bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Geici Koruma Altndaki Yabanclarn Reete Bedellerinin denmesi Hakknda

 Türk Eczaclar Birlii Genel  Sekreteri Ecz.Arman Üney, 25.07.2018 tarihinde (bugün), Göç daresi Genel Müdürü Sayn Abdullah Ayaz ve Uluslararas Koruma Dairesi Bakan Harun Babüyük ile bir görüme gerçekletirdi. Görümede, Sayn Genel Müdür, AFAD ile Genel Müdürlük arasnda imzalanan devir protokolü dorultusunda, Göç daresi l Müdürlükleri’nin her ayn 1 ila 5’i arasnda ödenek isteneceini ve Genel Müdürlüün de, her ayn 10’u ila 15’i arasnda AFAD’dan ödenek talep edeceini iletti.

TEB Genel Sekreteri Üney’in, Sayn Genel Müdüre, bu reçeteleri karlayan meslektalarmza, devir sonras halen ödeme yaplmam olmasnn ekonomik açdan büyük bir maduriyet yarattn ve kontrolü tamamlanan tüm reçeteler için illerin toplu olarak ödeme istemesi talebimizi iletmesi üzerine, Sayn Genel Müdür hem Mart hem de Nisan ay reçeteleri için Göç daresi l Müdürlüklerinin Austos aynn 1-5’i arasnda birlikte ödenek talep etmelerinin salanabileceini ve bunun illere iletilecei bilgisini verdi. AFAD’dan Göç daresine yaplan ödenek aktarmn takiben de eczanelere ödemelerinin yaplabileceini aktard.

Türk Eczaclar Birlii Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney bugün ayrca SGK Erturulgazi SSGM Merkez Müdürü Ecz.Elif Cihanolu ve Merkez Müdür Yardmcs Ecz.Tucan Demirta ile de bir görüme gerçekletirdi.  Görümede, Mart ay reçetelerinin Göç daresi l Müdürlüklerine gönderildii, Nisan ay reçetelerinin de 28 Temmuz Cumartesi günü gönderilecei bilgisini alnd.

Görümelerde, geçici koruma altndaki yabanclarn reçeteleri ile ilgili olan tüm bu süreçlerde standart bir uygulamaya geçilmesi ve maduriyet yaanmasn engellemek için Türk Eczaclar Birlii, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Göç daresi Genel Müdürlüü  arasnda üçlü ibirlii protokolünün imzalanmasnn elzem olduunu ve bu protokolün ivedilikle imzalanmas yönündeki talebimizi hem Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine hem de Göç daresi Genel Müdürlüü yetkililerine bir kez daha ilettik.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


 

2018-07-26 10:28:12