bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Xgeva Hakknda Doktor Bilgilendirme Mektubu

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 11.09.2018 tarihli ve E.162095 sayl yaz ile,

Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup datlmas uygulamas kapsamnda, Xgeva (Denosumab) adl ürünün kullanmnda yeni birincil malignite riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazs ve doktor bilgilendirme mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum Tarafndan Gönderilen yaz için tklaynz.

 

 

2018-09-17 17:05:31