çözücü İçin Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında 20-0720.07.2020 11:32

Jectera Enj. Çözelti Hazırlamak İçin Liyofilize Toz ve Çözücü İçin Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile;

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Jectera 10mcg Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Liyofilize Toz ve Çözücü adlı ürünün 911002 (SKT:10.2021) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmadığından 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) seviyesinde çekme işleminin uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Biofleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi’ne Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında 20-0720.07.2020 11:32

Biofleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi’ne Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 16 Temmuz 2020 tarihli “İlaç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “Biofleks % 0,9 İzotonik Sodyum Klorür Çözeltisi, 100 ml” adlı ürünün 20414009 (SKT: 12/2021) partisine, yapılan incelemeler sonucunda; gözle görülür partikül içermesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum duyuru için tıklayınız.

Sn.Dr.Ecz. Harun KIZILAY A YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ. 17-0717.07.2020 14:21

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzun yıllar Türk Eczacıları Birliğinde görev alan, meslek ve meslektaşlarımız adına çok kıymetli işlere imza atmış değerli meslektaşımız Dr.Ecz. Harun KIZILAY, TİTCK Başkanlığına atanmıştır. Saygıdeğer meslektaşımızı tebrik eder,meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurmaktan gurur duyarız.


Sakarya Eczacı Odası Yönetim Kurulu


Sn. Dr. Ecz. Harun KIZILAY;
1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1992 yılında birincilikle mezun oldu. 1994 – 1998 yılları arasında sırasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalında ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında iki ayrı yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2000 -2006 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2006 yılında Doktora öğrenimine Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında başladı. Şu anda doktora tezini tamamlamış olup tez yazımı aşamasındadır. Harun KIZILAY, eczacılık mesleğine ise 1992 yılında Isparta’da serbest eczane açarak başladı. 1997 yılında eczanesini Konya’ya taşımış olup halen Konya’da eczacılık faaliyetine devam etmektedir. Meslek örgütünde çalışmalarına 1995 yılında yapılan seçimlerde Isparta Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçilen Harun KIZILAY, çalışmalarına Konya’da devam etti ve 2001 yılı seçimleri sonucu, Konya Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak seçildi. 2003 yılında görevine Yönetim Kurulu üyesi olarak devam eden KIZILAY, 2005 yılında yapılan seçimlerde Konya Eczacı Odası Başkanlığına seçildi. Bu görevine üç dönem seçilerek 2009 Aralık ayına kadar devam etti. 2009 yılında yapılan Türk Eczacıları Birliği 37. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde Merkez Heyeti Üyesi ve ardından TEB İkinci Başkanı olarak seçildi. Bu görevine 2010 yılı Mart ayına kadar devam etti. Daha sonra TEB Genel Sekreteri olarak seçildi. 2011 yılı Kasım ayında yapılan Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Büyük Kongre seçimleri sonucunda da Merkez Heyeti Üyeliğine ve Genel Sekreterliğe tekrar seçildi. Harun KIZILAY 2009-2013 yılları arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Meclis Üyesi ve 2011-2013 yılları arasında Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2013 Yılları arasında KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevinde bulunan KIZILAY, 2013 Mayıs ayında KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Reklam Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Novagenix Biyoanalitik İlaç ARGE Merkezi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2011-2014 yılları T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2011 yılından bu yana TOBB İlaç Sektör Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009-2011 yıllarında Türk Eczacıları Vakfı Başkanvekili olarak, 2011-2013 arasında Yönetim Kurulu üyesi ve 2013 Aralık ayından itibaren Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) üyesidir. 10 Aralık 2013 tarihinde KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilen Harun KIZILAY halen bu görevine devam etmektedir. 17 Kasım 2013 tarihinde yapılan 39. Dönem Merkez Heyeti seçimlerinde Merkez Heyeti üyeliğine seçilen KIZILAY, daha sonra Genel Sekreter olarak seçildi.
3-6 Aralık 2015 yılında yapılan 40. Olağan Büyük Kongre’de TEB Merkez Heyeti Üyeliği’ne seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan KIZILAY, İngilizce bilmektedir.

Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Hakkında 17-0717.07.2020 09:53

Yardımcı Eczacı ve İkinci Eczacı Çalıştırılmasına Esas Ciro Kriterleri ile 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 2020 yılında yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler güncellenerek, 2019 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınmak suretiyle,

 • 2020 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 5.945.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak,

 • 2020 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 2.819.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

TİTCK tarafından yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için bildirilen kriterlere esas olarak Birliğimiz tarafından Yardımcı Eczacılar için 2020 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi hazırlanarak Kurum Başkanlığına bildirilmiş ve Kurum tarafından uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, 2020 Yılı İkinci Başvuru Dönemi Takvimi;

 • 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,
 • 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,
 • 14 Ağustos 2020 tarihinde yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması, şeklindedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

 

Ploxal-S 200 Mg/40 ml IV İnf. İcin Konsantre Çözelti İçeren Flakon’un Kullanımının Durdurulması Hakkındaki TİTCK Duyurusu 16-0716.07.2020 13:57

Ploxal-S 200 Mg/40 ml IV İnf. İcin Konsantre Çözelti İçeren Flakon’un
Kullanımının Durdurulması Hakkındaki TİTCK Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.titck.gov.tr adresinde yayımlanan 16 Temmuz 2020 tarihli duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Ploxal-S 200 Mg/40 ml IV İnf. İcin Konsantre Çöz. İçeren Flakon” adlı ürünün 1979906 ve ‪1979002‬ seri numaralıları ile ilgili olarak Kurumumuza iletilen bildirim nedeniyle gerekli değerlendirme süreci başlatılmış olup tüm işlemler sonuçlanıncaya kadar, tedbir amaçlı olarak, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ 14-0714.07.2020 10:29
PANDEMİ SÜRESİNCE ECZACILIK HİZMETİNİN ÖNEMİ 13-0713.07.2020 15:03
C GRUBU REÇETELERİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE DUYURU 19-0713.07.2020 14:54

Değerli Meslektaşlarımız;

Bazı eczacılarımızın farmainbox tutarlarını yanlış beyan etmeleri sonucu diğer eczacılarımızın bu durumdan mağdur oldukları tespit edilmiştir. Oda yönetimi olarak bu yanlış beyanların önüne geçebilmek adına hızlıca birtakım önlemler alınmış, bu önlemlerin bir sonucu olarak da Eczacı Paneli sistemi ortaya çıkmıştır. Bu sistem sayesinde birtakım kontrollerin otomatik olarak gerçekleşmesi sağlanmış ve daha detaylı analizlerin yapılması mümkün kılınmıştır. Sistemin devreye alındığı ilk ay bazı tespitler yapılmış ve bu eczacılarımızla ilgili gerekli incelemeler oda bünyesinde ivedilikle başlatılmıştır. Özetle; Eczacı Paneli her şeyden önce siz değerli eczacılarımızın haklarını gözetmek adına oluşturulmuş bir sistemdir. Sisteme her geçen gün yeni özellikler eklenmekte ve olabildiğince kolay olması için azami çaba gösterilmektedir. Ayrıca çevre ilçelerde bulunan eczacılarımızın da oda onayları için onca yolu kat etmesine artık gerek kalmamıştır.

