bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Baz Alar in Hazrlanan Salk Meslei Mensubu Mektubu Hakknda

 Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.09.2018 tarihli ve E.159053 sayl yaz ile, salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü belirtilerek,

Bu dorultuda “Glaxosmithkline laçlar San. Ve Tic. A..”nin ithal ruhsatna sahip olduu “Twinrix, Boostrix IPV, nfantix IPV, nfanrix IPV+HB, nfanrix Hexa, Varilrix, Priorix, Priorix-Tetra, Havrix ve Enderix” simli alarnda sznt riskinin olmas nedeniyle potansiyel düük doz uygulama hatalar hakknda bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

lgili Kurum yazs ve Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

TTCK’nn 06.09.2018 tarih ve E.159053 sayl yazs için tklaynz.

 

 

2018-09-11 13:36:12