bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TBMM Hak Sahiplerine Ait Reetelerin Eczaneler Tarafndan Karlanmas Hakknda

 Birliimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda 16 Nisan 2018 tarihinde imzalanan Ek Protokolün 7.20 inci maddesi uyarnca;

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczaclar Birlii arasnda 17 Nisan 2018 tarihinde imzalanan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu le Sözlemeli Eczanelerden laç Teminine likin Üçlü birlii Protokolü"ne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözlemesi bulunan tüm meslektalarmz Türkiye Büyük Millet Meclisi hak sahiplerinin reçetelerini karlayabilmektedir.

TBMM hak sahiplerine ait reçetelerin SGK ile anlamas bulunan tüm eczaneler tarafndan karlanabilecei ve reçete karlanmasnda izlenecek ilem admlar, Bölge Eczac Odalarmz ve internet sayfamz araclyla 27.04.2018 ve 03.07.2018 tarihlerinde duyurulmu olmakla birlikte, TBMM Milletvekilleri Hizmetleri Bakanl tarafndan Birliimize aktarlan bildirimlerden, sahada bu konuda sorunlar yaanld anlalm ve TBMM hak sahiplerinin eczanelerden ilaç temini konusunda meslektalarmza yeniden bilgilendirme yaplmas ihtiyac domutur.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözlemesi bulunan tüm eczaclarmz, www.teb.org.tr adresinde ana sayfada sol ksmda yer alan Uygulamalar bölümü altnda oluturulan TBMM Reçete Giri Ekran balants araclyla, TBMM hak sahiplerinin reçete girilerinin yaplaca alana kolaylkla eriim salayabilmektedir.

Reçete karlama aamalar ile ilgili ekran görselleri de ekte yer almaktadr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

1)

 

2)


3)


 

4)

2018-10-10 16:48:26