bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

41. DNEM MERKEZ HEYET NC BAKANLAR DANIMA KURULU TOPLANTISI SONU DEKLARASYONU

 ECZACI KAMUOYUNA:

HALK SALIINI HÇE SAYAN UYGULAMALARIN HEP BERABER KARISINDAYIZ!

Türk Eczaclar Birlii olarak; mesleimizin köklü tarihinden aldmz güç, 62 yl aan geçmiimiz ve tüm Bölge Eczac Odalarmz ile 35 binden fazla eczacnn sesi olmaya devam ediyoruz. Meslektalarmzn titiz ve özverili çalmalar nda Türkiye’nin bir ucundan dier ucuna, günün her saati ilaç ve salk danmanl hizmeti veriyor; halk saln her eyin üzerinde tutuyor, sala deer katmak için çalyoruz. Ancak bizim salk çalan pratiimizi zorlatracak, emeimizi sömüren ve daha da önemlisi hastalarmzn saln tehlikeye atan gündemlerle sürekli kar karya kalyoruz.

Son olarak Bayer Türk Kimya San. Ltd. ti’nin “Bepanthol” markal ürünlerini, bebek ürünleri satan bir internet sitesinden ve ayn isimli zincir maazalarndan sata çkarma kararn; halk sal adna atlm sorumsuz bir adm, Türkiye’nin eczaclk geleneini göz ard eden bir giriim olarak deerlendirmekteyiz. Bayer’e, bu kararn açklamasn sorduumuzda, Bepanhtol’ü “herhangi tedavi edici bir özellii olmayan ürün” olarak piyasaya arz ettiklerini, bamsz bir ticari iletme olarak bizimle i birlii içinde karar almayacaklarn, ticari bamszlklarna, marka ve itibarlarna zarar verecek nitelikteki yönlendirmelerimizin taraflarnca hukuken kabul edilmeyeceini de ifade ederek Birliimize ve eczac meslektalarmza yönelik yaklamn net bir ekilde göstermitir.

Hafzalarmz tazeleyecek olursak: Geçmite uzun yllar ilaç olarak halka sunulmu bu ürünlerin isimlerinde küçük deiiklikler yaplm, ambalajlar hemen hemen korunmu, mevzuattaki belirsizlikten faydalanlarak önce ara ürün, daha sonra da kozmetik olarak ruhsatlandrlmtr. Bu ürünün ilaç kategorisindeyken ve eczac danmanlnda kazand güven, kozmetik kategorisine aktarlmtr ve ürün, eczane dna çkartlarak daha çok satma çlgnl ile hastalarmzn saln sorumsuzca riske atmaktadr.

Yllarca eczacnn toplumdaki ve salk hizmetlerindeki güvenine snarak “Sadece eczanede satlr” ibaresi ile raflarda yer alan bir ürünü, u andaki konumuna tamak eczacnn güvenilirliini suistimal etmekten baka bir ey deildir. Söz konusu ürün, ilaç kategorisinden ara ürün ve ardndan kozmetik kategorisine geçerken de ciddi fiyat artlar gündeme gelmiti. Biz o dönemde de bu durumun, hastalarn ürünlere ulamasnn önünde bir engel tekil edeceini ifade etmi ve gerekli uyarlarda bulunmutuk. Nitekim geldiimiz noktada ne yazk ki hakl çktmz görüyoruz.

Halk sal ve kamu yarar bizler için her eyin ötesindedir. Yllarca “Sadece eczanelerde satlr” ibaresi ile raflarda yer alan ürünlerin, bugün güvenilirliinin tespitinin mümkün olmad internet ortamnda satlyor olmasn kabul etmiyoruz. laçta reklamn önünü açacak, halkmzn saln riske atacak tüm uygulamalarn karsndayz.