Bu kontrollere istinaden eczacılarımızın C grubu reçetelerini Farmainbox sistemine kontrollü olarak girilmesi gerekmektedir.

SAKARYA ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU

HER KURBAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN13.07.2020 14:47
BAŞIMIZ SAĞOLSUN. 10-0710.07.2020 10:09
Medula Eczane Sisteminde 418 Uyarı Kodunda Yapılan Düzenleme Hakkında09.07.2020 10:07

Medula Eczane Sisteminde 418 Uyarı Kodunda Yapılan Düzenleme Hakkında

Medula Eczane Sistemine reçete kaydı sırasında çıkan “418- Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi’ uyarı kodu; 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişilerde, e-nabız sisteminde kronik hasta olarak görünen kişiler için seçilebilir.” uyarısı ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilen görüşmede;

“418-Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi” uyarı kodunun

- Reçete sahibi 18 yaş altı veya 65 yaş ve üzerinde ise,

- Reçete sahibi 18-65 yaş aralığında olup E-nabız sisteminde kayıtlı kronik hastalığı varsa

kullanılabileceği ve bu kişilere ait devam reçetelerinin karşılanabileceği, Medula Sisteminin bununla ilgili kontrolleri online olarak gerçekleştirdiği bilgisi alınmıştır.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuru  yapılması halinde Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BAŞIMIZ SAĞOLSUN...08.07.2020 10:05
TİTCK Başkanlığının İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini Duyurusu Hakkında07.07.2020 10:14

TİTCK Başkanlığının “İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini” Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 06.07.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

COVID-19  sebebiyle  Kurum tarafından  riskleri  nedeniyle  takip  edilen  ilaçların temini (İlaç Güvenlik İzlem Formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçlar) için yaşanan  karışıklıkları  önlemek  amacıyla uygulanacak  işlem  basamaklarında  güncellemeler  yapıldığı ve bu  bağlamda  söz konusu ilaçlar ve bu ilaçların temini konusunda ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yolun duyuru ekinde bulunan dokümanda yer aldığı bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

İlaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ve kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşlemleri Hakkında 03-0703.07.2020 10:34

Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşlemleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumunun, 30.06.2020 tarihinde Eczane Medula Sisteminde yaptığı düzenlemeler, ara verilmiş olan ve 01.07.2020 Çarşamba günü yeniden başlanan protokol görüşmelerinde değerlendirilmiştir. Görüşme sonrasında, meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemelerinin uygun olacağı 01.07.2020 tarihinde duyurulmuştur.

Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın İsmail Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Dr.Mustafa Özderyol ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney’in katılımlarıyla 02.07.2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede, protokol görüşme süreci devam etmekte olduğundan, meslektaşlarımızın Haziran ve Temmuz ayı reçeteleri için düzenleyecekleri faturalarda 2018 yılı satış hasılatının (KDV hariç) baz alınacağı ve farklı bir indirim oranı uygulanmayacağı konusunda mutabakata varılmıştır.

Buna göre, meslektaşlarımız, Haziran ayı reçeteleri için fatura düzenleyebilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu 02-0702.07.2020 13:59

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Omeref 40mg IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon adlı ürünün 910012 (SKT:09.2021) ve 910013 (SKT:09.2021) partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 910012 (SKT:09.2021) ve 910013 (SKT:09.2021) partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşleminin Bekletilmesi Hakkında 02-0702.07.2020 09:26

Haziran Ayı Reçeteleri için Fatura Kesme İşleminin Bekletilmesi Hakkında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren yeniden başlanmış olup, mevcut protokolümüz 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Görüşme süreci devam ettiğinden, şu aşamada meslektaşlarımızın Haziran ayına ait reçeteleri için fatura kesmemeleri ve konu hakkında Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu 01-0701.07.2020 13:47

TİTCK Başkanlığı’nın İTS’de Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkında Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 30 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Metadem 50mg/2ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürünün 911013 (SKT:‪10.2023‬) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 911013 (SKT:‪10.2023‬) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

SGK Tarafından Yayımlanan 2019 Yılı Satış Hasılatı İşlemleri Duyurusu Hakkında 30-0630.06.2020 17:03

SGK Tarafından Yayımlanan 2019 Yılı Satış Hasılatı İşlemleri Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Eczane Medula Ekranında 30.06.2020 tarihinde (bugün) 2019 Yılı Hasılatı İşlemleri konulu bir duyuru yayımlandığı görülmüştür.

Kurum ile Birliğimiz arasında COVID-19 salgını nedeniyle ara verilmiş olan protokol görüşmelerine 01.07.2020 Çarşamba gününden itibaren devam edilecek olup, mevcut protokol 31.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Meslektaşlarımızın SGK tarafından yayımlanan hasılat işlemleri duyurusuyla ilgili işlem yapmaması ve Birliğimizin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında 30-0630.06.2020 17:02

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 30.06.2020 tarihinde (bugün) yayınlanan 11/02/2020 Tarihli ve 2019/11378 Sayılı Danıştay Kararı aşağıdaki şekildedir;

“Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarihli ve 2019/11378 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 04/09/2019 tarihli ve 30878 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik "Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri" başlıklı 4.2.25 numaralı maddesinin 3 üncü ve 5 inci fıkrası ile “Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri “ başlıklı 4.2.35.A numaralı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan "üçüncü basamak sağlık kurumlarında" ibarelerinin yürütmesi durdurulmuştur.

01/07/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülecektir. “

Söz konusu karara ilişkin değişiklere dair karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

2020 Yılı Mayıs Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında 30-0630.06.2020 17:02

2020 Yılı Mayıs Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Yılı Mayıs ayı eczane kan ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçilerine ait katılım payı tutarlarının 30.06.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün meslektaşlarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 29-0629.06.2020 10:00

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı yayımlanmıştır. Buna göre;

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

29 Haziran 2020 tarihli ve 31170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

2019-1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Konulu SGK Duyurusu Hakkında 26-0626.06.2020 10:04

2019/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Konulu SGK Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile,

16/6/2020 tarih ve 31157 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddelerin de dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

“1-Tebliğin düzenleme yapılan maddeleri kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

2-Hastalığı nedeniyle ilk defa tedavi düzenlenecek hastalar açısından Tebliğe uygun olarak rapor/reçete düzenlenmesi halinde ilaç bedelleri Kurumca karşılanacaktır.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK’nın 2019/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler hakkındaki duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 SGK’nın 2019/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler hakkındaki duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Kurum Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı 26-0626.06.2020 10:03

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Kurum Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 23.06.2020 tarihinde “Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında” bir duyuru yayımlanmış ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildiği bildirilmiştir.

Buna istinaden 25.06.2020 tarih  ve 31166 sayılı Resmi Gazetede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı yayımlanmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre  31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Genel Şartları Hakkında 24-0624.06.2020 11:32

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Genel Şartları Hakkında

KOSGEB tarafından işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla nitelikli eleman istihdam desteği sağlanmaktadır. Bilindiği üzere, meslektaşlarımız da KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğinden faydalanabilmektedirler.

