bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Austos Ay Katlm Pay demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Austos Ay Hastane laç Malzeme Avans, Eczane Kan Ürünü ile Eczane ve Optik katlm pay tutarlarnn 28.09.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-09-28 09:50:53