bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Normal Reete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi lalar Hakknda TTCK Duyurusu

Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'nun resmi internet sayfasnda 1 Haziran 2018 tarihinde yaymlanan "l Salk Müdürlüklerinin Dikkatine” konulu duyuru aadaki ekildedir:

“14.02.2018 tarihinde Kurumumuzca alnan komisyon karar dorultusunda 60mg psödoefedrin ile tuzlarn kombine olarak ihtiva eden ilaçlar 01.06.2018 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laç” kapsamna alnm olup, “Normal Reçeteyle Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laç Listesi” güncellenmitir.”

Kurum duyurusu ve Normal Reçeteyle Verilmesi Gereken zlemeye Tabi laç Listesinin Güncellenmi hali ekte yer almaktadr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

Duyuru için tklaynz.

Liste için tklaynz.

2018-06-04 09:20:47