Nitelikli Eleman Desteği kapsamında belirlenen birtakım genel şartlar belirli aralıklarla güncellenmekte ve Birliğimiz tarafından da bu kapsamında belirlenen şartların güncellenmesi yönünde Başkanlığa talepler iletilmektedir.

Bu doğrultuda, KOSGEB tarafından nitelikli eleman desteği genel şartlarında bazı güncellemeler yapılmış ve nitelikli eleman desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler için SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olma şartı kaldırılmıştır. Buna göre;

 

 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki, işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekmektedir.
 • İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılmaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Duyuru 24-0624.06.2020 11:29

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 23.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

 

kadar uzatılmasına ;

 

 • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildiği bildirilmiştir.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Duyuru 24-0624.06.2020 11:29

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkındaki Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 23.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

 

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

 

kadar uzatılmasına ;

 

 • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildiği bildirilmiştir.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

GEÇMİŞ OLSUN BURSA... 24-0624.06.2020 11:28
İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürünlere İlişkin TİTCK Duyuruları 23-0623.06.2020 09:18

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürünlere İlişkin TİTCK Duyuruları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyurular aşağıdaki şekildedir.

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip “Buvasin % 0.5 Spinal Heavy Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı ürünün 805005 ve 909002 parti numaralıları ile ilgili gerekli inceleme ve analiz süreçleri tamamlanmış olup numuneler uygun bulunmuştur.  Bu doğrultuda söz konusu parti numaralılarına İlaç Takip Sistemi üzerinden uygulanan satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Buvasin isimli ilaca ilişkin Kurum duyurusu için tıklayınız.

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Duyuru eki liste için tıklayınız.

 

 

 

 

 

TİTCK Başkanlığının Hasılat Girişleri Konulu Duyurusu 19-0619.06.2020 10:00

TİTCK Başkanlığının Hasılat Girişleri Konulu Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 18.06.2020 tarihinde yayımlanan duyuru ile,

İlaç Takip Sisteminde (İTS) yapılan kontrollerde halen “2019 yılına ait KDV Hariç Satış Hasılatı”na dair bilgi girişi yapmayan eczacılarımızın olduğu, veri girişi yapmayan eczacılarımızın 20.06.2020 tarihinde İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) erişimlerinin engelleneceği göz önünde bulundurularak ivedilikle “2019 yılına ait KDV Hariç Satış  Hasılatı” veri girişlerini İlaç Takip Sistemi  üzerinden yapmaları gerektiği,

20/06/2020 tarihine kadar KDV Hariç Satış Hasılat bilgilerini beyan etmeyen veya hatalı beyan eden eczacılarımızın İTS erişiminin doğru beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engelleneceği bildirilmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ) 18-0618.06.2020 10:05

SUT Değişikliği Hakkında (GÜNCELLENDİ)

16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği metni ve değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

2019 Yılına Ait Hasılat Bilgisinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında 16-06-202016.06.2020 10:43

2019 Yılına Ait Hasılat Bilgisinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında

2019 Yılına ait resmi olarak belirlenen Vergi Dairesinden onaylı hasılat bilgilerinin, Eczacı Bilgi Sistemi’nde yer alan "2019 Yılı Satış Hasılatı" Bölümü'ne 12.06.2020 Cuma günü saat 18:00'e kadar girilerek kayıtların güncellenmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

2019 Yılı Resmi Satış Hasılat Bilgisinin Kayıt Edileceği Ekran görseli aşağıda yer almaktadır:

2020 Mart Ayı Sağlık Ödemeleri 15-0615.06.2020 09:55

2020 Mart Ayı Sağlık Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Mart Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 15.06.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

2020 Mart Ayı Sağlık Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Mart Ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ile İşitme Cihazı Merkezleri fatura bedellerinin 15.06.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

KOLAJEN ve CİLT SAĞLIĞI KONULU EĞİTİM HAKKINDA 12-0613.06.2020 15:23

        KOLAJEN ve CİLT SAĞLIĞI KONULU EĞİTİM HAKKINDA

             Medikal Estetik hekim Dr.Pelin TAŞKIRAN’ın 13.06.2020 cumartesi günü (YARIN) 16:00 – 18:00 saatleri arasında KOLAJEN ve CİLT SAĞLIĞI konulu eğitimi yapılacaktır. Eğitim ZOOM programı üzerinden gerçekleştirilecek olup, eğitim linki eğitimden 2 saat önce SAKARYA-BOLU-DÜZCE web sayfalarından ve whatsapp gruplarımızdan paylaşılacaktır. Bilgilerinize…

 

Eğitim için tıklayınız...

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında 12-0612.06.2020 09:09

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda;

Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Deksamet 8 mg/2 ml Ampul” ürünün 19624009 parti numaralısına ve “Diapam 10 mg/2 ml Ampul” adlı ürünün 19625004 parti numaralısına,  sekonder ambalajlama işlemleri sırasında Deksamet Ampul kutuları içerisine, sehven Diapam ampullerin yerleştirildiğinin bildirilmesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesinde) geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılması konusunda ilgili firmanın bilgilendirildiği belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

Dormofol IV Flakonlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında 12-0612.06.2020 09:08

Dormofol IV Flakonlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda, 18.02.2020 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Dormofol %1 IV İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Ampul ve  Dormofol %2 IV İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Flakon adlı ürünlerin satış blokajı uygulandığı bildirilen ve ekli listede yer alan partilerine;  yapılan inceleme, tespit ve  değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmamaları nedeniyle  19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. Sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Geri çekme işlemi uygulanan ürünlerin parti numaralarının yer aldığı liste için tıklayınız

Eczane Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yeterlilik Programları Hakkında 12-0612.06.2020 09:08

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen 18/02/2020-1564 sayılı yazımız ile; bazı üniversiteler veya özel eğitim kurumlarınca Eczane Destek Personellerine yönelik düzenlenen mesleki yeterlilik eğitim programları ve sertifikasyon süreçlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Kurum tarafından 08/06/2020 tarihinde Birliğimize iletilen yazıda;

1219 sayılı Kanun'un ek 13. maddesinin (r) bendinde eczane teknikerinin "Eczane teknikeri; ön lisans seviyesindeki eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir." şeklinde tanımlandığı,

Bahse konu Kanunun geçici madde 7 – (Ek: 6/4/2011-6225/11md.)'nin değişik ikinci fıkra (4/7/2012-6354/22 md)'sının son bendinde de "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir" ifadesinin yer aldığı aktarılmıştır.

