bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Mays Ay Hastane la Malzeme Avans, Eczane Kan rn le Eczane Ve Optik Katlm Pay demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Dairesi Bakanl'ndan alnan bilgi;


2018 Mays ay Hastane ilaç malzeme avans, eczane kan ürünü ile eczane ve optik katlm pay ödemelerinin 29.06.2018 Cuma günü eczaclarmzn hesabnda olaca yönündedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL
MERKEZ HEYET

2018-06-29 09:30:47