bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Trk Ekonomi Bankas Protokol Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNERM KURULU BAKANLIINA

Birliimiz ile Türk Ekonomi Bankas arasnda üyelerimizin bankaclk hizmetlerinden avantajl olarak yararlanabilecei ve Bireysel Emeklilik sözlemelerine ek katk salayabilecekleri bir protokol imzalanm olup bu protokole göre ;

*Üyelerimizin BES hesaplarna aylk 170 TL ödeme yaplacak olup, bu ödemenin yaplabilmesi için Eczaclarmzn BNP Parbas Cardf Emeklilik irketi aracl ile yaptracaklar Bireysel Emeklilik Sözlemelerine aylk en az 150 TL katk pay ödemesi , SGK Ödemesini banka aracl ile almas ve Banka POS undan aylk en az 1.500 TL üzerinde ilem yapmas gerekmektedir. 

*Üyelerin Bireysel Emeklilik Sözlemesinden yönetim gideri kesintisi ve giri aidat alnmayacaktr.

*Üyelerimizin internet ubesi-cepteteb-ATM üzerinden yaptklar EFT ve Havale ilemlerinden ücret tahsil edilmeyecektir.

*Üyelerin talep ettikleri yllk 2 adet 25 yaprakl çek karnesinden deerli kat bedeli dnda masraf tahsil edilmeyecektir. 

*Üyelerin banka nezdinde bulunan tüm hesaplarndan Hesap letim ücreti tahsil edilmeyecektir.

*Üyelerin alacaklar kredi kartlarndan yllk kart ücreti alnmayacaktr. 

*Üye çalanlarnn maa ödemeleri bankadan ödenmek koulu ile Üyelerin Bireysel Emeklilik Sözlemesi kapsamnda çalan says bana aylk 10 TL (3 yllk 360 TL) tutarnda ödeme yaplacaktr.

Bilgilerinize ve konunun üyelerinize duyurulmasn rica ederim.

Ecz. M. brahim Özkol
Sayman

2018-06-05 09:13:10