Son dönem ekonomik gelimelerin yansmas olarak; baz ilaç irketlerinin ilaçlarn piyasadan çekmesi, baz ürünleri eczane dna çkartmas gibi hamleleri eczanesini açk tutmaya, çalma arkadalar ile onurlu bir ekilde ayakta kalmaya çalan eczaclara ve bu ilaçlar uygun koullarda almaya çalan hastalara yönelik saldrlar olarak deerlendiriyoruz. Öte yandan, datm kanallarnn meslektalarmzla sene banda yaplan sözlemelere aykr olarak aldklar dayatma niteliindeki kararlara kar ortak hareket etme iradesinin ortaya konduunu da ifade etmek isteriz.

Bizler köklü bir meslein mensuplaryz. Aldmz eitim bilimsellie, ettiimiz Eczaclk Yemini toplum salnn önceliine dayanmaktadr. Bizler bu yola mesleimizin birikiminden aldmz güçle, meslektalarmza duyduumuz güvenle çktk. Eczanelerimizi reklama, kâr hrsna ya da kâr odakl giriimlere teslim etmeyeceimizi herkes çok iyi bilmelidir.

Bizler, etik d admlar atanlara, halk saln hiçe sayan uygulamalar hayata geçirenlere, eczac ve hasta yarar ne olacak diye sorduumuzda rekabet diyenlere kar, hep BRLK’te ve srarla hastalarmzn, kamunun ve eczacnn yararna çalmaya devam edeceiz.

TÜRK ECZACILARI BRL 
MERKEZ HEYET VE DENETLEME KURULU
VE TÜM BÖLGE ECZACI ODALARI

1. Bölge stanbul Eczac Odas
2. Bölge Ankara Eczac Odas
3. Bölge zmir Eczac Odas
4. Bölge Adana Eczac Odas
5. Bölge Konya Eczac Odas
6. Bölge Samsun Eczac Odas
7. Bölge Bursa Eczac Odas
8. Bölge Gaziantep Eczac Odas
9. Bölge Eskiehir Eczac Odas
10. Bölge Antalya Eczac Odas 
11. Bölge Diyarbakr Eczac Odas
12. Bölge Kayseri Eczac Odas
13. Bölge Erzurum Eczac Odas
14. Bölge Kahramanmara Eczac Odas
15. Bölge Isparta Eczac Odas
16. Bölge Denizli Eczac Odas
17. Bölge Zonguldak Eczac Odas
18. Bölge Trabzon Eczac Odas
19. Bölge Tekirda Eczac Odas
20. Bölge Sakarya Eczac Odas
21. Bölge Aydn Eczac Odas
22. Bölge Malatya Eczac Odas
23. Bölge Elaz Eczac Odas
24. Bölge Ordu Eczac Odas
25. Bölge Mersin Eczac Odas
26. Bölge Kastamonu Eczac Odas
27. Bölge anlurfa Eczac Odas
28. Bölge Hatay Eczac Odas
29. Bölge Manisa Eczac Odas
30. Bölge Balkesir Eczac Odas
31. Bölge Kocaeli Eczac Odas
32. Bölge Mula Eczac Odas 
33. Bölge Afyon Eczac Odas
34. Bölge Aksaray Eczac Odas
35. Bölge Kütahya Eczac Odas
36. Bölge Çanakkale Eczac Odas 
37. Bölge Sivas Eczac Odas
38. Bölge Van Eczac Odas
39. Bölge Edirne Eczac Odas
40. Bölge Krklareli Eczac Odas
41. Bölge Tokat Eczac Odas
42. Bölge Giresun Eczac Odas
43. Bölge Mardin Eczac Odas
44. Bölge Batman Eczac Odas 
45. Bölge Çorum Eczac Odas 
46. Bölge Uak Eczac Odas 
47. Bölge Amasya Eczac Odas
48. Bölge Osmaniye Eczac Odas 
49. Bölge Yozgat Eczac Odas
50. Bölge Karaman Eczac Odas
51. Bölge Adyaman Eczac Odas
52. Bölge Nevehir Eczac Odas
53. Bölge Nide Eczac Odas
54. Bölge Burdur Eczac Odas

2018-09-21 09:22:38