DUYURU DETAY

GENEL KURULA ÇAĞRI.. 18-08

GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Meslektaşımız...
            6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. maddesi gereğince Odamızın 2019-2020 yılı Seçimsiz Mali Genel Kurulu 04 Eylül 2020 Cuma günü Saat: 14:00’de Tığcılar Mah. Küçük Osman Sok. No:27 Oda Merkezinde gerçekleştirilecek olup, çoğunluk sağlanmadığı takdirde  05 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat:14:00’de aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.
            Bilgilerinize sunarız.
           
                                                                                              20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
                                                                                                      Yönetim Kurulu Adına             
                                                                                                                   Başkan
                                                                                                    Ecz. Orhan YONTAR
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3-Genel Kurul Divan Seçimi
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunması
6-Denetleme Kurulu Raporu okunması
7-Raporların görüşülmesi
8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
9-2020-2021 tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış
 
Not: 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasasına göre, odaların seçimli ve seçimsiz Genel Kurul’una mazeretsiz katılmamak durumunda para cezası uygulanması zorunludur.
 

 

YAZDIR
Copyright 2007-2021 © 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası