bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Dolutegravir simli la in Hazrlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.07.2018 tarihli ve 125640 evrak nolu yaz ile, 
Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla mektup datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü,

Bu dorultuda "Dolutegravir ile ilgili bildirilen nöral tüp defektleri (NTD) hakknda bilgilendirme" balyla datlmas Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir.

lgili Kurum yazs ve doktor bilgilendirme mektubu yazmz ekinde yer almakta olup,bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Eki için tklaynz.

2018-07-10 14:59:26