bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Tbbi Mamalar Konulu Medula Duyurusu Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan Medula Eczane Sisteminden bugün (04.06.2018) yaymlanan “Tbbi Mamalar” konulu duyuru aadaki ekilde güncellenmitir:

“Tbb Mamalar Hk

01.04.2018 tarihinde yürürlüe giren SUT’nin 4.2.16 maddesi 5.fkrasna göre iki yana kadar inek sütü ve/veya çoklu gda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar ile balanr. Bu durumda reçete kaydedilirken “368 - Hidrolize mamann tolere edilemedii durumlar, anafilaksi, enteropati, eozinofilik özofajit, ...” tehis kodu(uyar kodu) seçilmektedir. Ancak 01.04.2018 tarihinden önce tedaviye balayan hastalar için hidrolize mamalarla tedaviye balama zorunluu olmadndan reçete giriinde “372 - SUT deiiklik tarihinden önce balanan tedavi” tehis kodu seçilmelidir.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

2018-06-05 09:13:32