bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu Kararna stinaden Yaplan Dzenlemelere likin SGK Duyurusu Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafndan 30 Mays 2018 Tarihinde Yaymlanan “Tüm Salk Hizmeti Sunucularnn Dikkatine” balkl duyuru u ekildedir;

"Özel iskontolar sakl kalmak kaydyla kamu kurum iskontosu uygulanmayan ilaçlar, Depocuya sat fiyat 9,30 (dokuz virgül otuz) TL (dahil) altnda olup %0 iskonto uygulanan ilaçlar, halk sal açsndan piyasada bulunmas zorunlu olan ürünlerin piyasada bulunabilirliinin temini amacyla Depocuya sat fiyatna baklmakszn %0 iskonto uygulanan ilaçlar ile özel iskonto vermi fakat halihazrdaki Depocuya sat fiyatna karlk gelen baz iskontosu %0 olan ilaçlar için Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmas Hakknda Tebli uyarnca Salk Bakanl tarafndan seyyanen %2,50 orannda fiyat art yaplm olup 31 Mays 2018 tarihinde yürürlüe girecektir. Bu kapsamda fiyat art uygulandktan sonra uygulanacak indirim oran deierek üst bareme geçmesi gereken ürünler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan hâlihazrda uygulanan indirim oranlar korunacaktr.

Salk Bakanl tarafndan fiyat art yaplan ürünler dnda kalan ilaçlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan uygulanacak indirim oranlarnda, Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonunun 25.05.2018 tarihli ve 30431 (Mükerrer) sayl Resmi Gazetede yaymlanan karar ile %2,50 orannda fiyat art yaplmas sonucunu douracak ekilde iyiletirme yaplarak 31 Mays 2018 tarihinde yürürlüe girecektir.

Bu kapsamda;

1- Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmas Hakknda Tebli uyarnca T.C. Merkez Bankas tarafndan açklanan Avro sat kuru dikkate alnarak iki haftada bir güncellenmek üzere güncel kura göre fiyat belirlenen ürünler ile Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Salk Sigortas Alternatif Geri Ödeme Yönetmelii kapsamnda deerlendirilmek suretiyle 2018 yl dönemsel Avro deeri deiikliine bal olarak art almamas yönünde geri ödeme karar bulunan ve/veya 2018 yl dönemsel Avro deeri deiiklii dikkate alnmakszn kamu fiyat sabitlenen ürünler söz konusu düzenlemeden yararlanamayacaklardr.

2- Mevcut indirim oran bir ondalk say eklinde bulunan ilaçlar için yaplacak hesaplamalarda ondalk kesri ilk üst tamsayya yuvarlayarak bulunacak indirim oran karlna tekabül eden iyiletirme uygulanacaktr.

3- Kararn yürürlüe girdii tarihten sonra geri ödeme kapsamna dahil edilecek ilaçlar yeni indirim oranlarndan yararlanamayacaklardr.

4- Kurumumuz tarafndan hâlihazrda uygulanmakta olan kamu kurum iskontosu oranlar ile %2,50 orannda fiyat artna tekabül edecek ekilde yeniden belirlenen kamu kurum iskontolar ekli listede yer almaktadr."

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.


TÜRK ECZACILARI BRL


Kurum duyurusu için tklaynz. 
Kurum duyuru eki için tklaynz.

25.05.2018 tarihli ve 30431 (Mükerrer) sayl Resmi Gazete karar için tklaynz.

 

 

2018-05-31 09:11:35