bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKnn Kurum Hekimliklerinde, Belediye, Huzurevi ve Medikososyal Polikliniklerinde E-reete Uygulamas Duyurusu

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (27.09.2018) yaymlanan duyuru ile;

Kurum internet sayfasnda 20.07.2018 tarihinde yaymlanan duyuru ile 01.10.2018 tarihinden itibaren 1. basamak salk hizmet sunucularnda (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna geçileceinin, 31.07.2018 tarihindeki duyuru ile de 1.basamak salk hizmeti sunucularnca yaplacak ilemlerin duyurulduu;

Bu duyurulara binaen 1.basamak salk hizmeti sunucularnca yaplan bavurulara göre hekim bilgilerinin Kurum tarafndan oluturulan tesis kodlarna tanmland, tanmlama yaplan tesis kodlar aadaki ekilde olduu, 01.10.2018 tarihinden itibaren bu tesis kodlarnda tanml olmayan hekimlerce yazlm reçetelerin karlanmayaca;

Ayrca MEDULA sisteminin ve/veya salk hizmet sunucusuna ait sistemin çalmamas nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilikin “Sistemlerin çalmamas nedeniyle e-reçete düzenlenememitir” ibaresi, kae, bilgisayar çkts ya da el yazs eklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafndan slak imza ile onayland manuel reçetelerin sözlemeli eczanelerce giriine izin verilecei bildirilmektedir.

 Kurum tarafndan oluturulan tesis kodlar u ekildedir:

  • Kurum Poliklinikleri tesis kodu : 119901
  • Belediye Poliklinikleri tesis kodu : 119900
  • Huzurevleri tesis kodu : 119902
  • Medikososyal Poliklinikleri tesis kodu : 119918

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

27.09.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

31.07.2018 tarihinde yaymlanan 27.07.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

20.07.2018 tarihinde yaymlanan 19.07.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-09-28 09:51:09