bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TIBB MALZEME REETELER LE LGL


ÜTS ekrannda deiiklik yapld görüldüünden bayilik çkts aadaki ekilde alnacaktr.

- Bayilik art olan ürünlerle ilgili bayilik belgesi için ÜTS ekranndan Tbbi Cihaz Sorgula (Ek-1) butonuna baslr.Açlan ekranda barkod ksmna ürüne ait barkod no, Satn Alma Tarihi ksmna müracaat tarihi,  Üretici/Bayi Firma No ksmna ÜTS de üretici ilikisi olan firma numaras , ÜTS/Bayi Firma No ksmna ÜTS de bayilik ilikisi olan firma(Eczane) numaras yazlp Sorgula butonuna basldnda bayilik veren bayilik alan firma ve barkod numaras için bayiliinin olup olmad, bayilik  balangç ve  biti tarihleri tek bir ekrandan tespit edilmi olacaktr.

Ctrl+P (Yazdr) tuuna baslarak bu sayfann (Ek-2) ekran görüntüsü alnr.Her reçetenin arkasna sadece bu sayfann çktsnn alnp konmas yeterli olacaktr.

Ayrca hasta alt bezi reçeteleri karlanrken  SOSYAL GÜVENLK KURUMU KAPSAMINDAK KLERN TÜRK ECZACILARI BRL ÜYES ECZANELERDEN TIBB MALZEMELERN TEMN SÖZLEMES 5.2.1. “SUT’ta belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere reçetede yer alan malzemenin adedi kadar barkod numaras ve etiket aslnn reçete ekinde ibraz edilmesi esastr. Ancak, ambalaj üzerindeki barkodlarn çkarlamad/çkarld zaman sterilizasyonun bozulaca steril ambalajl malzemeler/cihazlar için reçete arkasna barkod numarasnn yazlmas ve “barkod çkarldnda sterilizasyonu bozulur” ifadesinin bulunmas gereklidir.” maddesine istinaden reçete arkasna barkod numarasnn yazlmas ve barkod çkarldnda sterilizasyonu bozulur. ifadesinin bulunmas gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

2018-07-26 17:29:09