bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

2018 Yl Mart Ay Salk demeleri Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Gider Muhasebe Daire Bakanl'ndan Birliimize yaplan bilgilendirmede;

2018 Yl Mart Ay Hastane, Eczane, Optik, Tbbi Malzeme Tedarikçileri ve itme Cihazlar merkezlerine ait fatura bedellerinin 13.06.2018 tarihinde bankaya gönderilecei ve ayn gün eczaclarmza ödeme yaplaca iletilmitir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL 


 

2018-06-12 09:25:23