bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Yl Nisan Ay Salk demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Nisan Ay Hastane, Eczane, Optik, Tbbi Malzeme Tedarikçileri ile itme Cihaz merkezlerine ait fatura bedellerinin 16.07.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2018-07-13 12:45:35