bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

GENEL KURULA ARI

 

             Sayn Meslektalarmz...

             6643 sayl Türk Eczaclar Birlii Kanununun 8. maddesi gereince Odamzn 2018 yl Seçimsiz Mali Genel Kurulu 31 Austos 2018 Cuma günü Saat: 14:00’de Tclar Mah. Küçükosman Sok. No:27 Oda Merkezinde gerçekletirilecek olup, çounluk salanmad takdirde 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Saat:14:00’de ayn yer ve saatte çounlua baklmakszn aadaki gündem dorultusunda yaplacaktr.

Bilgilerinize sayglarmzla sunarz.

                                                                                       20. Bölge Sakarya Eczac Odas

                                                                                                      Yönetim Kurulu Adna

                                                                                                Bakan Ecz. Orhan YONTAR

 

GÜNDEM

1-Açl ve Yoklama

2-Sayg Duruu, stiklal Mar

3-Genel Kurul Divan Seçimi

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmas

5-Yönetim Kurulu Mali Raporun okunmas

6-Denetleme Kurulu Raporu okunmas

7-Raporlarn görüülmesi

8-Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarnn ibras

9-2018-2019 tahmini bütçenin görüülmesi ve oylanmas

10-Dilek ve temenniler

11-Kapan

Not: 6643 sayl Türk Eczaclar Birlii yasasna göre, odalarn seçimli ve seçimsiz Genel Kurul’una mazeretsiz katlmamak durumunda para cezas uygulanmas zorunludur.

 

2018-08-31 10:09:32