bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Haziran Ay Katlm Pay demeleri

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Haziran Ay Hastane ilaç malzeme avans, eczane kan ürünü ile eczane ve optik katlm pay tutarlarnn 31.07.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2018-07-30 15:29:10