bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

rinocam simli laca Uygulanan Geri ekme lemi Hakknda

 Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 18 Haziran 2018 tarihli “laç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

Koçak Farma laç ve Kimya Sanayi A..”nin ruhsatna sahip olduu “rinocam I.V. Perfüzyon çin Çözelti çeren Flakon 40 mg/2 ml” isimli müstahzarn 1962609 (SKT: 12/2018) ve 1962610 (SKT:12/2018) parti numarallarna firma spesifikasyonlarna uygun olmamas gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii” ne göre 1. snf B seviyesinde (nihai kullancya ürünü salayan tüm yerler) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmalara duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

rinocam hakkndaki Kurum duyurusu için tklaynz.

2018-06-19 10:41:19