bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Pasife Alnan lalara likin Medulada Yaymlanan Duyuru Hakknda


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan Medula Eczane Sisteminden dün (16.08.2018) yaymlanan “Pasif laçlar Hk.” konulu duyuru aadaki ekildedir:

“Pasif ilaçlar Hk.

Kurumumuz nternet sitesinde yaymlanan 16.05.2018 tarihli duyuru ile 31.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 143 adet ilaç Pasif laçlar Listesine dahil edildiinden sistemde pasiflenmitir. Yaanan skntlar nedeni ile bu ilaçlar sistemde sanal olarak aktif hale getirilmi olup bu ilaçlara ait reçetelerin eczanelerde kayd esnasnda sistem üzerinden pasif ilaç uyars verilecek, tercih edilmesi halinde ise edeer ilaç seçimine imkan salanacaktr.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-08-17 14:59:50