bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

TBMM Reetelerinin Karlanmas Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

lgi : 27.04.2018 tarih ve 3303 sayl yazmz 

Birliimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda 16.04.2018 tarihinde imzalanan Ek Protokolün 7.20 inci maddesine istinaden; 17 Nisan 2018 tarihinde Birliimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerinin Türk Eczaclar Birlii Üyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu le Sözlemeli Eczanelerden laç Teminine likin Üçlü birlii Protokolü" imzalanan üçlü ibirlii protokolüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözlemesi bulunan tüm meslektalarmzn Türkiye Büyük Millet Meclisi hak sahiplerinin reçetelerini karlayabilecekleri, ilgi yazmz ile duyurulmutu. 

Konu hakknda Birliimize aktarlan sorulara açklk getirilmesi amacyla bu yazmz ile verilen bilgilerin tekrarlanmasna ihtiyaç duyulmu olup; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözlemesi bulunan meslektalarmz, Türk Eczaclar Birlii Farmanbox uygulamas üzerinden, TBMM Reçete Giri Ekran bölümüne girerek, TBMM hak sahiplerinin reçetelerini karlayabilecektir. Reçete karlama aamalar ile ilgili ekran görselleri ekte yer almaktadr. 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim. 

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

 

1) 

2)

 

 

3)

2018-07-03 12:00:57