Ancak aynı Kanunun 04/07/2012 tarihinde yayımlanan geçici 7. Maddesinin son fıkrasında "(Ek fıkra: 4/7/2012-6354/22 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir" hükmünün yer aldığı, bu hükümler doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlığımızca gerekli işlemlerin yapılarak başarılı olan kişilere yetki belgelerinin verildiği ifade edilmiş, hali hazırda ülkemizde 40 üniversitenin meslek yüksekokullarının ilgili programında eczane teknikerliği eğitiminin verildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (g) bendinde yer alan "Sertifikalı eğitim programı: Mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programını," şeklindeki açıklamaya atıfta bulunularak sertifika programının meslek ünvanı kazandıktan sonra belli bir konuda özel bilgi ve beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla yapılacağı ifade edilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesinde "(1) Sertifikalı eğitim alanları ve bu alanlarda eğitim programlarının standartları ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilerek ya da doğrudan Bakanlıkça belirlenir. (2) Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda yapılan eğitimler sonrası verilen sertifikalar tescil edilir, bunun dışındaki sertifikalar tescil edilmez." hükümleri doğrultusunda, sağlık alanında düzenlenecek sertifika programlarının Sağlık Bakanlığınca belirlenecek olmasından hareketle, belirtilmiş olan mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmeyen eğitimler sonucunda alınacak belgelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması ve tescil edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Parokan 10 mg/mL İnfüzyonluk Çözelti’ye Uygulanan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında 11-0611.06.2020 10:23

Parokan 10 mg/mL İnfüzyonluk Çözelti’ye Uygulanan

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 10 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda;

Haver Farma İlaç San. A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “Parokan 10 mg/ml İnfüzyonluk Çözelti” adlı ürünün 19156022 (SKT: 09/2021) partisine gözle görülür partikül içermesi nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında 10-0610.06.2020 10:34

Üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %0,89 düzeyine çekilmiştir.

Bankalara iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır. 09.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

Ayrıca kredi kullanacak üyelerimizin kredi talep formlarının asıllarıyla birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereği için bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanızı saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Sayman

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;
a. Nüfus Cüzdanı,
b. İmza Sirküleri,
c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
d. Vergi Levhası,
e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,
f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

Türkiye Ekonomi Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

 

2019 Yılına Ait Hasılat Bilgisinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında 09-0609.06.2020 09:10

2019 Yılına Ait Hasılat Bilgisinin EBS’ye Kayıt Edilmesi Hakkında

2019 Yılına ait resmi olarak belirlenen Vergi Dairesinden onaylı hasılat bilgilerinin, Eczacı Bilgi Sistemi’nde yer alan "2019 Yılı Satış Hasılatı" Bölümü'ne 12.06.2020 Cuma günü saat 18:00'e kadar girilerek kayıtların güncellenmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

2019 Yılı Resmi Satış Hasılat Bilgisinin Kayıt Edileceği Ekran görseli aşağıda yer almaktadır:

 

COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler Hakkında 08-0609.06.2020 09:10

COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler Hakkında

 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.06.2020 tarihli ve “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazı ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlendiği duyurulmuştur.

Yapılan düzenlemeler kapsamında yazının (3) numaralı maddesinin 2.a ve 2.b bentlerinde;

2.a) 01 Ocak 2020 - 08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporlarının, 8 Haziran - 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacağı ve rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılmasının sağlanacağı,

2.b) 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli olduğu, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden ve reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edileceği bildirilmiştir.

 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.06.2020 tarihli ve “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazı duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.06.2020 tarihli ve “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Cerrahi Maskelerin Eczanelerden Satışı Hakkında 08-0608.06.2020 09:12

Cerrahi Maskelerin Eczanelerden Satışı Hakkında

COVID-19 salgını sürecinde, cerrahi maskelerin en az kaçar adet satılabileceği hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığından bilgi talep edilmiştir.

Bakanlık tarafından, cerrahi maskelerin adet fiyatının KDV dahil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olması ve gerekli hijyen koşullarının sağlanması kaydıyla farklı formlarda (tekli, 5’li, 10’lu veya 50’li vb.) satışa sunulmasının uygun olacağının değerlendirildiği bilgisi verilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

06 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ GÜNÜ NÖBETLERİ HAKKINDA 05-0605.06.2020 14:18

            Değerli meslektaşlarım daha önce belirtmiş olduğumuz gibi ilimizde bulunan eczanelerin sokağa çıkma yasağı devam ettiği müddetçe cumartesi günlerinin nöbet usulüne göre merkez ve ilçelerde devam edeceği yönetimimiz tarafından sizlere bildirilmişti. Buna istinaden de bu sabah cumartesi gündüz nöbet tutulacağı SMS’i gönderilmişti.  Son dakikada yaşanan gelişme süreci içeresinde; Cumhurbaşkanlığı ‘nın emri, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün kararı ile sokağa çıkma yasağı iptal edildiğinden cumartesi günü nöbeti bu hafta iptal edilmiş olup tüm eczaneler sabah 8:30 akşam 18:30 olarak hizmet vermeye devam edecektir. Karasu ve Kocaeli bölgesindeki eczanelerimiz turizm sezonunun başlamasından dolayı cumartesi günleri açık olacaktır. Diğer ilçeler mevcut durumunu devam ettirecektir.

SAKARYA ECZACI ODASI GENEL SEKRETERİ
ECZ.FEVZİYE ÜMİT ARALP

Doz düzeltme dilekçeleri hakkında 04-0604.06.2020 13:30

Covid-19 Pandemesi nedeniyle 16.03.2020 tarihli Genelgeye istinaden Merkezimizce alınan kararlar doğrultusunda e-mail ve fax aracılığıyla yapılan doz düzeltme işlemi 04/06/2020 tarihi itibari ile evrak aslı olmaksızın yapılmayacaktır.

 

Merkezimize gönderilecek Doz Düzeltim Dilekçelerinin aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesi halinde işlem yapılacaktır.

 

 1. Her evrakta mutlaka, “Başvuru bilgim dahilinde yapılmıştır.” kısmında hasta veya hasta yakınının TC KİMLİK NO, AD SOYAD ve İMZASI bulunmalıdır.
 2. Her evrakta mutlaka, Eczanenin SABİT veya CEP TELEFON NUMARASI, SİCİLİ, KAŞESİ ve ECZACI İMZASI bulunmalıdır.
 3. 418 kodu ile girilen reçeteler için doz düzeltim evrakında doktor kaşe ve imzasına gerek olmayıp en son doktor reçetesine istinaden doz düzeltmeleri yapılacaktır.
 4. İnsülin iğne uçları için doz düzeltimi evrakında doktor kaşe imzasına gerek olmayıp insülin kullanım dozuna göre doz düzeltmeleri yapılacaktır.
 5. Raporlu ilaçlarda yeni doza geçildiğinde; raporu düzenleyen doktor tarafından hangi tarih itibari ile kaç mg doza geçildiği ayrıntılı olarak rapor açıklamalarına eklenecek ve doz düzeltim evrakı bu doktor tarafından kaşe imza ile onaylanacaktır.
 6. Doktorun hatalı dozda ilaç reçete etmesi halinde doz düzeltim evrakı hata yapan doktor tarafından kaşe imza ile onaylanacaktır.
 7. Hasta veya hasta yakınının TC KİMLİK NO, AD SOYAD ve İMZASI bulunmayan Doz Düzeltim Dilekçeleri hiçbir şekilde işleme alınmayacaktır.

