bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKnn Kurum Hekimliklerinde, Belediye, Huzurevi ve Medikososyal Polikliniklerinde E-Reete Uygulamas le lgili Duyurusu Hakknda

 SGK’nn Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Medikososyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulamas le lgili Duyurusu Hakknda

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfasnda  20 Temmuz 2018 tarihinde yaymlanan duyurular ile, i yeri hekimliklerinde, kurum hekimliklerinde, belediye polikliniklerinde, huzurevi polikliniklerinde ve medikososyal polikliniklerinde yürütülen elektronik reçete uygulamalar konularnda yaplan düzenlemeler hakknda bilgi verilmi, bu duyurular hakknda www.teb.org.traraclyla meslektalarmz bilgilendirilmiti.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 31.07.2018 tarihinde “Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde Ve Medikososyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulamas le lgili Duyuru” bal ile, yeni bir duyuru yaymlanm olup, u ekildedir:

 “Bilindii üzere 20.07.2018 tarihinde Kurumumuz internet sayfasnda yaymlam olduumuz duyuru ile 01.10.2018 tarihinden itibaren dier 1. basamak salk hizmet sunucularnda da (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna geçilecei ve bu nedenle bahse konu salk hizmeti sunucularnca e-reçete altyap çalmalarnn tamamlanmas gerektii belirtilmitir.

“Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamas için https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden “SGK KURUMSAL HEKM FRES”ni alan ve “Güvenli Elektronik mza” y temin eden hekimlerin Kurum tarafndan oluturulan tesis koduna tanmlanabilmesi için;

- Ad-Soyad,

- T.C. Kimlik Numaras,

- Salk Bakanl Doktor Bilgi Bankasna kaytl mezuniyet tescil numarasn,

- Hekimlerin kullandklar kiisel e-posta adreslerini,

 - Çalt kurumdan görevlendirme yazsn, içeren bilgi ve belgelerin,

öncelikle medulayeniversiyon@sgk.gov.tr adresine elektronik posta olarak iletilmesi, daha sonra ayn evraklarn fiziki olarak “SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüü Salk Yazlmlar Daire Bakanl” adresine (Kent-Koop Mahallesi 1867. Cadde No:2 Batkent/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.

Hekim kaytlar yapldktan sonra hekim ayrl ve yeni hekim balangçlarnn da ayn yöntemle 1 i günü içinde elektronik posta ve yaz ile Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna sorunsuz olarak geçilebilmesi ve maduriyetlerin olumamas için ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alnmas yönünde çalmalarn tamamlanmas gerekmektedir. Çalmalarn tamamlayan salk hizmet sunucularna 01.10.2018 tarihini beklemeden “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna geçebilmelerine olanak salanmtr.

lgililere önemle duyurulur.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

SGK’nn 20.07.2018 tarihli duyurular için tklaynz

SGK’nn 31.07.2018 tarihli duyurusu için tklaynz

2018-07-31 13:51:34