bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

E-reeteye Gei lemleri Konulu TTCK Duyurusu

 BÖLGE ECZACI ODASI 

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA,

lgi: 16.05.2018 tarih ve 41A.00.003742 sayl yazmz

lgi yazmz ile, Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan l Salk Müdürlüklerinin dikkatine bal ile 16.05.2018 tarihinde yaymlanan 2018/2 sayl Genelge ile, 05.03.2018 tarihli Bakan oluru ile tüm ilaçlarn renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm salk hizmet sunucularnda Bakanlmzn kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasna geçilmesinin talimatlandrld, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçlar Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmalar gerektii duyurulmutu.

TTCK Bakanl tarafndan, l Salk Müdürlüklerinin Dikkatine 01.06.2018 tarihinde yaymlanan E-Reçeteye Geçi lemleri Hakknda Önemli Duyuru ile, 15.05.2018 tarih ve 2018/2 sayl Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçi ilemlerinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanaca bildirilerek, konuya ilikin talimatnamenin l Salk Müdürlüklerince illeri dâhilindeki tüm özel ve kamu salk hizmet sunucularna duyurulmas istenmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman Üney 
Genel Sekreter

TTCK'nn 01.06.2018 tarihli duyurusu ve eki için tklaynz.

 

 

2018-06-04 09:17:31