“Kocaeli Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilen her tür dilekçede ECZANE SİCİLİ mutlaka belirtilmelidir.”

 

KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

SGK - MAYIS AYI FATURA TESLİM İŞLEMLERİ HK. 04-0604.06.2020 13:29

SGK - Mayıs Ayı Fatura teslimi hakkındaki yazımız, Eczacı panelinde   Eczacıya Özel > Sirküler sekmesinde yayınlanmıştır.


Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru 03-0603.06.2020 16:55

GÜNCELLENDİ - TİTCK Tarafından Yayımlanan Hasılat Girişi Konulu Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (03.06.2020) yayımlanan duyuru ile,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda; ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla, ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranının açıldığı,

Hasılat bilgilerinin 20/06/2020 tarihine kadar girilmesi gerektiği,

Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişiminin, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engelleneceği,

2020 yılında açılan eczaneler ile ilgili olarak 2019 yılı cirosunun “0” olarak beyan edileceği,

Sadece 2020'de açılan eczanelerce satış hasılatı bilgi formu alanına vergi levhasının pdf formatında yükleneceği,

KDV hariç hasılat bilgileri ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunan eczacılar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacağı,

Hasılat bilgilerinin girilmesi sırasında;

- Hasılat işlemleri sayfasına girildiğinde sayfanın üstünde yer alan açıklamanın dikkatlice okunması,

- Hasılat giriş ekranına sistemde belirtildiği şekilde hasılat miktarının yazılması,

- KDV hariç satış hasılat bilgisi girildikten sonra satış hasılatı bilgi formunun pdf formatında sisteme yüklenmesi,

- Gerektiğinde its@saglik.gov.tr  ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr  e-posta adresinden destek alınabileceği bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi Güncellendi 03-0603.06.2020 09:21

COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi Güncellendi

COVID-19, etkeni, bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi” güncel DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir.

“COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi” dokümanları 01 Haziran 2020 tarihinde güncellenmiş olup duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Güncel rehber dokümanlarına https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html” linki aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemioloji ve Tanı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon rehberine ulaşmak için tıklayınız.

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon rehberine ulaşmak için tıklayınız.

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Ağır Pnömoni, Ards, Sepsis Ve Septik Şok Yönetimi rehberine ulaşmak için tıklayınız.

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi rehberine ulaşmak için tıklayınız.

01 Haziran 2020 tarihli COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Morg Ve Defin Hizmetleri rehberine ulaşmak için tıklayınız.

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkındaki TİTCK Duyurusu03.06.2020 09:20

İlaç Takip Sistemi’nde Satış Blokajı Kaldırılan Ürün Hakkındaki TİTCK Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

“Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Ragasit 50mg/2ml IM/IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul adlı ürünün 910005 (SKT:09.2022) partisine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin  kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 910005 (SKT:09.2022) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partiye ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.”

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Sakarya Eczane teknisyenleri odamızı ziyaret etti 06-0602.06.2020 14:59

 

 

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA 29-0529.05.2020 16:10

1 Haziran pazartesi gününden itibaren Sakarya il ilçe eczane açılış kapanış saatleri sabah 8.30 akşam 18.30 olarak belirlenmiştir.Pandemi sürecinde Sakarya  ve ilçelerinde sorun devam ettiği sürece Cumartesi günleri eczanelerde daha önce başlatılmış olan nöbet sistemi ne göre çalışmaya devam edilecektir.

COVID-19 DÖNEMİNDE ECZACI OLMAK28.05.2020 13:34
Ramazan Bayramınızı Mübarek Olsun. 24-0524.05.2020 01:09
Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında 20-0520.05.2020 10:23

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında

SGK tarafından yapılan düzenleme ile “Reçetesiz İlaç Temini” kapsamında 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin 31.08.2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgisi alınmıştır.

Tüm meslaktaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN 19-05-202018.05.2020 17:40
16-19 MAYIS 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAKİ NÖBETÇİ ECZANELER HAKKINDA 15-0515.05.2020 11:00

Sayın Eczacımız;

         16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağından dolayı ADAPAZARI-ERENLER-SERDİVAN-YENİKENT bölgeleri nöbetçi eczane listeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Diğer ilçelerimizdeki nöbetçi eczanelerin nöbetleri gündezden başlayacaktır. Nöbet kartlarının düzenli bir şekilde asılmasını rica ederiz.

 

1 - 16 Mayıs 2020 Cumartesi "GÜNDÜZ" nöbetçileri 09:30 - 17:30 saatleri arasında nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

2 - 16 Mayıs 2020 Cumartesi "GECE" nöbetçileri 17:30 - 09:30 saatleri arasında nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

3 - 17 Mayıs 2020 Pazar "TAM GÜN" nöbetçileri 09:30'da başlayıp 24 saat nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

4 - 18 Mayıs 2020 Pazartesi "GÜNDÜZ" nöbetçileri 09:30 - 17:30 saatleri arasında nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

5 - 18 Mayıs 2020 Pazartesi "TAM GÜN" nöbetçileri 09:30'da başlayıp 24 saat nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

6 - 19 Mayıs 2020 Salı "TAM GÜN" nöbetçileri 09:30'da başlayıp 24 saat nöbet tutacaktır. NÖBET KARTI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri 15-0515.05.2020 09:42

2020 Şubat Ayı Sağlık Ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2020 Şubat ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezlerine ait fatura bedellerinin 15.05.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ KUTLU OLSUN14.05.2020 17:02
14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 14-0514.05.2020 09:45

BASIN AÇIKLAMASI

         SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HASTALARIN TEDAVİ YÖNTEMLERİNE KOLAY ULAŞMASINI SAĞLAMAK ÜZERE KAMU SAĞLIĞINI ÖNCELEYEREK HİZMET VEREN ECZACILIK MESLEĞİNİN ÜLKEMİZ NEZDİNDE BİLİMSEL VE AKADEMİK KİMLİĞE BÜRÜNMESİNİN 181. YILINI BURUK BİR ŞEKİLDE KUTLUYORUZ. MALUM OLDUĞU ÜZERE ÜLKEMİZ VE TÜM DÜNYADA RADİKAL TEDBİRLERİN ALINMASINA VE HEM SOSYAL HEM DE ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLAN COVİD19 PANDEMİSİNİNGÖLGESİNDE BİR 14 MAYIS GEÇİRİYORUZ. TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE BERABER SAĞLIK ORDUSUNUN NEFERLERİ ECZACILAR VE ECZANELER OLARAK BU SÜREÇTEN OLDUKÇA FAZLA ETKİLENDİK. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞU KİMLİĞİ TAŞIYAN ECZANELERİMİZ TIPKI HASTANELER GİBİ HASTALARIN İLK BAŞVURDUKLARI YERLER OLMASI NEDENİYLE EN YÜKSEK RİSKE SAHİP YERLERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR. YAŞADIĞIMIZ BU SÜREÇTE ÇOĞU MESLEKTAŞIMIZ AİLELERİNDEN VE SEVDİKLERİNDEN AYRI YAŞAMLARINI SÜRDÜREREK VERDİKLERİ KAMU HİZMETİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTADIRLAR. BUNUN YANINDA DEVLETİMİZ TARAFINDAN TEVDİ EDİLEN, BİZLERİNDE KAMU HİZMETİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ MASKE DAĞITIMINDA DA GÖREV ALARAK HALKIMIZIN EN KISA SÜREDE VE EN GÜVENLİ ŞEKİLDE MASKEYE ULAŞMASINI SAĞLAYARAK SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINDA ÖNEMLİ BİR UNSUR OLDUK. HATTA KRONİK HASTALARIN İLAÇLARININ TEMİNİNİ SAĞLAYARAK HASTANE VE ASMLERİN YÜKÜNÜN AZALTILMASINI SAĞLADIK VE BU SAYEDE SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAŞANABİLECEK YOĞUNLUĞU DA BİR NEBZE ENGELLEYEREK VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇTİK. GEÇİRDİĞİMİZ BU ZOR GÜNLERDE YAPTIKLARI TÜRLÜ FEDAKARLIKLARLA VE GÖSTERDİKLERİ BÜYÜK ÖZVERİYLE  MESLEĞİN İTİBARINI YÜKSELTEN VE KAMU SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYAN ECZACILARIMIZ VE ECZANE ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR, PANDEMİ SÜRESİNCE ENFEKTE OLAN MESLEKTAŞLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYOR, VE BU SÜREÇTE KAYBETTİĞİMİZ ECZACILARIMIZ, PERSONELİMİZ VE HALKIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ. BİR DAHAKİ 14 MAYIS’I DAHA SAĞLIKLI VE DAHA FERAH ŞEKİLDE KUTLAMAYI DİLİYORUZ. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ.

