bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Kiovig simli laca Uygulanan Geri ekme lemi Hakknda

 Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 25 Temmuz 2018 tarihli “laç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

“Eczacba Shire Salk Ürünleri San. ve Tic. A..” nin ithal ruhsatna sahip olduu “Kiovig IV nfüzyon çin Çözelti çeren Flakon” adl ürünün LE12S079AD parti numaralsna güvenlik gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii” ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmalara duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kiovig hakkndaki Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 

2018-07-26 10:27:56