bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Yl 2. Defa ve Yeniden Atama Kuras Duyurusu

 T.C. Salk Bakanl Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüü Tarafndan Yaymlanan "2018 Yl 2. Defa ve Yeniden Atama Kuras" balkl duyuru ile;

Salk Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kurulularna Açktan Kura ile Atanacak Baz Salk Personelinin Atama Usul ve Esaslarna likin Yönetmelik hükümlerine göre Salk Bakanl ile dier kamu kurum ve kurulularnn ihtiyaçlar için, tpta uzmanlk mevzuatna göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman di tabibi, di tabibi ve eczac kadrolarna ilk defa veya yeniden yaplacak atama-yerletirme i ve ilemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafndan bilgisayar ortamnda kura ile yaplaca,

Kura bavurularnn 12 Eylül 2018 Çaramba – 18 Eylül 2018 Sal (Saat 18:00’a kadar) tarihleri arasnda Personel Bilgi Sistemi Üzerinden (PBS) üzerinden alnaca, kura yerinin ve saatinin (www.yhgm.saglik.gov.tr)  internet adresinden ilan edilecei bildirilmi ve ilan metni ile münhal kadrolar duyurulmutur.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

lan metni için tklaynz.

2018-09-12 17:24:20