bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

nternetten la Sat ile Mcadeleye Ynelik almalar Hakknda

 Bilindii üzere 6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun'un 43. Maddesi ve 1262 sayl spençiyari ve Tbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18. Maddesi gereince ilaç sadece eczanelerde satlabilmektedir.

Yasaya aykr olarak, çeitli internet siteleri ve sosyal medya hesaplar üzerinden yaplmakta olan ilaç satlar ile mücadele konusunda Birliimiz tarafndan youn bir ekilde çallmaktadr. Halk saln açkça tehdit eden söz konusu sitelerin ve hesaplarn faaliyetlerinin durdurularak sorumlular hakknda ilem balatlmas için, meslektalarmz, eczac odalarmz, vatandalar tarafndan Birliimize yaplan bildirimler ve Birliimiz tarafndan yaplan aratrmalarda tespit edilen adresler, Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakanlna bildirilmektedir.  

Misoprostol etken maddeli ilaçlarn, amac dnda kullanmna yönelik olarak çeitli internet siteleri üzerinden sat ile ilgili olarak, Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakanlna gönderilen yazmz ekte tüm meslektalarmzn bilgisine sunulmaktadr.

TÜRK ECZACILARI BRL

TTCK'ya iletilen yazmz için tklaynz.

 

 

2017-03-31 17:30:14