COVID-19 Salgını Sürecinde Eczanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Korunması Hakkında 11-0511.05.2020 09:58

COVID-19 Salgını Sürecinde Eczanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Korunması Hakkında

COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde, eczanelerde işyeri sağlığının ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken önlemler hakkında, COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu başlıklı duyurumuz ile bilgilendirme yapılmıştı.

T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından COVID-19 ile etkin mücadele kapsamında, eczanelerin pandemi ile mücadelede dikkat edeceği hususlar, eczane çalışanlarının korunmasına yönelik uyulması gereken kurallar ile tedbirlere ilişkin hazırlanan rehber, bilgilendirici mahiyetteki video ve afişlere de, Bakanlığın internet sayfasında yer alan https://ailevecalisma.gov.tr/covid19  adresinden ulaşılabilmektedir.

Eczane Çalışanları için Bilgilendirme videosu, https://ailevecalisma.gov.tr/covid19  linkinde Bağlantılar bölümünde yer almaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Levemir Flexpen İsimli İlaç İçin Uygulanan KKİ Hakkında 11-0511.05.2020 09:57

Levemir Flexpen İsimli İlaç İçin Uygulanan KKİ Hakkında

Levemir Flexpen isimli ilaç için kamu kurum iskontosu SGK tarafından %41 olarak belirlendiği halde, firması tarafından ilgili ilacın tedarikinde %32,5 kamu kurum iskontosu uygulanmakta olduğundan, NovoNordisk Firmasına Birliğimiz tarafından aşağıda yer alan yazımız gönderilmiştir.

İlgili firmadan henüz bir açıklama yapılmamış olup, konu Birliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

Tarih : 25.04.2020

Sayı : 42.K.01/2834

NOVONORDİSK TÜRKİYE

 

Kamu Kurum iskontosu uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4 - İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması maddesinin 4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden Levemir Flexpen isimli ilacınız için kamu kurum iskontosu SGK tarafından %41 olarak belirlenmiştir. Buna rağmen firmanız ilgili ilacın tedarikinde %32,5 kamu kurum iskontosu uygulamaktadır. Eczacı tarafından Medula Sistemine kayıt işlemleri esnasında SUT ile belirlenen iskonto %41 olarak uygulanırken firmanızın %32,5 Kamu kurum iskontosu uygulaması eczacının zarar etmesine neden olmaktadır.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, bahsi geçen Kamu Kurum iskontosu, firmanız ile SGK arasındaki bir uygulamadır. Eczacıların bu iskonto oranı ve tutarları ile ilgili uzaktan yakından bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen SGK'nın sizden yapılmasını talep ettiği iskontoyu daha az uygulamanız sebebiyle eczacının anlaşılmayan bir sebepten ötürü zarar etmesine sebep olmaktasınız.

Firmanızın almış olduğu bu kararın eczane ekonomileri üzerinde ciddi yük yaratacağı ortadadır. İçinden geçilen küresel salgın ile mücadele sürecinde en ön saflarda ilaç ve eczacılık hizmetini sürdüren eczacılarımız için bu durum kabul edilebilir değildir.

Bu süreçte, aynı sektör içinde paydaş olma sorumluluğuyla hareket edeceğinize, konuyu halk sağlığı açısından bir kez daha değerlendireceğinize, tüm bu konularda asıl firmanızın "anlayış" göstereceğine ve almış olduğunuz yanlış karardan geri döneceğinize inanıyoruz.

 

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

 

 

 

Teratojen İlaçların Teminine İlişkin Güncellemeler Hakkında 11-0511.05.2020 09:56

Teratojen İlaçların Teminine İlişkin Güncellemeler Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.04.2020 tarihinde "İlaç Güvenlik İzlem Formu ile Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini" konulu bir duyuru yayımlanmış ve COVID-19 sebebiyle riskli ilaçların kullanımı ve temini ile ilgili bazı tedbirlerin alındığı belirtilmişti. Bu doğrultuda ilaç güvenlik izlem formu ile kullanılan ilaçlar ile kısıtlı dağıtımda olan ilaçların temini konusunda Kurum tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar izlenecek yol hakkında bir bilgilendirme dokümanı yayımlanmış ve ilgili duyuru ayrıca web sitemizden de duyurulmuştu.

Konuyla ilgili olarak, Kurum tarafından 07.05.2020 tarihinde "Teratojen İlaçların Temini Hakkında" bir duyuru yayımlanmış ve teratojen olduğu belirtilen kısıtlı dağıtımdaki ilaçlarla ilgili olarak izlenecek yolda güncellemeler yapıldığı bildirilmiştir. Bu ilaçların temininde izlenecek yol aşağıda yer almaktadır:

 

 • Kısıtlı dağıtıma tâbi teratojen ilaç eczacı tarafından, ecza deposuna (ecza deposu da ruhsat sahibi firmaya) sipariş verdiğinde ruhsat sahibi firma ilaç çıkışı yapmadan önce kısıtlı dağıtım programı sözleşmeli kuruluşuna, eczane ile iletişime geçmesini bildirir.
 • Sözleşmeli kuruluş, eczaneyi arayarak hastanın kimlik bilgilerini alır ve arşivlerinden hastanın bilgilerini kontrol eder.
 • Sözleşmeli kuruluş, eğer hasta gebelik çağında kadın hastaysa, gebelik testi yaptırması ve mümkünse hekimiyle iletişime geçerek rehberlik alması gerektiğini eczacıya hatırlatır.
 • Eczacı uyarıları hastaya iletir ve gebe olunmadığı sözlü olarak teyit edilir ise sözleşmeli kuruluş ilaç çıkışı onayını firmaya iletir.
 • Arşivde yer almayan yeni hasta söz konusu ise kısıtlı dağıtımın koşullarına uyulmadıkça ilaç çıkışına onay verilemez.

