bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Piyasada Bulunmayan lalarn Bildirimi Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Bilindii üzere, meslektalarmz, eriimde sorun yaadklar ilaçlar ve ecza deposuna ilikin bilgileri,  www.teb.org.tr internet sayfamzda sol ksmda yer alan “Piyasada Bulunmayan laç Bildirimi Butonu" araclyla Birliimize iletebilmektedir.

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan ilaç listelerine uygun olarak hazrlanan ve tek seferde birden fazla ilacn bildirimine olanak salayan bildirim ekranna, son bir aylk yaplan bildirimlerden oluan rapor, Birliimiz tarafndan Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmektedir.

laçlara eriimde yaanan sorunlara bal olarak herhangi bir maduriyet olumamas için, Birliimiz tarafndan Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumuna bilgi aktarm ve yürütülecek çalmalar açsndan, meslektalarmzn, Piyasada Bulunmayan laçlarla ilgili olarak düzenli bir ekilde bildirimde bulunmalar büyük önem tamaktadr.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

TTCK'ya bildirilen liste:

 

2018-06-20 08:59:19