bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Stok Dzenleme Hakk Kapsamnda TS Deaktivasyon lemleri Hakknda

 Bilindii üzere, T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda, 18 Mays 2018 tarih ve 30425 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun”un, 6. maddesinin 2. fkrasnn (b) bendinde yaplan düzenlemeyle, 2016 ylnda olduu gibi; eczaclara özel olarak stok düzenleme hakk tannmtr.

Stok düzenleme hakkndan yararlanmak isteyen meslektalarmz tarafndan Birliimize yaplan bildirimler dorultusunda,  bu haktan yararlanacak meslektalarmzn laç Takip Sistemi üzerinden yapaca deaktivasyon ilemleri için gerekli alann yeniden aktif hale getirilmesi  Birliimiz tarafndan Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’ndan talep edildi.

TTCK tarafndan bugün (06.08.2018) yaymlanan duyuru ile;

“Maliye Bakanl (Gelir daresi Bakanl)’nca 26 Mays 2018 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan 7143 sayl Kanunun altnc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi ile eczanelere, stoklarnda kayd olarak yer ald halde fiilen bulunmayan ilaçlar, bu Kanunun yaym tarihini izleyen üçüncü ayn son i günü olan 31 Austos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kaytlarndan çkarabilme imkan tannd;

Eczaclarn, bu maddede tanmlanan bildirimi yapabilmeleri için 03.08.2018 tarihli ve E.2356 sayl Makam Oluru dorultusunda, laç Takip Sistemi üzerinde 31 Austos 2018 tarihine kadar stok aff deaktivasyon bildirimlerinin (70 kodlu deaktivasyon bildirimi) aktif hale getirildii”  bildirilmektedir.

 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

2018-08-06 15:56:23