Kurum yazısı ve 01.04.2020 tarihli TİTCK duyurusu ekinde alan listeye göre kısıtlı dağıtımdaki teratojen ilaçların listesi ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Teratojen İlaçların Temini Hakkındaki TİTCK yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

01.04.2020 Tarihli Titck Duyurusu Ekinde Yer Alan Kısıtlı Dağıtımdaki Teratojen İlaçların Listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

SGK FATURALARININ KARGO İLE GÖNDERİLMESİ HK. 08-0508.05.2020 12:05

Sevgili meslektaşlarımız,

Sosyal güvenlik kurumuna faturalarını kargo ile gönderen meslektaşlarımızın Yurtiçi kargo da kota dolumundan dolayı sıkıntı yaşamamaları için sabah erken saatlerde faturalarını kargoya götürmeleri kotanın dolduğu taktirde diğer kargo şirketlerinden faydalanmaları rica olunur.Süreç içersinde e -satışta yaşanan yoğunluk kargolarında bu süreçte çok yoğun olmasına sebep olmuştur.

Novagenix Ürünü "Naturis Antiseptik Çözelti" Hakkında 08-0508.05.2020 10:31

Novagenix Ürünü "Naturis Antiseptik Çözelti" Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güncel kılavuzuna uygun içerikle ve Türk Eczacıları Vakfı iştiraki Novagenix Bioanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi güvencesiyle, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Biyosidal Ürün Ruhsatı alarak üretilen "Naturis Antiseptik Çözelti" isimli ürünümüzün depolardan ve kooperatiflerimizden dağıtımına başlanmıştır.

Bakteri ve virüslere karşı etkili, kullanım sonrası durulama ihtiyacı gerektirmeyen, cilt hassasiyetleri ve kurumalarının önlenmesi için özel olarak geliştirilmiş "Naturis Antiseptik Çözelti" isimli ürünümüzün 100 mL'lik, 1L'lik ve 5L'lik formları üretilmektedir.

Söz konusu ürünümüz, başta EGAŞ olmak üzere, depolardan ve kooperatiflerimizden eczanelerimizce temin edilebilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru Hakkında 07-0507.05.2020 10:25

SGK Tarafından Yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemelere

İlişkin Duyuru Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 06.05.2020 tarihinde (bugün), “2019/2.Dönem Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Ve 20.04.2020 Tarihli Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı bir duyuru yayımlanmış olup duyuruda yer alan düzenlemelerin 06.05.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru ekinde yer alan listelere ulaşmak için tıklayınız.

Covid –19 ve ilaç kullanımı hakkında yapılacak sunum hakkında 05-0509.05.2020 17:44

DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIZ

 

     Covid –19 ve ilaç kullanımı hakkında klinik Ecz. Emine Karataş Koçberber tarafından aşağıda vereceğimiz linkten 10 Mayıs 2020 Pazar Günü  Saat 13.00 da  canlı yayınla sunum yapacaktır.  

     CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ...

                                                                                               SAKARYA Eczacı Odası

 

 

           Emine KARATAŞ KOÇBERBER;

           2005 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne başladı. Eczacılık lisans eğitiminin ardından 2010 yılında Klinik Eczacılık stajı dolayısı ile 6 ay Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. 2012 yılında Klinik Eczacılık Anabilim Dalında Klinik Eczacılık doktora programına başladı. 2014 yılında değişim programı ile Tennessee Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Baptist Health, Veterans Affairs, Regional Health, Methodist, St. Jude ve LeBonheur Çocuk hastaneleri gibi farklı hastanelerde klinik rotasyonlara katıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Klinik Eczacılık Anabilim Dalında 2 yıl Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Klinik Eczacılık Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2019 yılında Padova Tıp Fakültesinde çalışmıştır. Doktora araştırma alanı yoğun bakım servisinde ilaç tedavisinin optimizasyonu üzerinedir.


 

 

Seladrenalin Ampul’e Uygulanan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında 30-0430.04.2020 15:36

Seladrenalin Ampul’e Uygulanan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 29 Nisan 2020 tarihli duyuru ile,

Haver Farma İlaç A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Seladrenalin 4mg/4ml I.V. İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı müstahzarın 18013 (SKT:08/2020) parti numaralısı ile ilgili olarak yapılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerler) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında 29-0429.04.2020 13:16

COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında

42.A.00/2907
29.04.2020
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumunun sürekliliğini sağlama sorumluluğunun yanında, meslektaşlarımız, çalışanlarının sağlığını ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında da büyük bir gayret içerisindedirler ve çok önemli bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadırlar.

İlgili mevzuat gereği ve ilerleyen süreçte yaşanması muhtemel risklerin azaltılması/bertarafı açısından eczanelerimizde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmelerinin ve Acil Durum Eylem Planlarının pandemi ile mücadele tedbirlerini de içerecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda FarmaInBox üzerinden erişime açık olan Eczaneler için Risk Değerlendirmesi formu COVID-19 pandemisi risklerini içerecek şekilde güncellenmiştir. Ayrıca meslektaşlarımızın bir yönlendirme aracı olarak kullanabileceği taslak "COVID – 19 Hastalığı ile Mücadele Acil Durum Eylem Planı" hazırlanarak FarmaInBox sistemine yüklenmiştir. Söz konusu taslak acil durum eylem planı ve imza çizelgesi meslektaşlarımızın eczanelerinin mekânsal ve organizasyonel süreçlerini gözden geçirerek gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilmelerine imkan sağlamak adına Microsoft Word Dosya formatında da ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

"COVID – 19 Hastalığı ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı"nın

· Eczane özelindeki ihtiyaçlar ve süreçler bağlamında gözden geçirilerek güncellenmesi /düzenlenmesi
· İlgili tüm basamaklar ve işlemlerde sorumlu kişi tanımlamalarının netleştirilmesi,
· İhtiyaç duyulan maddeler için açıklama bölümünde detaylara yer verilmesi,
· Acil Durum Eylem Planı ve ilgili diğer konularda personel eğitimleri/bilgilendirmelerinin yapılması
· Tüm eğitim ve takip süreçlerinin imzalı çizelgelerle dokümante edilerek ilgili belgelerin Eczane İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyasında arşivlenmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planlarının Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer Kurum ve Kuruluşları ve Birliğimiz tarafından yapılacak duyuru ve önlemler doğrultusunda belirli dönemlerde güncellemesi, gereken konularda personel bilgilendirmelerinin yapılması ve eylem planının tüm çalışanlar için kolay erişilebilir bir alanda bulundurulması önemlidir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı için tıklayınız.

Personel Eğitimi Katılım Çizelgesi için tıklayınız.

