bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Serozil simli laca Uygulanan Geri ekme lemi Hakknda

 Salk Bakanl Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 07 Haziran 2018 tarihli “laç Geri Çekme” konulu duyuru ile;

Serozil 250mg/5ml Oral Süspansiyon çin Kuru Toz, 60ml” adl ürünün A045290 (SKT:08.2018), A048644 (SKT:12.2018), A048828 (SKT:01.2019) ve A052576 (SKT:05.2019) parti numarallarna ve “Serozil 250mg/5ml Oral Süspansiyon çin Kuru Toz, 100ml” adl ürünün A045209 (SKT:07.2018), A045210 (SKT:07.2018), A048265 (SKT:12.2018), A050896 (SKT:03.2019), A050897 (SKT:03.2019) ve A050898 (03.2019) parti numarallarna ürünün kullanma hazrlanmas ile ilgili primer ve sekonder ambalaj üzerinde yer alan bilgiler ile kullanma talimat üzerinde yer alan bilginin birbirinden farkl olmas gerekçesiyle 19 Kasm 2015 tarih ve 29537 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Geri Çekme Yönetmelii”ne göre 1. snf A seviyesinde (nihai kullanc seviyesi) geri çekme ilemi uyguland, gereinin yaplmasnn ilgili firmalara duyurulduu belirtilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

Serozil hakkndaki Kurum duyurusu için tklaynz.


 

2018-06-11 10:03:57