bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Synagis Adl la in Hazrlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 17.09.2018 tarihli ve 164593 evrak nolu yaz ile,

Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü,

Bu dorultuda "Synagis" adl ilacn enjeksiyonluk çözelti ve liyofilize toz formlarnn piyasada ayn anda bulunmasndan doabilecek ilaç kullanm hatas riskine dair bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

lgili Kurum yazs ve doktor bilgilendirme mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazs için tklaynz.

 

 

2018-09-21 09:22:08