 

KIZILAY KAN BAĞIŞI HAKKINDA 28-0428.04.2020 16:10

           Sayın kan bağışçılarımız, kan bankacılığı tedarik zinciri salgın sırasında dahi kesilmemesi gereken kritik sağlık hizmetlerindendir. Halkımızın evlerine davet edildiği bu günlerde, fedakar sağlık çalışanlarımız da ilgili tedbirlerini almışlar ve sahada aktif olarak görevlerini icra etmektedirler ve süreç boyunca da sahada olacaklardır. Tahmin edileceği üzere kan bağışları oldukça azalmıştır. Hastanelerdeki elektif ameliyatlar ertelenmiş olsa da yine de kan ihtiyacı devam etmekte ve edecektir. Hastanelerimize bu süreçte sağlıklı bireylerimizin gitmemesi yönündeki tavsiyelere uyulmalıdır. Olağan hallerde olduğu gibi Türk Kızılay, hastaneler dışında kan bağışlarını toplayacak ve bileşenleri hastanelere dağıtacaktır. Nitekim tüm kısıtlamalara rağmen mülki idarenin kan bağış araçlarımıza izin vermesinin sebebi de bu mecburiyettendir. 
 
     Salgının ilerleyen günlerinde siz bağışçılarımıza ulaşmak daha da zorlaşacaktır. Nitekim basında da görebileceğiniz üzere diğer ülkeler, salgının en yoğun olduğu dönemde ulusal kan bağışı çağrısına çıkmak mecburiyetinde kalmışlardır.  Diğer ülke tecrübeleri de ilk önlem olarak salgın sürecine yeterli kan stoku ile girilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bir süre sonra gezici ekiplerimiz sahadan çekilecek ancak sabit kan bağışı noktalarımız hizmete devam edecektir. Daha önceden kan bağışında bulunmuş düzenli kan bağışçılarımız bu hizmet noktalarımıza telefonla veya sms ile (ancak sınırlı sayıda bir gruba) çağrıla bilecektir.
 
      Eğer stoklar yeterli olmazsa , salgın durumuna rağmen Ulusal Kan Bağışı çağrısına çıkmak gerekebilecektir. Eğer önümüzdeki kısa periyotta yeterli bir kan stokuna ulaşırsak en az bir ay ulusal kan bağışı çağrısına çıkılması gerekmeyecektir. Eğer ulusal çağrıya çıkılacak olursa lütfen hastanelere değil, çağrı durumunda ilan edeceğimiz kan alma noktalarına gelmenizi rica ederiz. Umudumuz ve çabamız bu çağrıya gerek kalmaması yönündedir. 
 
      Gerek mobil kan bağışı noktaları gerekse sabit kan bağışı noktalarımızda tüm hijyen tedbirleri alınmış, hem personelimizin sağlığı hem de halk sağlığı için gerekli tedbirler hayata geçirilmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin vermeden sırayla içeri alınmakta, girmeden önce ateş ölçümü yapılmaktadır.
 
     Bu zorlu süreçte sergilediğimiz toplumsal dayanışmanın bir parçası olarak 18-50 yaş arasında ve Sağlık Bakanlığımızda COVID-19 için dile getirilen risk grubunda olmayan kan bağışçılarımızı kan bağışına davet ediyor ve anlayış ve yardımseverliğiniz için teşekkür ediyoruz.

Ramazan ayında da kan ihtiyacı devam etmektedir. 

Dışarıdayken ayıracağın 15 dakika bir başkasının ömrü olsun. İyi ki varsın #KanDostum

Size en yakın kan bağışı noktası için;
https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/

TÜRK KIZILAY

Türkiye Finans Katılım Bankasından Finansman desteği 27-0427.04.2020 16:38

Türkiye Finans Katılım Bankasından Eczacılara ve Eczane teknisyenlerine özel Avantajlı Finansman desteği ; Tahsis ücreti olmadan ( dosya masrafsız) 0,89 kar payı ile 3 ay ötelemeli, 60 aya kadar vade seçenekleriyle. Bilgi için Adapazarı şubemizi arayabilirsiniz; iletişim 0264 274 01 91 

Cem İren 0532 273 72 54, dahili 10915.

Selman olmuştur 0533 715 89 20 dahili; 10914

Ahmet Sakarya ; 0532 057 0054 dahili 10916

 

 

ECZANE TEKNİSYENLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN 26-0427.04.2020 10:48

         Eczanelerimizde ve birçok alanda , sağlık sorunları ve hastalıkla uğraşırken,şimdi de COVID-19'a karşı, toplum sağlığı,insanlık ve ülkemiz için hayatlarımızı ortaya koyduğumuz ve mücadele ettiğimiz ECZANE TEKNİSYEN ve TEKNİKERLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLARKEN ; EN YAKIN ÇALIŞMA   ve MESAİ arkadaşlarımıza sevgi saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

SAKARYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun 23-04-202023.04.2020 17:54

23 Nisan 1920 ulusal еgеmеnliğimizin simgеsi olan Türkiyе Büyük Millеt Mеclisinin kuruluş gününü Mustafa Kеmal Atatürk bir bayram olarak kabul еdеrеk, çocuklara göstеrdiği dеğеri vе önеmi, millеtinе duyduğu inancını vе sеvgisini bir kеz daha göstеrmiş bulunmaktadır.  Ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun...

ŞEKERBANK ECZACILARA ÖZEL İNDİRİMLER 21-0421.04.2020 16:56

Eczacılara özel 0.99’dan başlayan uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle dosya masrafsız kredi Şekerbank’ta !Üstelik 3 ay ödemesiz dönem avantajlarıyla.Bilgi için Adapazarı şubemizi arayabilirsiniz.İletişim GÜLŞAH KAPAR 0535 044 50 13/ 0264 274 53 71 dahili 5300
gulsah.kapar@sekerbank.com.tr

23 - 26 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA NÖBETÇİ ECZANELER HK. 21-0421.04.2020 15:03

SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ,      

         23-26 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDIĞINDAN ECZANELER KAPALI OLACAKTIR. 24 NİSAN CUMA GÜNÜ GECE NÖBETÇİ OLAN İL VE İLÇELERDEKİ ECZANELER 24 NİSAN CUMA GÜNÜ SAAT 09:30'DAN İTİBAREN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 09:30'A KADAR 24 SAAT TAM GÜN NÖBET TUTACAKLARDIR.

        BİLGİLERİNİZE SUNARIZ...

TİTCK’nın Pandemi Hakkında Konulu Yazısı Hk. 20-0420.04.2020 15:37

Sayın Eczacımız,

TİTCK’nın "Pandemi Hakkında" konulu yazısı hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 20.04.2020 tarih ve 2787 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ekte bilginize sunulmaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

EKLİ DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ...

Mobil İmza Girişi ile ilgili Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tarafından Yayımlanan Duyuru Hakkında 20-0420.04.2020 10:17

Mobil İmza Girişi ile ilgili

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tarafından Yayımlanan Duyuru Hakkında

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tarafından mobil imza girişi ile ilgili bir duyuru yayımlanmış olup, söz konusu duyuruda mobil imza girişinin geçici bir süreliğine kullanılamayacağı bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

Copyright 2007-2021 © 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası