bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) Yerletirme Sonular Konulu TTCK Duyurusu

 Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan (bugün) 18.06.2018 tarihinde yaymlanan duyuru aadaki ekildedir;

“6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayl Resmi Gazete’ de yaymlanan Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik hükümleri dorultusunda uygulamaya konulan Eczac Yerletirme Sistemi (EYS) üzerinden 15/05/2018-13/06/2018 tarihleri arasnda alnan bavurular neticesinde 18/06/2018 tarihinde Kurumumuz tarafndan eczac yerletirme ilemi gerçekletirilmi olup sonuçlar https://eys.titck.gov.tr/ adresinden görüntülenebilmektedir.

Yerletirme ilemi gerçekletirilen eczaclarn, Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras dorultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe salk müdürlüüne bavuruda bulunmalar gerekmektedir.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum duyurusuna ulamak için tklaynz.

2018-06-19 10:40:17