bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Tbbi Malzemelerin ahs demelerinin Sre Uzatm Hakknda

 40A.00.00/8741

31.03.2017

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan yaymlanan 31.03.2017 tarihli duyuru ile,

"Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzeme Sözlemesi"nin 23/12/2016 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde yaymland ve 02/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüe girdii belirtilerek;

Sözleme yapmak için Kurum tara tekilatna 31/03/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaat edilmesi gerektii ve bu tarihten sonra ahs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedellerinin ödenmeyeceinin Kurum web sayfasnda duyurulduu,

Ancak görülen lüzum nedeniyle 31/03/2017 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzeme Sözleme imzalama süresi 31/05/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatld, halihazrda Kurumla sözleme yapm sat merkezleri de dahil olmak üzere ahs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedellerinin 31/05/2017 tarihine kadar ödenmeye devam edilecei bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

 

2017-03-31 17:30:29