bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Krmz reete tabi ila kullanm hakknda

 Sayn Eczacmz,

 

Krmz reçete tabi ilaç kullanm hakknda bilgilendirmenin yer ald 05.09.2018 tarih ve 6421 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ekte bilginize sunulmaktadr.

 

EKL DOSYA ÇN TIKLAYINIZ...

2018-09-05 17:06:42