bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Yardmlama Sand Kredi Faiz Oranlar Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Piyasa koullarndaki deiim, bankalarn kredilere yönelik faiz uygulamasndaki art sonucunda, Sandk kaynaklar ve olanaklar ölçüsünde, Üyelerimize kullandrlan kredilerin; kullandrm faiz oran aylk %2,55 olarak yeniden belirlenmi olup, Türk Eczaclar Birlii Yardmlama Sand'ndan Türk Ekonomi Bankas araclyla kullandrlacak kredi oranlar ve kredi ödeme tablosu yeniden düzenlenmitir.

Kullandrlan kredilerin bankada bekleme süresi 1 ay olup, 1 ay geçen kredi talepleri deerlendirilmeye alnmayacaktr. Ayrca kullandrlan kredilerde hiçbir isim altnda masraf alnmayacak olup;  ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bal olarak küçük deiiklikler olabilir.

 

28.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kredi tablomuzu ekte tarafnza iletiyoruz.

Bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanz sayglarmla rica ederim.

Ecz. Mehmet brahim ÖZKOL

 

Sayman

Kredi tablosuna ulamak için tklaynz.

 

 

2018-10-01 11:09:46