bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

21.03.2018 SUT Deiiklii Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

 

21.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan SUT deiikliklerinde, uygulamasnda tereddüt yaanlan konular için 23.03.2018 tarih ve 2535 sayl yazmz ile Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmi; yazmzn Kuruma gönderildii tarih sonrasnda, Kurumun internet sayfasnda yaymlanan ve ekte örnei yer alan 06.04.2018 tarihli duyuru ile, Kuruma yaptmz yaz bavuruda yer alan konulardan antifungal preparatlarn kullanm ile ilgili olarak açklamalar yaplmt. 

Kurum tarafndan Birliimize iletilen 18.05.2018 tarih ve E.4520383 sayl yaz ile, Kuruma yaptmz yazl bavuru içerisinde yer alan konulardan bir ksmna daha açklk getirilmitir. 

öyle ki;

"4.2.1.C-1 - Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar" balkl maddesinde bulunan bulunan juvenil romatoid artritli hastalar için kullanlan Adalimumab flakon formunun Kurum geri ödeme listesine ilk defa eklenmesi nedeniyle bu ilacn daha önceden baka koullar ile kullanmnn bulunmad; bu ilaç için belirlenen koullar dnda kullanmn mümkün olmad; "4.2.13.1 - Kronik Hepatit B tedavisi" balkl maddesinin 7 nci fkrasnda bulunan "Antiviral tedavi almakta olan hastalarn raporlarnn yenilenmesinde, balama kriterlerinin hastann tedavisine baland tarihteki mevzuata uygun olduu yeni raporda belirtilir." hükmü kapsamnda hastann tedavisine balanan kritere uygun olmas gerektii Medula Sisteminde geçmi döneme ait rapor bilgilerinin bulunduu;

"4.2.16 - Doutan metabolik hastalklar, Gda alerjileri ile Çölyak Hastal" balkl madde ile ilgili olarak 06.04.2018 tarihinde Kurum internet sayfasnda yaplan duyuruya göre ilem yaplmas gerektii;

"4.2.29 - Kadn cinsiyet hormonlar kullanm ilkeleri" maddesine eklenen hüküm dorultusunda kadn hastalklar ve doum uzman hekimlerince düzenlenecei, prospektüs endikasyonunda infertilite tedavisine yönelik düzenlenecek bu rapora istinaden dier hekimlerce reçetelendirilebilecei,

SUT’un 4.1.4 numaral maddesinde yer alan "sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karlanr" ibaresindeki ilgili uzman ibaresi ile, belirli uzman hekim gruplarndan reçete edilen majistral preparatn tans ile ilikili hekimin kastedilmekte olduu; Topikal antifungaller ile ilgili olarak 06.04.2018 tarihinde Kurum internet sayfasnda yaplan duyuruya göre ilem yaplmas gerektii bildirilmektedir.

Kurum yazs ve 06.04.2018 tarihli Kurum duyurusu ekte gönderilmekte olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

Kurum yazs için tklaynz.

06.04.2018 tarihli Kurum duyurusu için tklaynz.

2018-06-01 09:19:41