bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGKnn Elektronik Reete Uygulamasna likin Duyurular Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 20 Temmuz 2018 tarihinde, Kurumun internet sayfasnda, i yeri hekimliklerinde, kurum hekimlikleri, belediye poliklinikleri, huzurevi poliklinikleri ve medikososyal polikliniklerinde yürütülen elektronik reçete uygulamalar konularnda yaplan düzenlemeler hakknda üç ayr duyuru yaymlanm olup; duyurularn içerikleri aadaki ekildedir;

  1. yeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulamas Balkl Birinci Duyuruda;

yeri hekimliklerinde “SGK Kurumsal Hekim ifreli” ve “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçildii, bu tarihten itibaren manuel reçete giriine “Sistem çalmad için e-reçete düzenlenememitir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafndan imzalanan reçetelerde izin verildiine deinilerek;belirtilmektedir.

“Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasnn sorunsuz olarak devam edebilmesi ve maduriyetlerin olumamas için gerekli e-reçete alt yapsnn tamamlanmas gerektii bildirilmektedir.

  1. Elektronik Reçete Uygulamas Balkl kinci Duyuruda;

Elektronik reçete uygulamasna tabi 1.Basamak salk hizmet sunucularnda 23.07.2018 tarihinden itibaren MEDULA sisteminden “SGK Kurumsal Hekim ifreli” e-reçete yazlmasna izin verilmeyecei, sadece “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete yazmna izin verilecei bildirilerek;

“Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasnn sorunsuz olarak devam edebilmesi ve maduriyetlerin olumamas için gerekli önlemlerin alnmas gerektii hatrlatlmaktadr.

  1. Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Medikososyal Polikiliklerinde E-Reçete Uygulamas Balkl Üçüncü Duyuruda;

Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna geçilecei; bu nedenle bahse konu salk hizmeti sunucularnca e-reçete altyap çalmalarnn tamamlanmas gerektii;

“Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin öncelikle “SGK KURUMSAL HEKM FRES”ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almalar, “Güvenli Elektronik mza” y temin etmeleri ve e-reçete düzenleyebilmek için MEDULA sistemine balanmak üzere bir ara yazlm program kullanmalar gerektii; ayrca bahse konu salk hizmeti sunucularnda çalan hekimlerin ileride duyurulacak birimler aracl ile Kurum tarafndan oluturulan tesis koduna tanmlanmas gerekecei;

“Güvenli Elektronik mzal” e-reçete uygulamasna 01.10.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecei; bu tarihten itibaren manuel reçete giriine “Sistem çalmad için e-reçete düzenlenememitir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafndan imzalanan reçetelerde izin verilecei; “SGK KURUMSAL HEKM FRES” ile ilgili sorularn eczane@sgk.gov.tr e-posta adresine gönderilecei bildirilmektedir.

Kurum duyurular ekte yer almakta olup, tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

yeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulamasduyurusu için tklaynz

Elektronik Reçete Uygulamas duyurusu için tklaynz

Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Medikososyal Polikiliklerinde E-Reçete duyurusu için tklaynz

 

 

2018-07-23 09:14:45