bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2017 Ocak Ay Salk demeleri Hakknda

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2017 Ocak Ay Hastane, Eczane ve Optik fatura tutarlarnn 17.04.2017 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

 

2017-04-17 10:04:35