bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Sistemik Florokinolonlar in Hazrlanan Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu Hakknda

41A.00.004285
11.06.2018

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETM KURULU BAKANLIINA

Birliimize T.C. Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 07.06.2018 tarihli ve 107591 evrak nolu yaz ile,

Salk meslei mensuplarnn ilaç güvenlilii ile ilgili konularda meydana gelen gelimelerden ivedilikle haberdar olmalar amacyla Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu (SSMMM) datlmas uygulamasnn Kurum tarafndan yürütüldüü,

Bu dorultuda "Sistemik florokinolonlar: Güvenlilik profiline bal önemli kullanm kstlamalar" balyla datlmas Kurumca onaylanan mektubun Birliimiz tarafndan duyurulmas istenmektedir. 

lgili Kurum yazs ve Sayn Salk Meslei Mensubu Mektubu yazmz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Eki için tklaynz.

2018-06-12 13:13:55