bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Renkli Reete Sistemi Uygulamalar Hakknda nemli Duyuru

 Bilindii üzere, Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan, 16.05.2018 tarihinde, “l Salk Müdürlüklerinin Dikkatine” bal ile yaymlanan 2018/2 sayl Genelge ile,

•"Elektronik Renkli Reçete Sistemi'ne balangçta krmz ve yeil reçeteli ilaçlarn alnd, ardndan mor ve turuncu reçeteli ilaçlarn dahil edildii, son olarak 2018/1 sayl Genelge ile normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar içerecek ekilde kapsamn geniletildii;

•05.03.2018 tarihli Bakan oluru ile tüm ilaçlarn renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm salk hizmet sunucularnda Salk Bakanlnn kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasna geçilmesinin talimatlandrld, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçlar Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmalar gerektii belirtilmiti.

Konu, 16.05.2018 tarih ve 3742 sayl yazmz ile Bölge Eczac Odalarmza duyurulmu ve www.teb.org.tr de yaymlanm olup, 2018/2 Sayl Genelgenin beinci maddesinde "Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler krmz, yeil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alnan normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir ilem yapmayacaklardr" denilmektedir.

TTCK Bakanl tarafndan, l Salk Müdürlüklerinin Dikkatine bal ile, 01.06.2018 tarihinde E-Reçeteye Geçi lemleri Hakknda Önemli Duyuru yaymlanarak, 15.05.2018 tarih ve 2018/2 sayl Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçi ilemlerinin ertelendii ve 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanaca bildirilmitir.

Kurum duyurusu, 01.06.2018 tarih ve 4092 sayl yazmz ile Bölge Eczac Odalarmza duyurulmu ve www.teb.org.tr de yaymlanmtr.

Uygulama, Bakanlk tarafndan planlanan kurumlarda, 16.07.2018 tarihinden itibaren balatlm olup; meslektalarmzn, Kurum tarafndan konu hakknda yaplacak yeni bir duyuruya kadar, krmz, yeil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alnan normal reçeteler için - Renkli Reçete Sistemi üzerinde herhangi bir ilem yapmalarna gerek yoktur.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018/2 sayl Genelgeye ulamak için tklaynz.

16.05.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

01.06.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 

 

2018-07-17 15:32:24