bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SHS Faturalarnn ncelenmesine ve Bedellerinin denmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Deiiklik

 Bilindii üzere, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayl Resmî Gazete'de Salk Hizmeti Sunucularnn Faturalarnn ncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik yaymlanmt. 

15.04.2017 tarih ve 30039 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yönetmelik deiiklii ile, Salk Hizmeti Sunucularnn Faturalarnn ncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin baz maddelerinde deiiklik ve düzenlemeler yaplmtr. lgili düzenlemeler ve farklarn yer ald tablo ektedir. 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz. 

TÜRK ECZACILARI BRL 

Yönetmelik Deiiklii metni için tklaynz

Farklarn yer ald tablo için tklaynz

2017-04-17 10:05:02