bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SMART ECZANE YENLEME ETM...

SMART ECZANE YENLEME ETM 8-9 NSAN 2017 TARHLER ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLETRLD...

Birliimizin, eczaclarn nitelikli ilaç hizmetinin yannda hasta takibi ve hasta güvenlii sorumlusu olarak ilevlerinin geniletilmesi yönündeki vizyonunun bir parças olarak balatt SMART Eczane Program tüm hzyla gelimeye devam ediyor.

SMART Eczane Programnn ülkemiz genelinde yaygnlatrlmasna destek sunan Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakan Sayn Hakk Gürsöz ve TTCK bürokratlar ile 170 Bölge Eczac Odas koordinatörü ve eitici eczacmz, 8-9 Nisan 2017 tarihinde, Ankara’da gerçekletirilen Yenileme Eitimi’nde bir araya geldiler.

Youn bir program dahilinde 2 gün süren eitimler, Türk Eczaclar Birlii Genel Sekreteri ve SMART Eczane Program Koordinatörü Ecz. Arman Üney’in açl konumas ile balad. Sayn Ecz. Arman ÜNEY, konumasnda SMART ECZANE Programnn yeni bir eczaclk hizmet modelinin temel ta olduunu aktard. Üney, giderek güçlenen bu deiim kültürünün ülkemiz eczaclar için bir canlanma ve yenilenme sürecinin ilk admlarn balattn ifade ederek, Programa dahil olan 3500’ü akn eczacmz ile birlikte üretilen salk kazanmlarna vurgu yapt.

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakan Sayn Dr. Hakk Gürsöz’de yapm olduu açl konumasnda SMART Eczane programnn vizyon ve hedeflerini Kurum olarak paylatklarn, Programn Türk Eczaclar Birlii ile ibirlii içerisinde yürütülmesi adna ortak çalma sürecinin balatldn, SMART Eczaclk uygulamalarnn ülke geneline yaygnlatrlmas sürecinde her türlü destei vermeye hazr olduklarn ifade etti.

SMART Eczane Program Danmanlar, Amerikan Eczaclk Eitimi Akreditasyon Kurulu Mesleki ler Direktör Yardmcs ve Uluslararas Hizmetler Direktörü Ecz. Mike Rouse ve Pharma Expert Eitim ve Yeterlilik Geliimi Birimi Bakan Doç. Dr. Ecz. Arijana Mestrovic de yaptklar açl konumalarnda, SMART Eczane Programnn iki yllk süre içerisinde geldii aamadan duyduklar memnuniyeti belirterek Programn uluslararas platformlarda da dikkat çeken ve takip edilen uygulamalar arasnda yer almaya baladn ifade ettiler.

Açl konumalarndan sonra, eitim program Türk Eczaclar Birlii Eczaclk Akademisi Eiticisi Doç. Dr. Buket AKSU’nun “Eczaclk Meslei için –Deer- Üretmek” balkl sunumu ile devam etti.

Programn öleden sonraki bölümünde koordinatör ve eitici eczaclarmz kendi bölgelerindeki iyi uygulama örneklerine yer verdikleri etkileyici vaka sunumlar ile SMART Eczane Programnn teoriden pratie nasl aktarldn katlmclara ve Bakanlmzn deerli temsilcilerine aktarma frsat buldular.

Yenileme eitimi kapsamnda ayrca Program Danmanlar Doç. Dr. Arijana MESTROVIÇ ve Ecz. Mike ROUSE moderatörlüünde “Eczane Merkezli Yeniliklere Öncülük Etmek – Liderlik ve Motivasyon” ve “Eczanelerde Yeni Hizmetlerin Uygulanmasnda Zorluklar ve Kolaylatrclar” balkl iki çaltay gerçekletirildi. Eitime katlan eczaclar ayrca Doç. Dr. Buket AKSU’nun moderatörlüünde gerçekletirilen “Eitici Olarak Niteliklerimizi Gelitirmek” balkl çaltaya da katldlar.

ki günlük youn eitim program sürecinde Türk Eczaclar Birlii Proje Ekibi tarafndan, SMART Eczane Program ile gerek hasta gerekse eczaclarmz düzeyinde edinilen olumlu kazanmlar, saysal veriler ve Programn ülkemiz genelinde daha etkin daha yaygn bir düzeye getirilebilmesi adna tüm taraflara düen rol ve sorumluluklara ilikin olarak bilgilendirici sunumlar gerçekletirildi.

 

 

 

2017-04-12 12:56:33